صفحه 54 از 54 نخست ... 44451525354
نمایش نتایج: از 531 به 538 از 538

موضوع: test

 1. #531
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  1,662
  تشکر
  24,502
  تشکر شده 8,980 بار در 1,471 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:10:55:00
  ارزش معاملات:13585ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :57
  درصد اميد 2 :21
  ريز موج1 :edame ravand ghabl
  ريز موج2 :edame ravand ghabl
  درصد اصلاح1 :37
  درصد اصلاح2 :66
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :84
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :268.4
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-8.3
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :45
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( غنوش * 51699 ))2-(( واحيا * 10212 ))3-(( دبالك * 6289 ))4-(( واعتبار * 4145 ))5-(( ثنظام * 4117 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- فملي 2- وبصادر 3- شبندر 4- وغدير 5- غگل
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- شتران 2- شپنا 3- ثشاهد 4- وبانك 5- شبندر 6- دي 7- ونوين 8- خزاميا 9- لكما
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- وغدير 3- فارس 4- بجهرم 5- وبشهر 6- وخارزم 7- وپاسار 8- وملل 9- زدشت
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- بميلا 2- خديزل 3- رنيك 4- شبهرن 5- چدن 6- سامان 7- شجم 8- كي بي سي 9- زبينا
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- فبستم 2- وسالت 3- مارون 4- گشان 5- ثشاهد 6- سكارون 7- شسپا 8- لكما 9- وبانك
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- ولتجار 2- ختراك 3- بهپاك 4- لبوتان 5- فسا 6- خپارس 7- ثاژن 8- شزنگ 9- سصفها
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- وآيند 2- وپارس 3- ونيكي 4- وملل 5- سامان 6- وغدير 7- آبادا 8- وبصادر 9- فارس
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- ثشاهد 2- لخزر 3- وبوعلي 4- شسينا 5- بورس 6- هجرت 7- لوتوس 8- شپنا 9- ديران
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- بساما 2- وملل 3- بميلا 4- وبرق 5- خديزل 6- نيرو 7- رنيك 8- فولاي 9- شبهرن
  **
  تغييرات سود شرکت:
  (( تپولا * 387.97 ))

  (( شتولي * -2.28 ))

  (( شكف * -21.65 ))

  (( فجام * 5.33 ))

  **
  * *
  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( ثتوسا * 3 ))2-(( قنيشا * 2.7 ))3-(( شبريز * 2.2 ))4-(( شدوص * 2.1 ))5-(( كبافق * 2.1 ))6-(( سشمال * 1.9 ))7-(( پارس * 1.7 ))8-(( سكرد * 1.7 ))9-(( تاصيكو * 1.3 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( وسالت * 4595.4 ))2-(( سفاسي * 246.1 ))3-(( فروس * 120.8 ))4-(( كابگن * 96.7 ))5-(( اتكاي * 42.9 ))6-(( دلر * 38.8 ))7-(( پرداخت * 35.2 ))8-(( سفارس * 34.8 ))9-(( سمازن * 31.1 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( وسالت * 5028 ))2-(( سمايه * 303 ))3-(( كابگن * 195 ))4-(( سشمال * 85 ))5-(( بمپنا * 84 ))6-(( قنيشا * 79 ))7-(( دلر * 71 ))8-(( دكپسول * 58 ))9-(( قمرو * 44 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( شتران * 95860 ))2-(( وبانك * 47820 ))3-(( قنيشا * 22121 ))4-(( شبريز * 16412 ))5-(( فرابورس * 16272 ))6-(( كاوه * 15416 ))7-(( شسپا * 14533 ))8-(( قرن * 12911 ))9-(( ماديرا * 10927 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( شپنا * -138940 ))2-(( گشان * -102435 ))3-(( فملي * -25590 ))4-(( ذوب * -21305 ))5-(( خمحركه * -18654 ))6-(( شپترو * -7332 ))7-(( بجهرم * -6776 ))8-(( ونفت * -5402 ))9-(( خكرمان * -5325 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( قنيشا * 5.96 ))2-(( شدوص * 4.78 ))3-(( ثتوسا * 3.72 ))4-(( سكرد * 3.63 ))5-(( وبانك * 3.63 ))6-(( شراز * 3.16 ))7-(( ماديرا * 3.07 ))8-(( شبريز * 2.99 ))9-(( پارس * 2.72 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( خپارس * 99.7 ))2-(( غمينو * 98.4 ))3-(( وبانك * 97.3 ))4-(( ختراك * 94.6 ))5-(( چكارن * 80.6 ))6-(( بترانس * 75.8 ))7-(( لبوتان * 75.5 ))8-(( ثاژن * 72.1 ))9-(( غمارگ * 33.9 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( گشان * 100 ))2-(( سفاسي * 98.6 ))3-(( ثنام * 96.8 ))4-(( تنوين * 96.6 ))5-(( ثشاهد * 91.9 ))6-(( وبهمن * 90.4 ))7-(( سمازن * 89.9 ))8-(( سفارس * 84.7 ))9-(( سهگمت * 77.6 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( خاذين * mhjboursy * 0 ))

  (( خپارس * mhjboursy * 0 ))

  (( خساپا * mhjboursy 100 * 0 ))

  (( خصدرا * mhjboursy * 41.2 ))

  (( خفولا * mhjboursy * 3.3 ))

  (( شتران * mhjboursy * 5 ))

  (( شدوص * mhjboursy * 6.8 ))

  (( غگلستا * mhjboursy * 3.9 ))

  (( فافزا * mhjboursy * 12.1 ))

  (( كگهر * mhjboursy * 0 ))

  (( وساپا * mhjboursy * 0 ))

  (( وسين * mhjboursy * 0 ))

  (( آريا * avaliye * 0 ))

  (( پيزد * avaliye * 0 ))

  (( شستا * avaliye * 1.1 ))

