صفحه 2 از 35 نخست 1234512 ... آخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 342

موضوع: نورد و لوله اهواز (فاهواز)

 1. #11
  عضو عادی mirzaei,s آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2013
  محل سکونت
  شاهرود
  نوشته ها
  77
  تشکر
  66
  تشکر شده 126 بار در 55 ارسال

  پاسخ : نورد و لوله اهواز (فاهواز)

  فاهواز دوباره شگفتیی ساز خواهد شد؟؟؟
  افزاییش سرماییه 50 درصدیی "فاهواز" از محل آورده نقدیی

  زمان درییافت خبر : دوشنبه 10 اسفند 1394 ساعت 11:46

  به گزارش خبرنگار ب ورس نییوز ، شرکت نورد و لوله اهواز براساس گزارش شفاف سازیی اعلام نموده که گزارش توجییهیی هییئت مدییره به منظور پییشنهاد افزاییش سرماییه از مبلغ3،766،000،000،000رییال به مبلغ 5،649،000،000،000رییال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیی ، به منظور اصلاح ساختار مالیی و نییرویی انسانیی و تامیین سرماییه در گردش که در تارییخ 1394.08.23 به تصوییب هییئت مدییره رسییده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونیی ارسال شده،ارائه میی گردد.

  بدییهیی است انجام افزاییش سرماییه ییاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادر و تصوییب مجمع عمومیی فوق العاده میی باشد.

 2. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mirzaei,s از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #12
  عضو عادی mirzaei,s آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2013
  محل سکونت
  شاهرود
  نوشته ها
  77
  تشکر
  66
  تشکر شده 126 بار در 55 ارسال

  پاسخ : نورد و لوله اهواز (فاهواز)  کارخانجات متعلق به نورد ولوله اهواز
  شییو موضوع : کارخانه ها

  کارخانه تولیید اکسییژن
  ایین کارخانه در راستایی تحقق بخشیی از اهداف کلان شرکت و همچنیین تحقق برنامه هایی تولیید سالییانه تا رسییدن به سطح ظرفییت اسمیی تولیید در سال غ±غ³غ¹غ² به منظور تهییه اکسییژن مورد نییاز کارخانجات با مشخصات و ظرفییت تولییدییغ³غ°غ°nm3/h به روش CRYOGENIC (کراییوژنییک) ییا سرد کردن عمییق از نوع LOW PRESSURE و با درجه خلوص غ¶/غ¹غ¹ درصد احداث و راه اندازیی گردییده است .
  ادامه مطلب

  کارخانه نورد

  اين كارخانه داراي دو كوره مي‌باشد كه ظرفيت هر يك 110 تن در ساعت است و ظرفيت نامي توليد سالانه آن 600000 تن كلاف ورق گرم فولادي از ضخامت 1/50 الي 8 ميليمتر و عرض حداكثر 600 ميليمتر مي‌باشد.
  ادامه مطلب

  کارخانه هایی لوله سازیی

  کارخانه لوله سازیی 1 : اين كارخانه با ظرفيت نامي 40000 تن، لوله‌هاي درز جوش فولادي گاز و فشارقوي از سايز 2 الي 6 اينچ توليد مي‌كند. کارخانه لوله سازیی 2 : اين كارخانه با ظرفيت نامي 40000 تن لوله درز جوش فولادي علاوه بر توليد لوله‌هاي سياه از سايز سه چهارم تا 4 اينچ قادر به توليد لوله‌هاي فشار قوي گاز و مقاطع چهارگوش و مستطيل مي‌باشد.
  ادامه مطلب

  كارخانه گالوانيزاسيون
  اين كارخانه داراي دو ديگ مذاب با ظرفيت نامي 30000 تن در سال توليد كننده لوله‌هاي گالوانيزه گرم مي‌باشد.
  ادامه مطلب

  كارخانه اسيدشويي و روغني نمودن ورق
  اين كارخانه در راستاي افزايش درجه مرغوبيت ورق‌هاي توليدي مبادرت به اسيدشويي و روغن اندود كردن كلاف جهت مصارف خاص مي‌نمايد. ظرفيت نامي اين كارخانه 120000 تن در سال است

 4. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mirzaei,s از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #13
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  May 2013
  نوشته ها
  31,041
  تشکر
  33,555
  تشکر شده 83,569 بار در 28,456 ارسال

  پاسخ : نورد و لوله اهواز (فاهواز)

  موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

  با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1394/08/23 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 3,766,000,000,000 ریال به مبلغ 5,649,000,000,000 ریال از محل به منظور اصلاح ساختارمالي ونيروي انساني و تامين سرمايه در گردش ارائه می گردد.

  بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

 6. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید negarminavi از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #14
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  نوشته ها
  274
  تشکر
  81
  تشکر شده 728 بار در 238 ارسال

  پاسخ : نورد و لوله اهواز (فاهواز)

  شرکت نورد ولوله اهواز در میان مدت براحتی تا 500 تومان بالا خواهد رفت این را اینجا در تاریخ 94/12/12 در قیمت 75تومان یادگاری میگذارم این شرکت اصلا زیانده نیست بلکه با حسابسازی در صورتهای مالی ان زیان نشان داده اند که انشاالله همه متوجه ان خواهند شد

 8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید جواد277 از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #15
  عضو عادی mirzaei,s آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2013
  محل سکونت
  شاهرود
  نوشته ها
  77
  تشکر
  66
  تشکر شده 126 بار در 55 ارسال

  پاسخ : نورد و لوله اهواز (فاهواز)

  خبر: غ²غ¹غµغ±غµ تعداد نظرات: غ± نظر
  تارییخ انتشار: غ±غ° بهمن غ±غ³غ¹غ´ - غ°غ¹:غ´غ²
  صفحه نخست » عمومیی

  سیید شرییف حسیینیی
  حسیینیی تاکیید کرد: تنها راه حل ایین مشکل ایین است که مالکییت ایین شرکت به دولت بازگردد تا هم از ضرر و زییان بخش خصوصیی جلوگییریی کنییم و هم باعث تقوییت روحییه کارکنان ایین شرکت شوییم.
  عضو هییئت رئییسه مجلس شورایی اسلامیی گفت: واگذاریی شرکت نورد و لوله اهواز به بخش خصوصیی ییک تصمییم حساب شده نبود و مالکییت ایین شرکت بایید به دولت برگردد.


  سیید شرییف حسیینیی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت نورد و لوله اهواز که ییکیی از شرکت هایی مهم صنعتیی در خوزستان به شمار میی رود و نقش مهمیی در تولیید لوله و ورق هایی مورد نییاز کشور اییفا میی کند، چندیی قبل با تصمییم سازمان خصوصیی سازیی، به بخش خصوصیی واگذار شد ولیی در حال پییگییریی هستییم تا ایین شرکت مجددا به مالکییت دولت بازگردد.


  نمایینده مردم اهواز در مجلس شورایی اسلامیی بییان کرد: با معاون وزییر صنعت، معدن و تجارت در ایین خصوص جلسه داشته ام و مستندات خود در خصوص اشتباه بودن ایین واگذاریی را به ویی اعلام کرده ام. همچنیین به زودیی جلساتیی با وزییر اقتصاد و رئییس سازمان خصوصیی سازیی خواهم داشت تا در خصوص روند اشتباهات ایین واگذاریی به آنها توضییح دهم.


  حسیینیی با اشاره به ایینکه ایین واگذاریی با ییک قییمت غییرواقعیی صورت گرفته است، تاکیید کرد: متاسفانه نحوه قییمت گذاریی ایین شرکت به گونه ایی است که خود بخش خصوصیی هم متضرر میی شود به همیین دلییل ایین واگذاریی را به صلاح نمیی دانم.


  عضو هییئت رئییسه مجلس شورایی اسلامیی با اشاره به ایینکه تمام تلاش خود را برایی پییگییریی ابطال ایین واگذاریی انجام خواهم داد، تصرییح کرد: هم اکنون بعد از ایین واگذاریی، کارکنان دچار نوعیی ناراحتیی شده اند چرا که از آیینده شغل خود در ایین شرکت نگران شده اند ولیی بایید دولت فوریی وارد کار شود و ایین نگرانیی آنها را مرتفع کند.


  حسیینیی تاکیید کرد: تنها راه حل ایین مشکل ایین است که مالکییت ایین شرکت به دولت بازگردد تا هم از ضرر و زییان بخش خصوصیی جلوگییریی کنییم و هم باعث تقوییت روحییه کارکنان ایین شرکت شوییم.


  به گزارش خبرنگار مهر، شرکت نورد و لوله اهواز (سهامیی عام) در سال غ±غ³غ´غ¶ به منظور تولیید کلاف ورق گرم فولادیی، لوله‌هایی سییاه، گالوانییزه، گاز و پروفییل تاسییس و در مهرماه غ±غ³غµغ° مورد بهره‌برداریی قرار گرفت.


