سلام دوستان
من سعی کردم این بحث را در فروم های بورسی مطرح کنم که استقبال نشد. خریدار 18 درصد بلوک ایران خودرو ناچار است که درصد مالکت خود را بالا ببرد با 18% کاری نمی شود کرد. اگر فقط چند درصد دیگر اضافه کند خواهد توانست مدیر عامل را انتخاب کند نظر دوستان چیست ایا باید سهم را از بازار جمع کند یا بلوکی از حقوقی های دیگر بخرد؟ آیا دیگر حقوقی ها وارد رقابت خواهند شد؟