  (( وپويا * avaliye * 0 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( فرابورس * 16272 ))2-(( شلرد * 3136 ))3-(( وصنا * 3025 ))4-(( وبوعلي * 2983 ))5-(( سشمال * 2616 ))6-(( دانا * 2386 ))7-(( ثتوسا * 1859 ))8-(( پاسا * 787 ))9-(( بنيرو * 589 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( ثزاگرس * 2372 ))2-(( قنيشا * 1906 ))3-(( لخانه * 1593 ))4-(( فرابورس * 1377 ))5-(( مفاخر * 1188 ))6-(( وپترو * 1181 ))7-(( غبهار * 1110 ))8-(( غفارس * 1087 ))9-(( بورس * 1018 ))
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 2. #532
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  1,662
  تشکر
  24,502
  تشکر شده 8,980 بار در 1,471 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:11:10:00
  ارزش معاملات:14808ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :56
  درصد اميد 2 :19
  ريز موج1 :edame ravand ghabl
  ريز موج2 :edame ravand ghabl
  درصد اصلاح1 :37
  درصد اصلاح2 :66
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :84
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :290.4
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-8.2
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :47
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( غنوش * 51699 ))2-(( واحيا * 10191 ))3-(( دبالك * 6294 ))4-(( واعتبار * 4152 ))5-(( ثنظام * 4116 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- فملي 2- وبصادر 3- شبندر 4- وغدير 5- غگل
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- شتران 2- شپنا 3- ثشاهد 4- شبندر 5- گشان 6- دي 7- خپارس 8- خزاميا 9- لكما
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- وغدير 3- فارس 4- وبشهر 5- وخارزم 6- وپاسار 7- وملل 8- زدشت 9- خودكفا
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- خديزل 2- بميلا 3- رنيك 4- شبهرن 5- چدن 6- سامان 7- شجم 8- كپرور 9- كي بي سي
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- فبستم 2- وسالت 3- گشان 4- مارون 5- ثشاهد 6- سكارون 7- شسپا 8- وبانك 9- ونوين
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- شزنگ 2- فسا 3- وجامي 4- واحصا 5- ثقزوي 6- غمينو 7- سباقر 8- ثعتما 9- غشصفا
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- وآيند 2- وپارس 3- ونيكي 4- وملل 5- وغدير 6- سامان 7- وبصادر 8- آبادا 9- فارس
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- ثشاهد 2- لخزر 3- وبوعلي 4- شپنا 5- بورس 6- شسينا 7- غپآذر 8- ديران 9- زگلدشت
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- بساما 2- خديزل 3- وملل 4- بميلا 5- وبرق 6- نيرو 7- فولاي 8- رنيك 9- شبهرن
  **
  تغييرات سود شرکت:
  (( تپولا * 387.97 ))

  (( شتولي * -2.28 ))

  (( شكف * -21.65 ))

  (( فجام * 5.33 ))

  **
  * *
  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( قنيشا * 3.9 ))2-(( سكرد * 2.2 ))3-(( سقاين * 1.9 ))4-(( شبريز * 1.7 ))5-(( غفارس * 1.2 ))6-(( پارس * 0.9 ))7-(( كخاك * 0.4 ))8-(( ميدكو * 0.4 ))9-(( دپارس * 0.1 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( شوينده * 80.1 ))2-(( ساراب * 56.7 ))3-(( خموتور * 55.3 ))4-(( دكپسول * 47.5 ))5-(( سقاين * 46.9 ))6-(( خشرق * 46.2 ))7-(( قهكمت * 37.2 ))8-(( بفجر * 34.6 ))9-(( شفا * 34.6 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( سقاين * 91 ))2-(( ساراب * 60 ))3-(( قهكمت * 56 ))4-(( شوينده * 53 ))5-(( غپآذر * 44 ))6-(( قپيرا * 38 ))7-(( شيراز * 31 ))8-(( سكرد * 29 ))9-(( وتوشه * 25 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( گشان * 102388 ))2-(( شپنا * 93610 ))3-(( شتران * 75628 ))4-(( خپارس * 26983 ))5-(( فملي * 24894 ))6-(( غمارگ * 12040 ))7-(( شسپا * 10089 ))8-(( وسبحان * 9418 ))9-(( خكرمان * 5303 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( زكوثر * -66655 ))2-(( وبانك * -55157 ))3-(( ونوين * -29144 ))4-(( ذوب * -16386 ))5-(( شبريز * -10181 ))6-(( ثتوسا * -9557 ))7-(( ماديرا * -8846 ))8-(( وسپه * -7783 ))9-(( شوينده * -7302 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( زكوثر * 4.73 ))2-(( شيراز * 4.12 ))3-(( گشان * 3.65 ))4-(( سفاسي * 2.99 ))5-(( سكارون * 2.88 ))6-(( غپآذر * 2.1 ))7-(( فباهنر * 2.05 ))8-(( شتوكا * 2.01 ))9-(( كوير * 1.89 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( گشان * 99.6 ))2-(( وسبحان * 99.6 ))3-(( غشاذر * 99.1 ))4-(( سصفها * 97.4 ))5-(( خنصير * 97.2 ))6-(( غمارگ * 96.5 ))7-(( ساراب * 92.5 ))8-(( شزنگ * 74.8 ))9-(( بترانس * 72.7 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( فجام * 98.2 ))2-(( خموتور * 98 ))3-(( سشمال * 97.4 ))4-(( ثتوسا * 97.4 ))5-(( سخوز * 96.9 ))6-(( وبوعلي * 96.6 ))7-(( ومشان * 91.5 ))8-(( ونوين * 91.4 ))9-(( ساروم * 90.6 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( خاذين * mhjboursy * 0 ))

  (( خپارس * mhjboursy * 0 ))

  (( خساپا * mhjboursy 100 * 0 ))

  (( خصدرا * mhjboursy * 41.2 ))

  (( خفولا * mhjboursy * 3.3 ))

  (( شتران * mhjboursy * 5 ))

  (( شدوص * mhjboursy * 6.8 ))

  (( غگلستا * mhjboursy * 3.9 ))

  (( فافزا * mhjboursy * 12.1 ))

  (( كگهر * mhjboursy * 0 ))

  (( وساپا * mhjboursy * 0 ))

  (( وسين * mhjboursy * 0 ))

  (( ومشان * avaliye * 0.1 ))

  (( آريا * avaliye * 0 ))

  (( پيزد * avaliye * 0 ))

  (( شستا * avaliye * 1.1 ))

