سال 2014 | 304 صفحه | ISBN: 9781118933831 | 4 MB |
معرفی:
“مدیریت سرمایه در گردش” یک اثر جامع برای حفظ رقابت مالی کسب و کار شما در مواجهه با دسترسی محدود به منابع مالی کوتاه‌مدت می‌باشد.
این راهنمای معتبر با درک دقیق و قابل اجرا در هر مرحله از چرخه تجارت، به مدیران کمک می‌کند تا شیوه‌های فعلی را برای استفاده موثرتر از دارایی‌ها و مسئولیت‌ها، از جمله نظارت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر مجموعه‌ها، پرداخت‌ها و توازن‌ها؛ نوسازی کنند.
خوانندگان یاد خواهند گرفت که چطور سرمایه‌گذاری در منابع بیکار را به حداقل برسانند و چگونه استفاده از اطلاعات پیش بینی برای شناسایی بهتر ریسک و استفاده بهینه از منابع مالی موجود را به حداکثر برسانند.جامعه وقتى فرزانگى و سعادت مى‌یابد که مطالعه، کار روزانه‌اش باشد. "سقراط"