با انجمن فعلا خداحافظی میکنم فقط خواستم بگم با ثاخت و دانا همچنان سهامداریم و در سبد بلند مدت هست این رو نوشتم که بگم نفروختیم دوستان اگر هنوز دارند هرجور صلاح بدانند ان کنند که میدانند بقیه سبد هم تقسیم شده از چند سهم دیگه و مقداری اخزا و مقداری ........