  (( وپويا * avaliye * 0 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( خزاميا * 10238 ))2-(( سفاسي * 2474 ))3-(( كفرآور * 243 ))4-(( سهگمت * 218 ))5-(( فجام * 0 ))6-(( خموتور * 0 ))7-(( سشمال * 0 ))8-(( ثتوسا * 0 ))9-(( سخوز * 0 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( سكارون * 3290 ))2-(( ثزاگرس * 2708 ))3-(( قنيشا * 2010 ))4-(( لخانه * 1709 ))5-(( فرابورس * 1568 ))6-(( گپارس * 1326 ))7-(( وآتوس * 1307 ))8-(( وپترو * 1286 ))9-(( غفارس * 1238 ))
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 3. #533
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  1,662
  تشکر
  24,502
  تشکر شده 8,980 بار در 1,471 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:11:25:00
  ارزش معاملات:15930ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :60
  درصد اميد 2 :20
  ريز موج1 :edame ravand ghabl
  ريز موج2 :afzayeshi
  درصد اصلاح1 :37
  درصد اصلاح2 :66
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :84
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :307.9
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-8.7
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :47
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( غنوش * 51699 ))2-(( واحيا * 10183 ))3-(( دبالك * 6300 ))4-(( واعتبار * 4160 ))5-(( ثنظام * 4117 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- فملي 2- وبصادر 3- شبندر 4- وغدير 5- غگل
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- شتران 2- شپنا 3- وبانك 4- ثشاهد 5- شبندر 6- گشان 7- دي 8- ونوين 9- خپارس
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- وغدير 3- وبشهر 4- وپاسار 5- وخارزم 6- وملل 7- زدشت 8- غويتا 9- خودكفا
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- بميلا 2- خديزل 3- فماك 4- رنيك 5- شبهرن 6- چدن 7- وآذر 8- سامان 9- شجم
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- فبستم 2- وسالت 3- گشان 4- مارون 5- ثشاهد 6- شسپا 7- سكارون 8- وبانك 9- ونوين
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- واحصا 2- شزنگ 3- شپاس 4- دزهراوي 5- وجامي 6- غپونه 7- ثقزوي 8- غگلپا 9- وثنو
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- وآيند 2- وپارس 3- ونيكي 4- وملل 5- رمپنا 6- وغدير 7- سامان 8- وبصادر 9- آبادا
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- ثشاهد 2- لخزر 3- شپنا 4- وبوعلي 5- غپآذر 6- خريخت 7- شسينا 8- بورس 9- سخزر
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- بساما 2- بميلا 3- خديزل 4- وملل 5- فماك 6- وبرق 7- نيرو 8- فولاي 9- رنيك
  **
  تغييرات سود شرکت:
  (( تپولا * 387.97 ))

  (( شتولي * -2.28 ))

  (( شكف * -21.65 ))

  (( فجام * 5.33 ))

  **
  * *
  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( سپ * 4.1 ))2-(( ورنا * 3 ))3-(( خريخت * 2.6 ))4-(( وساخت * 2 ))5-(( دپارس * 1.6 ))6-(( غفارس * 1.1 ))7-(( سخزر * 0.6 ))8-(( پارس * 0.5 ))9-(( ميدكو * 0.4 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( كابگن * 151.3 ))2-(( زنجان * 130.1 ))3-(( فروس * 91.8 ))4-(( وپسا * 43.4 ))5-(( حاريا * 42.9 ))6-(( زپارس * 29.4 ))7-(( ونفت * 24.5 ))8-(( ساروج * 21.1 ))9-(( وصنعت * 20.6 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( ورنا * 132 ))2-(( فماك * 87 ))3-(( خريخت * 52 ))4-(( وپسا * 49 ))5-(( كابگن * 40 ))6-(( وساخت * 40 ))7-(( شزنگ * 30 ))8-(( زگلدشت * 21 ))9-(( تاصيكو * 20 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( شپنا * 94221 ))2-(( شسپا * 58490 ))3-(( گشان * 58274 ))4-(( ورنا * 35472 ))5-(( خپارس * 27194 ))6-(( وبانك * 25968 ))7-(( خريخت * 18456 ))8-(( وساخت * 13645 ))9-(( خكرمان * 10974 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( شتران * -46073 ))2-(( وتوسم * -37765 ))3-(( فملي * -26435 ))4-(( فروس * -25761 ))5-(( ذوب * -18320 ))6-(( ونفت * -15338 ))7-(( ماديرا * -10736 ))8-(( وصنعت * -10443 ))9-(( بجهرم * -6290 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( كهرام * 5.14 ))2-(( سپ * 4.99 ))3-(( سخزر * 4.62 ))4-(( خريخت * 4.54 ))5-(( شسپا * 4.47 ))6-(( فزرين * 4.16 ))7-(( دقاضي * 3.5 ))8-(( وساخت * 3.45 ))9-(( سمگا * 3.45 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( ورنا * 99.6 ))2-(( غشصفا * 92.4 ))3-(( چكارن * 86.4 ))4-(( ولصنم * 84.2 ))5-(( ثفارس * 79.4 ))6-(( واحصا * 77.9 ))7-(( خشرق * 64.2 ))8-(( حبندر * 64.2 ))9-(( بترانس * 52.2 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( زگلدشت * 99.8 ))2-(( فروس * 99.8 ))3-(( زنجان * 99.3 ))4-(( وصنعت * 98.6 ))5-(( ساروم * 97.9 ))6-(( غبهار * 93.1 ))7-(( ثنام * 84.8 ))8-(( وسديد * 47.6 ))9-(( پخش * 42.8 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( خاذين * mhjboursy * 0 ))

  (( خپارس * mhjboursy * 0 ))

  (( خساپا * mhjboursy 100 * 0 ))

  (( خصدرا * mhjboursy * 41.2 ))

  (( خفولا * mhjboursy * 3.3 ))

  (( شتران * mhjboursy * 5 ))

  (( شدوص * mhjboursy * 6.8 ))

  (( غگلستا * mhjboursy * 3.9 ))

  (( فافزا * mhjboursy * 12.1 ))

  (( كگهر * mhjboursy * 0 ))

  (( وساپا * mhjboursy * 0 ))

  (( وسين * mhjboursy * 0 ))

  (( ومشان * avaliye * 0.1 ))

  (( آريا * avaliye * 0 ))

  (( پيزد * avaliye * 0 ))

  (( شستا * avaliye * 1.1 ))

  (( وپويا * avaliye * 0 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( گشان * 58274 ))2-(( خريخت * 18456 ))3-(( ونوين * 9767 ))4-(( ثتوسا * 5919 ))5-(( سخزر * 4531 ))6-(( ميدكو * 3209 ))7-(( فرآور * 1905 ))8-(( سكارون * 1835 ))9-(( قشرين * 1465 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( سكارون * 3432 ))2-(( ثزاگرس * 2831 ))3-(( لخانه * 1791 ))4-(( فرابورس * 1692 ))5-(( زگلدشت * 1527 ))6-(( خكرمان * 1494 ))7-(( وآتوس * 1464 ))8-(( خريخت * 1442 ))9-(( غفارس * 1408 ))
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 4. #534
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  1,662
  تشکر
  24,502
  تشکر شده 8,980 بار در 1,471 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:11:40:00
  ارزش معاملات:17529ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :60
  درصد اميد 2 :27
  ريز موج1 :edame ravand ghabl
  ريز موج2 :edame ravand ghabl
  درصد اصلاح1 :36
  درصد اصلاح2 :64
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :86
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :303.4
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-8.7
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :48
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( غنوش * 51699 ))2-(( واحيا * 10176 ))3-(( دبالك * 6322 ))4-(( واعتبار * 4164 ))5-(( ثنظام * 4117 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- فملي 2- وبصادر 3- شبندر 4- وغدير 5- غگل
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- شپنا 2- شتران 3- ثشاهد 4- شبندر 5- گشان 6- فملي 7- دي 8- ونوين 9- شسپا
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- وغدير 3- فارس 4- وبشهر 5- وپاسار 6- چكارن 7- وخارزم 8- وملل 9- وپارس
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- بميلا 2- خديزل 3- فماك 4- رنيك 5- شبهرن 6- چدن 7- كپرور 8- وآذر 9- سامان
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- فبستم 2- گشان 3- وسالت 4- مارون 5- ثشاهد 6- شسپا 7- سكارون 8- وبانك 9- وخاور
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- غمينو 2- غپونه 3- دروز 4- سصفها 5- كاسپين 6- شزنگ 7- دامين 8- ما 9- ومشان
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- وآيند 2- وپارس 3- ونيكي 4- وملل 5- رمپنا 6- سامان 7- وغدير 8- آبادا 9- شبندر
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- ثشاهد 2- لخزر 3- شپنا 4- دپارس 5- وبوعلي 6- غپآذر 7- خريخت 8- شبريز 9- شتران
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- بساما 2- وبرق 3- بميلا 4- خديزل 5- نيرو 6- فماك 7- وملل 8- فولاي 9- رنيك
  **
  تغييرات سود شرکت:
  (( تپولا * 387.97 ))

  (( شتولي * -2.28 ))

  (( شكف * -21.65 ))

  (( فجام * 5.33 ))

  **
  * *
  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( شگويا * 1.9 ))2-(( دپارس * 1.6 ))3-(( بموتو * 1.3 ))4-(( پارس * 0.7 ))5-(( غفارس * 0.6 ))6-(( ورنا * 0.6 ))7-(( اپرداز * 0 ))8-(( اتكام * 0 ))9-(( اتكاي * 0 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( غنيلي * 333.3 ))2-(( سفاسي * 53.2 ))3-(( سمايه * 29.5 ))4-(( وآوا * 22 ))5-(( سيمرغ * 20.7 ))6-(( تكمبا * 20.2 ))7-(( دامين * 20 ))8-(( فن آوا * 19 ))9-(( قمرو * 18.9 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( فن آوا * 312 ))2-(( شگويا * 248 ))3-(( زگلدشت * 68 ))4-(( شكربن * 36 ))5-(( ما * 35 ))6-(( نمرينو * 32 ))7-(( شيراز * 32 ))8-(( فلات * 31 ))9-(( شگل * 29 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( خگستر * 486864 ))2-(( شگويا * 226614 ))3-(( شپنا * 181642 ))4-(( شتران * 111797 ))5-(( همراه * 75668 ))6-(( فملي * 48630 ))7-(( شسپا * 34810 ))8-(( هاي وب * 28891 ))9-(( شبريز * 24340 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( وبانك * -36461 ))2-(( ماديرا * -36290 ))3-(( ثنوسا * -33576 ))4-(( ذوب * -29557 ))5-(( خزاميا * -15690 ))6-(( بجهرم * -10002 ))7-(( سفاسي * -9526 ))8-(( سيمرغ * -8628 ))9-(( ختوقا * -8455 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( ثنوسا * 4.94 ))2-(( قلرست * 4.17 ))3-(( ومعلم * 3.68 ))4-(( زكوثر * 3.54 ))5-(( كپارس * 3.5 ))6-(( لوتوس * 3.19 ))7-(( وثنو * 3.04 ))8-(( شتران * 2.98 ))9-(( شگل * 2.7 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( شگويا * 99.6 ))2-(( ونفت * 99.6 ))3-(( سباقر * 99.5 ))4-(( مرقام * 98.8 ))5-(( غمينو * 98.7 ))6-(( هاي وب * 98.4 ))7-(( فلات * 97.1 ))8-(( فسازان * 94.7 ))9-(( بهپاك * 94.5 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( سكارون * 99.5 ))2-(( سفاسي * 98.7 ))3-(( داوه * 98.5 ))4-(( پخش * 97.4 ))5-(( داسوه * 85.7 ))6-(( خلنت * 81.8 ))7-(( خزاميا * 74.9 ))8-(( فرابورس * 74.8 ))9-(( كفرآور * 74.4 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( خاذين * mhjboursy * 0 ))

  (( خپارس * mhjboursy * 0 ))

  (( خساپا * mhjboursy 100 * 0 ))

  (( خصدرا * mhjboursy * 41.2 ))

  (( خفولا * mhjboursy * 3.3 ))

  (( شتران * mhjboursy * 5 ))

  (( شدوص * mhjboursy * 6.8 ))

  (( غگلستا * mhjboursy * 3.9 ))

  (( فافزا * mhjboursy * 12.1 ))

  (( كگهر * mhjboursy * 0 ))

  (( وساپا * mhjboursy * 0 ))

  (( وسين * mhjboursy * 0 ))

  (( ومشان * avaliye * 0.1 ))

  (( آريا * avaliye * 0 ))

  (( پيزد * avaliye * 0 ))

  (( شستا * avaliye * 1.1 ))

  (( وپويا * avaliye * 0 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( شپنا * 181642 ))2-(( شسپا * 34810 ))3-(( پارس * 12559 ))4-(( زگلدشت * 9148 ))5-(( وساخت * 6673 ))6-(( بموتو * 5920 ))7-(( فروس * 4591 ))8-(( ساروم * 1053 ))9-(( بنيرو * 542 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( سكارون * 3736 ))2-(( ثزاگرس * 3037 ))3-(( زگلدشت * 2538 ))4-(( لخانه * 2172 ))5-(( قنيشا * 2128 ))6-(( فرابورس * 1906 ))7-(( غفارس * 1896 ))8-(( گپارس * 1573 ))9-(( خكرمان * 1556 ))
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 5. #535
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  1,662
  تشکر
  24,502
  تشکر شده 8,980 بار در 1,471 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:11:55:00
  ارزش معاملات:19193ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :60
  درصد اميد 2 :26
  ريز موج1 :edame ravand ghabl
  ريز موج2 :edame ravand ghabl
  درصد اصلاح1 :35
  درصد اصلاح2 :63
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :85
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :323.9
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-10.1
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :47
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( غنوش * 51699 ))2-(( واحيا * 10162 ))3-(( دبالك * 6322 ))4-(( واعتبار * 4168 ))5-(( ثنظام * 4117 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- فملي 2- وبصادر 3- شبندر 4- وغدير 5- غگل
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- شتران 2- شپنا 3- ثشاهد 4- شبندر 5- فملي 6- گشان 7- پترول 8- دي 9- ونوين
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- وغدير 3- فارس 4- وپارس 5- وبشهر 6- وپاسار 7- وملل 8- وخارزم 9- غويتا
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- بميلا 2- فماك 3- خديزل 4- غنوش 5- رنيك 6- چدن 7- كپرور 8- سامان 9- وآذر
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- فبستم 2- گشان 3- وسالت 4- مارون 5- ثشاهد 6- شسپا 7- سكارون 8- پترول 9- وبانك
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- شزنگ 2- دتوزيع 3- زقيام 4- واحصا 5- غپونه 6- ثقزوي 7- بترانس 8- دسبحا 9- دروز
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- وآيند 2- وپارس 3- ونيكي 4- وملل 5- رمپنا 6- سامان 7- وغدير 8- وبصادر 9- آبادا
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- ثشاهد 2- لخزر 3- شپنا 4- شبريز 5- وبوعلي 6- خريخت 7- فملي 8- كطبس 9- شيراز
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- بساما 2- وبرق 3- بميلا 4- نيرو 5- فماك 6- فولاي 7- خديزل 8- غنوش 9- رنيك
  **
  تغييرات سود شرکت:
  (( تپولا * 387.97 ))

  (( شتولي * -2.28 ))

  (( شكف * -21.65 ))

  (( فجام * 5.33 ))

  **
  * *
  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( شگويا * 4.1 ))2-(( سيلام * 3 ))3-(( تاصيكو * 1.7 ))4-(( كطبس * 1.7 ))5-(( جم * 0.6 ))6-(( مبين * 0.6 ))7-(( شيران * 0.1 ))8-(( اپرداز * 0 ))9-(( اتكام * 0 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( وزمين * 172.7 ))2-(( فپنتا * 84.4 ))3-(( دروز * 54 ))4-(( غمهرا * 45.5 ))5-(( پارسيان * 36.4 ))6-(( فاما * 32.4 ))7-(( وملل * 25.3 ))8-(( خپويش * 24.2 ))9-(( شتوكا * 23.7 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( فپنتا * 100 ))2-(( وپارس * 62 ))3-(( غنوش * 51 ))4-(( پلوله * 45 ))5-(( پترول * 45 ))6-(( كطبس * 36 ))7-(( وزمين * 28 ))8-(( ساروج * 20 ))9-(( سلار * 20 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( پترول * 169657 ))2-(( خگستر * 127842 ))3-(( فملي * 75533 ))4-(( شبريز * 42403 ))5-(( خمحركه * 14165 ))6-(( تاصيكو * 10009 ))7-(( خزاميا * 9754 ))8-(( جم * 8785 ))9-(( خكرمان * 8738 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( شگويا * -113339 ))2-(( شتران * -91035 ))3-(( وبانك * -41683 ))4-(( ذوب * -26327 ))5-(( خپارس * -21781 ))6-(( لكما * -17398 ))7-(( شپديس * -13537 ))8-(( ونفت * -10168 ))9-(( سفاسي * -9063 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( فجر * 4.49 ))2-(( شيراز * 4.08 ))3-(( خاذين * 4.01 ))4-(( غشصفا * 3.93 ))5-(( سهرمز * 3.67 ))6-(( شغدير * 3.58 ))7-(( كاذر * 3.46 ))8-(( كطبس * 3.43 ))9-(( دلر * 3.33 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( بترانس * 99.2 ))2-(( پترول * 99 ))3-(( وهور * 98.9 ))4-(( خنصير * 78.7 ))5-(( بسويچ * 72.2 ))6-(( ختراك * 71.7 ))7-(( زقيام * 64.7 ))8-(( نتوس * 56 ))9-(( پرديس * 27.4 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( فالوم * 99.9 ))2-(( لكما * 99.8 ))3-(( پارسيان * 99.1 ))4-(( گكيش * 97.8 ))5-(( دشيمي * 95.2 ))6-(( سخزر * 84.6 ))7-(( دكيمي * 77.3 ))8-(( پارس * 58.9 ))9-(( ثزاگرس * 57.6 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( خاذين * mhjboursy * 0 ))

  (( خپارس * mhjboursy * 0 ))

  (( خساپا * mhjboursy 100 * 0 ))

  (( خصدرا * mhjboursy * 41.2 ))

  (( خفولا * mhjboursy * 3.3 ))

  (( شتران * mhjboursy * 5 ))

  (( شدوص * mhjboursy * 6.8 ))

  (( غگلستا * mhjboursy * 3.9 ))

  (( فافزا * mhjboursy * 12.1 ))

  (( كگهر * mhjboursy * 0 ))

  (( وساپا * mhjboursy * 0 ))

  (( وسين * mhjboursy * 0 ))

  (( ومشان * avaliye * 0.1 ))

  (( آريا * avaliye * 0 ))

  (( پيزد * avaliye * 0 ))

  (( شستا * avaliye * 1.1 ))

  (( وپويا * avaliye * 0 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( شبريز * 42403 ))2-(( تاصيكو * 10009 ))3-(( خزاميا * 9754 ))4-(( جم * 8785 ))5-(( شپترو * 5623 ))6-(( فرابورس * 5158 ))7-(( قرن * 5115 ))8-(( وبهمن * 2840 ))9-(( كطبس * 2425 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( سكارون * 3951 ))2-(( ثزاگرس * 3096 ))3-(( زگلدشت * 2568 ))4-(( لخانه * 2243 ))5-(( فرابورس * 2024 ))6-(( غفارس * 1984 ))7-(( خكرمان * 1702 ))8-(( كهرام * 1630 ))9-(( خريخت * 1623 ))
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 6. #536
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  1,662
  تشکر
  24,502
  تشکر شده 8,980 بار در 1,471 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:12:10:00
  ارزش معاملات:20582ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :60
  درصد اميد 2 :27
  ريز موج1 :afzayeshi
  ريز موج2 :edame ravand ghabl
  درصد اصلاح1 :34
  درصد اصلاح2 :66
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :84
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :344.8
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-9.9
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :46
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( غنوش * 51699 ))2-(( واحيا * 10163 ))3-(( دبالك * 6306 ))4-(( واعتبار * 4175 ))5-(( ثنظام * 4117 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- فملي 2- وبصادر 3- شبندر 4- وغدير 5- غگل
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- شتران 2- شپنا 3- فملي 4- شبندر 5- ثشاهد 6- گشان 7- پترول 8- دي 9- ونوين
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- وغدير 3- فارس 4- وبشهر 5- وپارس 6- وپاسار 7- وهور 8- وملل 9- وخارزم
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- خديزل 2- بميلا 3- فماك 4- غنوش 5- چدن 6- رنيك 7- كپرور 8- سامان 9- وآذر
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- فبستم 2- گشان 3- وسالت 4- مارون 5- ثشاهد 6- شسپا 7- پترول 8- سكارون 9- وبانك
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- ولملت 2- كپارس 3- شزنگ 4- بسويچ 5- ثقزوي 6- شكربن 7- واحصا 8- شلعاب 9- وتعاون
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- وآيند 2- وپارس 3- ونيكي 4- وملل 5- رمپنا 6- سامان 7- وغدير 8- آبادا 9- وبصادر
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- مارون 2- ثشاهد 3- لخزر 4- شپنا 5- فملي 6- وبوعلي 7- شبريز 8- خريخت 9- وپترو
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- غگز 2- بساما 3- وبرق 4- خديزل 5- نيرو 6- بميلا 7- فولاي 8- فماك 9- غنوش
  **
  تغييرات سود شرکت:
  (( تپولا * 387.97 ))

  (( شتولي * -2.28 ))

  (( شكف * -21.65 ))

  (( فجام * 5.33 ))

  **
  * *
  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( پترول * 5 ))2-(( پلاسك * 4.3 ))3-(( شيران * 3.3 ))4-(( حبندر * 2.5 ))5-(( فجر * 1 ))6-(( شغدير * 0.3 ))7-(( وسبحان * 0.3 ))8-(( سغرب * 0.1 ))9-(( اپرداز * 0 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( خعمرا * 3642.9 ))2-(( فالوم * 213.9 ))3-(( خپويش * 157.7 ))4-(( سنوين * 141.6 ))5-(( خكمك * 122.9 ))6-(( ولغدر * 104 ))7-(( وحكمت * 60.8 ))8-(( بتك * 49 ))9-(( تاصيكو * 47.5 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( خعمرا * 7386 ))2-(( ولراز * 1607 ))3-(( دپارس * 342 ))4-(( خكمك * 77 ))5-(( غگز * 73 ))6-(( فجر * 59 ))7-(( بتك * 49 ))8-(( ولغدر * 45 ))9-(( كهرام * 26 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( فملي * 91807 ))2-(( شتران * 65103 ))3-(( پترول * 49723 ))4-(( ذوب * 48662 ))5-(( شگويا * 38913 ))6-(( وبانك * 30398 ))7-(( خپارس * 17654 ))8-(( لكما * 14534 ))9-(( البرز * 11485 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( خگستر * -196155 ))2-(( هرمز * -15992 ))3-(( تاصيكو * -12783 ))4-(( دتماد * -12681 ))5-(( خمحركه * -12398 ))6-(( دپارس * -11639 ))7-(( ورنا * -8922 ))8-(( دماوند * -7778 ))9-(( وسپه * -6512 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( همراه * 4.99 ))2-(( ثنوسا * 4.98 ))3-(( قلرست * 4.55 ))4-(( شاملا * 3.5 ))5-(( غشصفا * 3.39 ))6-(( ذوب * 3.1 ))7-(( مارون * 3.03 ))8-(( حبندر * 2.96 ))9-(( شيران * 2.95 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( شفا * 98.8 ))2-(( وبانك * 98.7 ))3-(( غشاذر * 96.1 ))4-(( دامين * 95.9 ))5-(( دسبحا * 93.6 ))6-(( بسويچ * 79.6 ))7-(( ما * 78.6 ))8-(( غمارگ * 77.7 ))9-(( پلاسك * 64.6 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( اميد * 99.2 ))2-(( ثنظام * 97.3 ))3-(( شپترو * 97.2 ))4-(( غگرجي * 97 ))5-(( تاصيكو * 96.9 ))6-(( قلرست * 91.3 ))7-(( تكمبا * 91.2 ))8-(( چكاپا * 88.8 ))9-(( خريخت * 84.9 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( خاذين * mhjboursy * 0 ))

  (( خپارس * mhjboursy * 0 ))

  (( خساپا * mhjboursy 100 * 0 ))

  (( خصدرا * mhjboursy * 41.2 ))

  (( خفولا * mhjboursy * 3.3 ))

  (( شتران * mhjboursy * 5 ))

  (( شدوص * mhjboursy * 6.8 ))

  (( غگلستا * mhjboursy * 3.9 ))

  (( فافزا * mhjboursy * 12.1 ))

  (( كگهر * mhjboursy * 0 ))

  (( وساپا * mhjboursy * 0 ))

  (( وسين * mhjboursy * 0 ))

  (( ومشان * avaliye * 0.1 ))

  (( آريا * avaliye * 0 ))

  (( پيزد * avaliye * 0 ))

  (( شستا * avaliye * 1.1 ))

  (( وپويا * avaliye * 0 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( فملي * 91807 ))2-(( لكما * 14534 ))3-(( مارون * 6700 ))4-(( وبوعلي * 6318 ))5-(( كسرا * 3129 ))6-(( فالوم * 3028 ))7-(( سكارون * 1788 ))8-(( سغرب * 1009 ))9-(( پارسيان * 813 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( شسپا * 4852 ))2-(( سكارون * 4089 ))3-(( ثزاگرس * 3166 ))4-(( زگلدشت * 2571 ))5-(( لخانه * 2248 ))6-(( فرابورس * 2058 ))7-(( غفارس * 2037 ))8-(( خكرمان * 1864 ))9-(( وپترو * 1790 ))
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 7. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید sooroosh1315 از ایشان تشکر کرده است:


 8. #537
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  1,662
  تشکر
  24,502
  تشکر شده 8,980 بار در 1,471 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:12:25:00
  ارزش معاملات:22134ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :66
  درصد اميد 2 :28
  ريز موج1 :afzayeshi
  ريز موج2 :edame ravand ghabl
  درصد اصلاح1 :34
  درصد اصلاح2 :67
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :83
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :382.8
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-10.4
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :50
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( غنوش * 51699 ))2-(( واحيا * 10167 ))3-(( دبالك * 6303 ))4-(( واعتبار * 4183 ))5-(( ثنظام * 4117 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- فملي 2- وبصادر 3- شبندر 4- وغدير 5- غگل
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- شتران 2- شپنا 3- فملي 4- شبندر 5- ثشاهد 6- پترول 7- ذوب 8- گشان 9- خگستر
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- وغدير 3- فارس 4- وبشهر 5- وپارس 6- وپاسار 7- وملل 8- ومهان 9- وخارزم
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- غنوش 2- بميلا 3- فماك 4- خديزل 5- چدن 6- رنيك 7- كپرور 8- وآذر 9- فايرا
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- فبستم 2- گشان 3- وسالت 4- مارون 5- ثشاهد 6- شسپا 7- پترول 8- سكارون 9- چفيبر
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- رتكو 2- حسينا 3- حبندر 4- ساراب 5- واحصا 6- سصفها 7- غدام 8- شلعاب 9- شزنگ
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- وآيند 2- وپارس 3- ونيكي 4- وملل 5- رمپنا 6- سامان 7- وغدير 8- شپنا 9- وبصادر
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- مارون 2- ثشاهد 3- لخزر 4- شپنا 5- فملي 6- وپترو 7- قلرست 8- وبوعلي 9- شبريز
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- غگز 2- غنوش 3- بساما 4- وبرق 5- فولاي 6- نيرو 7- بميلا 8- فماك 9- ونيكي
  **
  تغييرات سود شرکت:
  (( تپولا * 387.97 ))

  (( شتولي * -2.28 ))

  (( شكف * -21.65 ))

  (( فجام * 5.33 ))

  **
  * *
  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( ساربيل * 6.7 ))2-(( داوه * 3.9 ))3-(( ثعتما * 2.4 ))4-(( سيستم * 1.2 ))5-(( حفارس * 0.9 ))6-(( كخاك * 0.9 ))7-(( اتكاي * 0.7 ))8-(( غشصفا * 0.1 ))9-(( اپرداز * 0 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( كابگن * 222.2 ))2-(( غنيلي * 115.4 ))3-(( اميد * 72.1 ))4-(( شگل * 64.1 ))5-(( زنگان * 44.9 ))6-(( دپارس * 38.5 ))7-(( تكشا * 38.4 ))8-(( گكيش * 31.6 ))9-(( شيراز * 31.1 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( آبادا * 296 ))2-(( كابگن * 182 ))3-(( غشوكو * 71 ))4-(( پشاهن * 63 ))5-(( غنيلي * 50 ))6-(( غشصفا * 48 ))7-(( شيراز * 38 ))8-(( حفارس * 32 ))9-(( قلرست * 30 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( خگستر * 138874 ))2-(( پترول * 61922 ))3-(( شگويا * 46466 ))4-(( ماديرا * 24749 ))5-(( خپارس * 18977 ))6-(( البرز * 16094 ))7-(( حفارس * 14068 ))8-(( ورنا * 13733 ))9-(( بجهرم * 11793 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( شتران * -112278 ))2-(( وبانك * -41199 ))3-(( ذوب * -39149 ))4-(( دماوند * -10373 ))5-(( بفجر * -9300 ))6-(( شرانل * -8961 ))7-(( وخاور * -6243 ))8-(( شيران * -5979 ))9-(( غشصفا * -5442 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( دپارس * 6.67 ))2-(( خگستر * 4.87 ))3-(( ماديرا * 4.58 ))4-(( نوري * 2.93 ))5-(( نتوس * 2.92 ))6-(( كاوه * 2.83 ))7-(( دتماد * 2.75 ))8-(( كوير * 2.73 ))9-(( وسپه * 2.72 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( زقيام * 99.4 ))2-(( زنگان * 98.9 ))3-(( دپارس * 98.7 ))4-(( غگلپا * 98.6 ))5-(( خگستر * 98.3 ))6-(( دزهراوي * 98.3 ))7-(( ساربيل * 96.8 ))8-(( ونفت * 96.5 ))9-(( حتوكا * 96.3 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( نتوس * 100 ))2-(( وحكمت * 98.7 ))3-(( آپ * 95.9 ))4-(( ميدكو * 94.2 ))5-(( بموتو * 62.3 ))6-(( شلرد * 59.8 ))7-(( تشتاد * 53.1 ))8-(( دكيمي * 50 ))9-(( ثزاگرس * 45.6 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( خاذين * mhjboursy * 0 ))

  (( خپارس * mhjboursy * 0 ))

  (( خساپا * mhjboursy 100 * 0 ))

  (( خصدرا * mhjboursy * 41.2 ))

  (( خفولا * mhjboursy * 3.3 ))

  (( شتران * mhjboursy * 5 ))

  (( شدوص * mhjboursy * 6.8 ))

  (( غگلستا * mhjboursy * 3.9 ))

  (( فافزا * mhjboursy * 12.1 ))

  (( كگهر * mhjboursy * 0 ))

  (( وساپا * mhjboursy * 0 ))

  (( وسين * mhjboursy * 0 ))

  (( ومشان * avaliye * 0.1 ))

  (( آريا * avaliye * 0 ))

  (( پيزد * avaliye * 0 ))

  (( شستا * avaliye * 1.1 ))

  (( وپويا * avaliye * 0 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( خكرمان * 11158 ))2-(( اميد * 11022 ))3-(( چكاپا * 5144 ))4-(( تاصيكو * 4308 ))5-(( قرن * 3824 ))6-(( كتوكا * 3311 ))7-(( گكيش * 3211 ))8-(( قلرست * 2869 ))9-(( تكمبا * 2828 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( شسپا * 4951 ))2-(( سكارون * 4123 ))3-(( ثزاگرس * 3230 ))4-(( وثنو * 3139 ))5-(( دپارس * 3009 ))6-(( زگلدشت * 2589 ))7-(( وپترو * 2316 ))8-(( لخانه * 2292 ))9-(( غفارس * 2139 ))
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 9. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید sooroosh1315 از ایشان تشکر کرده است:


