حقوقی 46 میلیون حق تقدم در منفی 10 فروخته
و جالب اینه که هرچی میزاره براش خریدار میاد
یه کم این حرکت حقوقی بو داره....