  شرکت نورد و لوله اهواز مشتمل بر واحدهایی نورد گرم ورق، دو کارخانه لوله‌سازیی، خطوط برش و دسته‌بندیی کلاف ورق، گالوانییزاسییون، واحد اسییدشویییی و روغنیی کردن ورق است.

 10. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید mirzaei,s از ایشان تشکر کرده است:


 11. #16
  کاربران جدید
  تاریخ عضویت
  Mar 2016
  نوشته ها
  2
  تشکر
  0
  تشکر شده 3 بار در 2 ارسال

  پاسخ : نورد و لوله اهواز (فاهواز)

  سلام بر شما.
  من شاغل در شرکت نورد و لوله اهواز هستم. به لطف مدیریت نا آگاه و نادان مدیریت نورد و لوله اهواز در هفته آخر سال 94 شرکت دچار آتش سوزی بزرگی شد. اکنون که دارم این پست را مینویسم صحبت از دو تا سه ماه برای راه اندازی مجدد شرکت میباشد. از سال 92 به بعد شرکت دچار سیر نزولی شدید در بخش مدیریتی شده که اوج این پدیده شوم را در سال 94 شاهد بودیم. حضور فعال آقای امیر مهریزی که از عرصه فوتبال و آهن فروشی پا به وادی تولید فولاد و ورق گذاشته وآنچنان آن را مورد عنایت قرار داده که امید به آینده این شرکت را به سختی میتوان متصور شد. از دیگر مدیران موثر در این بدبختی را میتوان جناب آقای ذاکری دانست که در سالهای گذشته بار 280 ملیارد تومان بدهی را به گردن شرکت انداخته و اکنون بدهی شرکت بالای 350 ملیارد تومان می باشد. و از مدیرهای اجرائی این شرکت می توان مهندس یعقوبی را نام برد که از اداره بخش فنی شرکت تنها چند غزل از حافظ را در کوله بار خود دارد. و اگر به اتش سوزی فوق خوشبینانه بنگریم از بی لیاقتی شخص ایشان می باشد. این چند خط اوضاع فعلی شرکت را به صورت اجمالی از دید کارکنان به تصویر می کشد برای آنهایی که مشتاقند بدانند درون شرکت چه خبر است. در صورت تمایل شما دوستان عزیز اطلاعات بیشتری پست خواهم کرد.

 12. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید Anonymous100 از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #17
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  نوشته ها
  128
  تشکر
  667
  تشکر شده 408 بار در 117 ارسال

  پاسخ : نورد و لوله اهواز (فاهواز)

  نقل قول نوشته اصلی توسط Anonymous100 نمایش پست ها
  سلام بر شما.
  من شاغل در شرکت نورد و لوله اهواز هستم. به لطف مدیریت نا آگاه و نادان مدیریت نورد و لوله اهواز در هفته آخر سال 94 شرکت دچار آتش سوزی بزرگی شد. اکنون که دارم این پست را مینویسم صحبت از دو تا سه ماه برای راه اندازی مجدد شرکت میباشد. از سال 92 به بعد شرکت دچار سیر نزولی شدید در بخش مدیریتی شده که اوج این پدیده شوم را در سال 94 شاهد بودیم. حضور فعال آقای امیر مهریزی که از عرصه فوتبال و آهن فروشی پا به وادی تولید فولاد و ورق گذاشته وآنچنان آن را مورد عنایت قرار داده که امید به آینده این شرکت را به سختی میتوان متصور شد. از دیگر مدیران موثر در این بدبختی را میتوان جناب آقای ذاکری دانست که در سالهای گذشته بار 280 ملیارد تومان بدهی را به گردن شرکت انداخته و اکنون بدهی شرکت بالای 350 ملیارد تومان می باشد. و از مدیرهای اجرائی این شرکت می توان مهندس یعقوبی را نام برد که از اداره بخش فنی شرکت تنها چند غزل از حافظ را در کوله بار خود دارد. و اگر به اتش سوزی فوق خوشبینانه بنگریم از بی لیاقتی شخص ایشان می باشد. این چند خط اوضاع فعلی شرکت را به صورت اجمالی از دید کارکنان به تصویر می کشد برای آنهایی که مشتاقند بدانند درون شرکت چه خبر است. در صورت تمایل شما دوستان عزیز اطلاعات بیشتری پست خواهم کرد.
  دوست عزیز کمتر ............................... و بیشتر فکر کن.