 10. #538
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  1,662
  تشکر
  24,502
  تشکر شده 8,980 بار در 1,471 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:13:00:00
  ارزش معاملات:23471ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :65
  درصد اميد 2 :27
  ريز موج1 :afzayeshi
  ريز موج2 :edame ravand ghabl
  درصد اصلاح1 :32
  درصد اصلاح2 :70
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :83
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :370.9
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-10.3
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :50
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( غنوش * 51699 ))2-(( واحيا * 10200 ))3-(( دبالك * 6301 ))4-(( واعتبار * 4187 ))5-(( ثنظام * 4115 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- فملي 2- وبصادر 3- شبندر 4- وغدير 5- غگل
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- شتران 2- شپنا 3- فملي 4- شبندر 5- پترول 6- ثشاهد 7- ذوب 8- شگويا 9- گشان
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- وغدير 3- فارس 4- وبشهر 5- وپارس 6- وپاسار 7- وملل 8- تملت 9- وخارزم
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- غنوش 2- آريا 3- بميلا 4- خديزل 5- رنيك 6- چدن 7- وآيند 8- كپرور 9- همراه
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- وسالت 2- فبستم 3- گشان 4- مارون 5- ثشاهد 6- پترول 7- شسپا 8- سكارون 9- وبانك
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- زپارس 2- تمحركه 3- ثقزوي 4- ختراك 5- حتايد 6- كرازي 7- دزهراوي 8- كپارس 9- واحصا
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- غزر 2- آريا 3- سيتا 4- وآيند 5- ونيكي 6- وملل 7- وپارس 8- رمپنا 9- سامان
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- مارون 2- ثشاهد 3- لخزر 4- شسينا 5- شپنا 6- فملي 7- وپترو 8- شيراز 9- قلرست
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- غگز 2- غنوش 3- بساما 4- وبرق 5- نيرو 6- ونيكي 7- فماك 8- آريا 9- بميلا
  **
  تغييرات سود شرکت:
  (( تپولا * 387.97 ))

  (( شتولي * -2.28 ))

  (( شكف * -21.65 ))

  (( فجام * 5.33 ))

  **
  * *
  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( غزر * 27.6 ))2-(( خودرو * 4.9 ))3-(( فماك * 4.7 ))4-(( سيتا * 4.3 ))5-(( شاملا * 3.4 ))6-(( غالبر * 2.5 ))7-(( ركيش * 1.7 ))8-(( شخارك * 1.6 ))9-(( كرمان * 1.6 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( پلاست * 1052.4 ))2-(( سمايه * 340.2 ))3-(( دشيري * 196.8 ))4-(( خعمرا * 192.8 ))5-(( قنقش * 123 ))6-(( سلار * 113.2 ))7-(( وگردش * 74.2 ))8-(( كابگن * 72 ))9-(( وحكمت * 70.3 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( پلاست * 1528 ))2-(( خعمرا * 486 ))3-(( خودرو * 224 ))4-(( كرمان * 110 ))5-(( قنقش * 104 ))6-(( زنگان * 78 ))7-(( سنوين * 74 ))8-(( كابگن * 72 ))9-(( ركيش * 69 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( خودرو * 512455 ))2-(( غزر * 171862 ))3-(( شگويا * 26902 ))4-(( ذوب * 16815 ))5-(( ركيش * 13185 ))6-(( البرز * 8157 ))7-(( خمحركه * 7695 ))8-(( واحيا * 5679 ))9-(( دماوند * 4947 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( خگستر * -53829 ))2-(( شتران * -44504 ))3-(( پترول * -21060 ))4-(( وبانك * -11444 ))5-(( بفجر * -4640 ))6-(( كاوه * -4533 ))7-(( ماديرا * -4373 ))8-(( وسپه * -3639 ))9-(( وسكاب * -3406 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( شفارس * 6.82 ))2-(( ثعتما * 5.8 ))3-(( خودرو * 5.77 ))4-(( رافزا * 5 ))5-(( پيزد * 5 ))6-(( بگيلان * 5 ))7-(( آريا * 5 ))8-(( وپويا * 4.99 ))9-(( فماك * 4.67 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( خودرو * 99.5 ))2-(( تمحركه * 96.1 ))3-(( كرازي * 96.1 ))4-(( كرمان * 95 ))5-(( حسينا * 94.4 ))6-(( ثفارس * 94.2 ))7-(( كسرام * 92.9 ))8-(( وهور * 91.1 ))9-(( شلعاب * 87.5 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( تاصيكو * 95.7 ))2-(( پلاست * 92.2 ))3-(( قلرست * 75.9 ))4-(( فالوم * 74.9 ))5-(( جم * 73 ))6-(( فرآور * 72.9 ))7-(( بكاب * 72 ))8-(( فايرا * 71.2 ))9-(( حفاري * 68.8 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( خاذين * mhjboursy * 0 ))

  (( خپارس * mhjboursy * 0 ))

  (( خساپا * mhjboursy 100 * 0 ))

  (( خصدرا * mhjboursy * 41.2 ))

  (( خفولا * mhjboursy * 3.3 ))

  (( شتران * mhjboursy * 5 ))

  (( شدوص * mhjboursy * 6.8 ))

  (( غگلستا * mhjboursy * 3.9 ))

  (( فافزا * mhjboursy * 12.1 ))

  (( كگهر * mhjboursy * 0 ))

  (( وساپا * mhjboursy * 0 ))

  (( وسين * mhjboursy * 0 ))

  (( ومشان * avaliye * 0.1 ))

  (( شستا * avaliye * 1.1 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( ركيش * 13185 ))2-(( آريا * 3716 ))3-(( وپترو * 2227 ))4-(( تنوين * 1562 ))5-(( وايران * 1217 ))6-(( وحكمت * 1158 ))7-(( شاملا * 1134 ))8-(( غشصفا * 1133 ))9-(( غگرجي * 968 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( شسپا * 4927 ))2-(( سكارون * 4168 ))3-(( ثعتما * 3576 ))4-(( وثنو * 3243 ))5-(( ثزاگرس * 3242 ))6-(( دپارس * 3051 ))7-(( زگلدشت * 2591 ))8-(( وپترو * 2458 ))9-(( لخانه * 2294 ))
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 11. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید sooroosh1315 از ایشان تشکر کرده است:


صفحه 54 از 54 نخست ... 44451525354

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •