با سلام
فرض کنیم که ما سرمایه زیادی داریم(یک میلیارد مثلا)، به نظرتون این سرمایه رو به پارت های چقدری تقسیم کنیم بهتره؟ 10 میلیون؟ 50 میلیون؟ 100 میلیون؟ چقدر؟

که درواقع هم مدیریت و کنترل کردنش راحت و بهتر صورت بگیره و هم مدیریت ریسک و زیان داشته باشیم.