 14. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید deh-ab از ایشان تشکر کرده است:


 15. #18
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  نوشته ها
  274
  تشکر
  81
  تشکر شده 728 بار در 238 ارسال

  پاسخ : نورد و لوله اهواز (فاهواز)

  نقل قول نوشته اصلی توسط Anonymous100 نمایش پست ها
  سلام بر شما.
  من شاغل در شرکت نورد و لوله اهواز هستم. به لطف مدیریت نا آگاه و نادان مدیریت نورد و لوله اهواز در هفته آخر سال 94 شرکت دچار آتش سوزی بزرگی شد. اکنون که دارم این پست را مینویسم صحبت از دو تا سه ماه برای راه اندازی مجدد شرکت میباشد. از سال 92 به بعد شرکت دچار سیر نزولی شدید در بخش مدیریتی شده که اوج این پدیده شوم را در سال 94 شاهد بودیم. حضور فعال آقای امیر مهریزی که از عرصه فوتبال و آهن فروشی پا به وادی تولید فولاد و ورق گذاشته وآنچنان آن را مورد عنایت قرار داده که امید به آینده این شرکت را به سختی میتوان متصور شد. از دیگر مدیران موثر در این بدبختی را میتوان جناب آقای ذاکری دانست که در سالهای گذشته بار 280 ملیارد تومان بدهی را به گردن شرکت انداخته و اکنون بدهی شرکت بالای 350 ملیارد تومان می باشد. و از مدیرهای اجرائی این شرکت می توان مهندس یعقوبی را نام برد که از اداره بخش فنی شرکت تنها چند غزل از حافظ را در کوله بار خود دارد. و اگر به اتش سوزی فوق خوشبینانه بنگریم از بی لیاقتی شخص ایشان می باشد. این چند خط اوضاع فعلی شرکت را به صورت اجمالی از دید کارکنان به تصویر می کشد برای آنهایی که مشتاقند بدانند درون شرکت چه خبر است. در صورت تمایل شما دوستان عزیز اطلاعات بیشتری پست خواهم کرد.
  شما واقعا از کارکنان شزرکت هستید ؟؟؟؟
  شما واقعا دل سوز سهامداران هستید؟؟؟؟
  ولی به نظر من اگر جز کارکنان شرکت بودی اول باید شرکت را معرفی میکردید باید میگفتید کارخانه قدیم شرکت در زمیینی به مساحت حدودیک میلیون و سیصد هزار متر مربع قرار دارد واز 3طرف زمین کارخانه قدیم بزرگراه رد شده است وزمین انجا حداقل متری 700 هزار تومان مشتری دارد اولین مشتری ان هم خود شهرداری است ودر حدود 1000 میلیارد تومان قیمت زمینهای کارخانه قدیم است
  باید میگفتید محیط زیست چند بار به شرکت برای انتقال کارخانه اخطار داده است و شرکت در مراحل پایانی راه اندازی طرح توسعه خود است
  باید میگفتید شرکت اصلا زیانده نبوده است بلکه مدیریت قبلی برای بزخری از دولت به ظاهر شرکت را زیانده نشان داده بودند تا بتواند بلوک دولتی سهم را از سازمان خصوصی سازی مفت بخرند
  باید میگفتی بیشتر کارکنان شرکت برای اینکه درایهای وسوداوری شرکت را میدانستند با فروش خانه ودیگر داریهای خود در مزایده واگذاری شرکت کرده بودند ولی چون مفافیا زورش بیشتر است حریف نشدن وشکایت هم کردند ولی راه به جایی نبردند
  باید میگفتی حدود 200 میلیارد از بدهی شرکت به علت خسارت در منطقه جنگی با امیدور تهاتر شده است ومدیران سخت کوش فعلی در حال رفع مشکل باقیمانده بدهی در شورای حل اختلاف هستند
  باید میگفتید زمینهای طرخ توسعه که حدود 2500 هکتار است به قیمت روز همین الان با توجه به رکود در حدود حداقل حداقل حداقل 1/500 میلیارد تومان ارزش دارد
  وباید وباید وباید

 16. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید جواد277 از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #19
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  نوشته ها
  274
  تشکر
  81
  تشکر شده 728 بار در 238 ارسال

  پاسخ : نورد و لوله اهواز (فاهواز)

  این طرح از سال 85 کلنگ زنی شده است ودر مراحل پایانی کار است مواظب باشید سهم خود را مفت از دست ندهید وکاری به بازی حقوقی نداشته باشید فقط با این سهم در سال 95 سهامداری کنید


  گروه بورس - مراسم افتتاح و آغاز عمليات اجرايي بزرگ ترين سرمايه گذاري صنعتي استان، تحت عنوان مجتمع آهن و فولاد خرمشهر طرح توسعه شركت نورد و لوله اهواز (سهامي عام) با ظرفيت 2ميليون تن با حضور رييس جمهور، وزير بازرگاني و جمعي از مقامات كشوري و استاني در محل سايت استقرار اين مجتمع عظيم ملي واقع در كيلومتر 24 خرمشهر برگزار شد.


