آپارتمان دوخوابه، شخصی ساز کلید نخورده انسجام

۱۱۵ متر، دوخوابه، طبقه چهارم، هر طبقه دو واحد، کلا شش طبقه، سند ششدانگ تک برگ آماده، پارکینگ همکف، بسیار خوش نقشه با نورگیر عالی، رو به فضای سبز، شخصی ساز با بهترین مصالح، بدون وام، انسجام خیابان شهیدان مهرابی، داخل مهرابی دو، نبش کوچه دو روبروی فضای سبز محلی،

بهترین ها در سایت نقلی