  به گزارش روابط عمومي شركت نورد و لوله اهواز، ميركاظمي، وزير بازرگاني در اين مراسم طي سخناني گفت: استقرار تاسيسات زيرساختي به منظور رونق بخشي به وضعيت اقتصاد خرمشهر از جمله اهداف بلند رياست جمهوري و هيات دولت در سفر به استان خوزستان بوده و پروژه عظيم آهن و فولاد خرمشهر يكي از اين اهداف است.
  وزير بازرگاني در ادامه از مسوولان اين پروژه كه با پيگيري ها و تلاش هاي وسيع توانسته اند مراحل مقدماتي آن را به نحو شايسته به اتمام برسانند تشكر و قدرداني كرد.
  مهندس ذاكري، مديرعامل شركت نورد و لوله اهواز و مجري طرح مجتمع عظيم آهن و فولاد خرمشهر نيز طي سخناني ضمن ارائه گزارشي جامع در مورد اقدامات انجام شده و فعاليت هاي اجرايي مربوط به طرح مزبور گفت: اين مجتمع با ظرفيت سالانه 2ميليون تن فولاد به روش احياي مستقيم خواهد بود كه در فاز اول آن به 800هزار تن و در فاز دوم به 2ميليون تن افزايش خواهد يافت. ضمن اينكه اين مجتمع در زميني به مساحت دوهزار و 500هكتار و با اعتباري بالغ بر چهار هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات شركت نورد و لوله اهواز در خرمشهر احداث مي شود.
  وي در ادامه افزود: از پيامدهاي مستقيم احداث اين طرح بزرگ ملي علاوه بر توسعه صادرات، فعال کردن چرخه اشتغال در سطح استان و به ويژه در شهر خرمشهر است و پيش بيني مي شود با بهره برداري از اين مجتمع حدود 8هزار نفر از جوانان و متخصصان جوياي كار به طور مستقيم جذب كار شوند.
  رييس جمهور در سفر خود به خرمشهر در جمع مردم اين شهر در سخناني، احداث مجتمع عظيم آهن و فولاد خرمشهر را به عنوان يكي از بزرگ ترين پروژه هاي در دست اجرا خواند كه مي تواند نقش بسيار مهمي در رونق اقتصادي منطقه داشته باشد.

 18. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید جواد277 از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #20
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  نوشته ها
  274
  تشکر
  81
  تشکر شده 728 بار در 238 ارسال

  پاسخ : نورد و لوله اهواز (فاهواز)

  این هم از بازدید وزیر محترم دولت جناب دکتر روحانی از شرکت

  وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در جریان اولین سفر کاروان تدبیر و امید به استان شهید پرور خوزستان، از طرح مجتمع ذوب آهن و فولاد خرمشهر بازدید نمودند.

  در این بازدید، سید احمد لطفی مدیر عامل شرکت نورد و لوله اهواز ضمن خوشامدگویی به ایشان و هیات همراه، گزارشی از اهداف طرح، مشخصات فنی، روند اجرایی پروژه و موانع و محدودیت های پیش رو را ارائه کردند.

  در ادامه این نشست، جناب آقای نعمت زاده با اشاره به عزم جدی دولت در تکمیل هر چه سریعتر طرح های صنعتی پر بازده، آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حمایت از طرح، رفع موانع و تامین اعتبار ارزی و ریالی مورد نیاز آن اعلام نمودند.

  گفتنی است طرح مجتمع ذوب آهن و فولاد خرمشهر بعنوان طرح توسعه شرکت نورد و لوله اهواز در سال ۱۳۸۵ کلنگ زنی شد. ظرفیت اسمی این طرح بالغ بر دو میلیون تن فولاد در سال بوده که به روش احیای مستقیم صورت می پذیرد.

  این طرح که در منطقه غرب کارون و ۲۴ کیلومتری خرمشهر واقع گردیده در دولت نهم به تصویب رسید ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبارات پیش بینی شده ناتمام مانده است.

  اجرای این طرح علاوه بر تامین منافع صنعتی و اقتصاد ملی، تاثیر بسزایی در اشتغال زایی و رشد و توسعه شهرهای محروم آبادان و خرمشهر در پی خواهد داشت.

 20. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید جواد277 از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 2 از 35 نخست 1234512 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •