صفحه 95 از 95 نخست ... 458592939495
نمایش نتایج: از 941 به 944 از 944

موضوع: test

 1. #941
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  2,257
  تشکر
  28,452
  تشکر شده 10,210 بار در 1,802 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:11:55:00
  ارزش معاملات:15478ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :31
  درصد اميد 2 :4
  ريز موج1 :afzayeshi
  ريز موج2 :edame ravand ghabl
  درصد اصلاح1 :60
  درصد اصلاح2 :67
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :150
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :-2419.5
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-5.4
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :5
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( سدبير * 7072 ))2-(( بكاب * 5533 ))3-(( غاذر * 3991 ))4-(( غدشت * 2945 ))5-(( سدبير * 2927 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- سيتا 2- فملي 3- فولاد 4- وبصادر 5- وبملت
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- فولاد 2- فملي 3- وآيند 4- وخارزم 5- چكاپا 6- شپديس 7- پارسان 8- خكرمان 9- شيراز
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- ومعادن 3- آريا 4- كگل 5- كاوه 6- كگهر 7- كچاد 8- ثبهساز 9- پترول
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- زاگرس 2- فرابورس 3- ريشمك 4- فجر 5- فسازان 6- بنو 7- شرانل 8- كچاد 9- سهرمز
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- زاگرس 2- فرابورس 3- ريشمك 4- فجر 5- فسازان 6- بنو 7- شرانل 8- كچاد 9- سهرمز
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- واحصا 2- لابسا 3- قشهد 4- زگلدشت 5- ثجوان 6- داوه 7- بساما 8- افق 9- ملت
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- زاگرس 2- پترول 3- ثاميد 4- آريا 5- كاوه 6- شغدير 7- ارفع 8- وبصادر 9- واحيا
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- قنيشا 2- زملارد 3- شبصير 4- وپترو 5- آ س پ 6- ومهان 7- دتوليد 8- وسپه 9- كفرآور
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- زاگرس 2- سهگمت 3- آريا 4- فرابورس 5- شغدير 6- ريشمك 7- فجر 8- دفارا 9- فسازان
  **
  تغييرات سود شرکت (ttm) :
  (( اتكام %تغييرسود -15.28 )) (( درصد تغيير قيمت -15.39 )) (( old (e/p) 0.04 )) (( new (e/p) 4.34 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 150 )) (( سود شرکت M.Toman 127530 ))

  (( بپاس %تغييرسود -50 )) (( درصد تغيير قيمت -50 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 2.04 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 0 )) (( سود شرکت M.Toman 1027744 ))

  (( غگلستا %تغييرسود -77.32 )) (( درصد تغيير قيمت -77.33 )) (( old (e/p) 0.01 )) (( new (e/p) 0.91 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 4 )) (( سود شرکت M.Toman 8680 ))

  (( غمارگ %تغييرسود -0.13 )) (( درصد تغيير قيمت -2.57 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 2.38 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman -84 )) (( سود شرکت M.Toman 63000 ))

  (( وبيمه %تغييرسود -59.57 )) (( درصد تغيير قيمت -46 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 1.38 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 300 )) (( سود شرکت M.Toman 28500 ))

  **
  سيگنال صبحگاهي (با مسوليت خودتان): *
  غاذر * 0.9

  وتوس * 1.8

  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( كي بي سي * 2.5 ))2-(( شبصير * 0.3 ))3-(( اپرداز * 0 ))4-(( اتكام * 0 ))5-(( اتكاي * 0 ))6-(( اخابر * 0 ))7-(( ارفع * 0 ))8-(( اعتلا * 0 ))9-(( افرا * 0 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( كاذر * 59.4 ))2-(( شپاس * 27.3 ))3-(( حخزر * 23.2 ))4-(( فارس * 13.7 ))5-(( وآوا * 13 ))6-(( فنورد * 11.2 ))7-(( شسينا * 10.7 ))8-(( دارو * 10.1 ))9-(( لبوتان * 10.1 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( شسينا * 59 ))2-(( شبصير * 44 ))3-(( فالوم * 36 ))4-(( كي بي سي * 32 ))5-(( شپاس * 29 ))6-(( فنورد * 24 ))7-(( هرمز * 16 ))8-(( وآوا * 14 ))9-(( ارفع * 10 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( فملي * 29423 ))2-(( خودرو * 29373 ))3-(( خساپا * 26563 ))4-(( وبملت * 20201 ))5-(( دي * 7718 ))6-(( پارسان * 6722 ))7-(( فخوز * 6718 ))8-(( شيراز * 6543 ))9-(( ونوين * 5578 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( وتجارت * -23164 ))2-(( آريان * -12506 ))3-(( وگردش * -9722 ))4-(( شلرد * -9592 ))5-(( نوري * -8766 ))6-(( سيتا * -7892 ))7-(( خبهمن * -6690 ))8-(( ذوب * -5136 ))9-(( وپاسار * -3799 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( شبصير * 5.75 ))2-(( شيراز * 5 ))3-(( سبجنو * 3.33 ))4-(( قهكمت * 3.31 ))5-(( خساپا * 3 ))6-(( سفارس * 2.98 ))7-(( غپآذر * 2.66 ))8-(( كي بي سي * 2.57 ))9-(( دتوليد * 2.34 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( حپارسا * 98.1 ))2-(( پكرمان * 96.2 ))3-(( لابسا * 96.1 ))4-(( افق * 93.9 ))5-(( شپارس * 88.4 ))6-(( زگلدشت * 82.7 ))7-(( ختور * 81.6 ))8-(( بمپنا * 78.7 ))9-(( ثنور * 76.6 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( وخارزم * 98.8 ))2-(( كنور * 95.5 ))3-(( دلر * 90.7 ))4-(( وتوسم * 84.4 ))5-(( ومعادن * 83.9 ))6-(( ولراز * 81.8 ))7-(( وتوكا * 81.2 ))8-(( فارس * 76.3 ))9-(( شپديس * 46.5 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( حكشتي * mhjboursy * 4.8 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( شيراز * 6543 ))2-(( بكهنوج * 2627 ))3-(( شسينا * 2577 ))4-(( فرآور * 1727 ))5-(( كلر * 748 ))6-(( كهمدا * 632 ))7-(( وپخش * 476 ))8-(( ساينا * 46 ))9-(( وخارزم * 0 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( زاگرس * 0 ))2-(( پترول * 0 ))3-(( ثاميد * 0 ))4-(( آريا * 0 ))5-(( كاوه * 0 ))6-(( شغدير * 0 ))7-(( ارفع * 0 ))8-(( وبصادر * 0 ))9-(( واحيا * 0 ))
  **
  :سيگنال ميان مدت با بررسي و مسوليت خودتان نياز به بررسي : *
  (( ثباغ p 622.6 درصد اعتبار 37
  (( ثعتما p 67.1 درصد اعتبار 13
  (( خراسان p 1953.6 درصد اعتبار 11
  (( خعمرا p 272.8 درصد اعتبار 0
  (( دابور p 49.5 درصد اعتبار 16
  (( ريشمك p 686.4 درصد اعتبار 12
  (( سرچشمه p 425.7 درصد اعتبار 35
  (( شراز p 180.4 درصد اعتبار 19
  (( شگويا p 209 درصد اعتبار 100
  (( فسازان p 308 درصد اعتبار 51
  (( كاذر p 540.1 درصد اعتبار 22
  (( كالا p 125.4 درصد اعتبار 100
  (( كحافظ p 108.9 درصد اعتبار 58
  (( كهرام p 379.5 درصد اعتبار 2
  (( وخارزم p 985.6 درصد اعتبار 100
  (( هرمز p 214.5 درصد اعتبار 41
  (( وسخراش p 25.3 درصد اعتبار 0
  (( پارس p 123.2 درصد اعتبار 53
  (( پاكشو p 135.3 درصد اعتبار 91
  (( ثقزوي p 190.3 درصد اعتبار 5
  (( سدشت p 72.6 درصد اعتبار 4
  (( شپديس p 138.6 درصد اعتبار 34
  (( قرن p 24.2 درصد اعتبار 100
  (( گدنا p 81.4 درصد اعتبار 100
  (( ثاميد p 100.1 درصد اعتبار 100
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 2. #942
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  2,257
  تشکر
  28,452
  تشکر شده 10,210 بار در 1,802 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:12:10:00
  ارزش معاملات:16179ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :33
  درصد اميد 2 :3
  ريز موج1 :afzayeshi
  ريز موج2 :afzayeshi
  درصد اصلاح1 :60
  درصد اصلاح2 :71
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :151
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :-2261.4
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-3.5
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :4
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( سدبير * 7072 ))2-(( بكاب * 5533 ))3-(( غاذر * 3990 ))4-(( غدشت * 2935 ))5-(( سدبير * 2927 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- ثشاهد 2- ونيرو 3- مداران 4- وبهمن 5- تايرا
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- فملي 2- فولاد 3- وتجارت 4- وآيند 5- وخارزم 6- شپديس 7- پارسان 8- خكرمان 9- شاراك
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- ومعادن 3- آريا 4- كگل 5- كاوه 6- كگهر 7- واحيا 8- كچاد 9- ثبهساز
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- زاگرس 2- واحيا 3- فرابورس 4- ريشمك 5- فجر 6- بنو 7- فسازان 8- كچاد 9- هرمز
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- خعمرا 2- نمرينو 3- تپولا 4- وبملت 5- شتهران 6- وگردش 7- كرمان 8- ختور 9- خودرو
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- ستران 2- سفار 3- پكوير 4- فنفت 5- خرينگ 6- كمرجان 7- ثزاگرس 8- شتوكا 9- ملت
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- زاگرس 2- پترول 3- ثاميد 4- آريا 5- كاوه 6- ارفع 7- فولاد 8- واحيا 9- شغدير
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- شبصير 2- زملارد 3- قنيشا 4- وپترو 5- دالبر 6- فسرب 7- دتوليد 8- وسپه 9- آ س پ
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- زاگرس 2- واحيا 3- سهگمت 4- آريا 5- فرابورس 6- ريشمك 7- فجر 8- شغدير 9- دفارا
  **
  تغييرات سود شرکت (ttm) :
  (( اتكام %تغييرسود -15.28 )) (( درصد تغيير قيمت -15.39 )) (( old (e/p) 0.04 )) (( new (e/p) 4.34 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 150 )) (( سود شرکت M.Toman 127530 ))

  (( بپاس %تغييرسود -50 )) (( درصد تغيير قيمت -50 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 2.04 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 0 )) (( سود شرکت M.Toman 1027744 ))

  (( غگلستا %تغييرسود -77.32 )) (( درصد تغيير قيمت -77.33 )) (( old (e/p) 0.01 )) (( new (e/p) 0.91 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 4 )) (( سود شرکت M.Toman 8680 ))

  (( غمارگ %تغييرسود -0.13 )) (( درصد تغيير قيمت -2.57 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 2.38 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman -84 )) (( سود شرکت M.Toman 63000 ))

  (( وبوعلي %تغييرسود 74.24 )) (( درصد تغيير قيمت -3.01 )) (( old (e/p) 0.12 )) (( new (e/p) 21.31 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 255000 )) (( سود شرکت M.Toman 598500 ))

  (( وبيمه %تغييرسود -59.57 )) (( درصد تغيير قيمت -46 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 1.38 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 300 )) (( سود شرکت M.Toman 28500 ))

  **
  سيگنال صبحگاهي (با مسوليت خودتان): *
  غاذر * 0.9

  وتوس * 1.8

  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( كي بي سي * 2.4 ))2-(( قهكمت * 1.6 ))3-(( سفار * 0.4 ))4-(( اپرداز * 0 ))5-(( اتكام * 0 ))6-(( اتكاي * 0 ))7-(( اخابر * 0 ))8-(( ارفع * 0 ))9-(( اعتلا * 0 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( چافست * 35.7 ))2-(( اتكاي * 35.6 ))3-(( تپمپي * 25 ))4-(( جم * 21.3 ))5-(( تملت * 15.6 ))6-(( شپديس * 14.4 ))7-(( وبيمه * 13.4 ))8-(( كشرق * 12.4 ))9-(( غبشهر * 11.5 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( سفار * 38 ))2-(( قهكمت * 33 ))3-(( اتكام * 27 ))4-(( كي بي سي * 26 ))5-(( چافست * 24 ))6-(( تپمپي * 15 ))7-(( شتوكا * 14 ))8-(( كنور * 11 ))9-(( بهپاك * 11 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( فملي * 65672 ))2-(( آريان * 45418 ))3-(( خودرو * 35228 ))4-(( خساپا * 29477 ))5-(( خبهمن * 14561 ))6-(( وتجارت * 13922 ))7-(( ذوب * 11453 ))8-(( دي * 9247 ))9-(( خكرمان * 8381 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( وبملت * -36772 ))2-(( شلرد * -9642 ))3-(( فخوز * -9497 ))4-(( سيتا * -7623 ))5-(( ونوين * -6180 ))6-(( قنيشا * -5299 ))7-(( نوري * -4879 ))8-(( تملت * -4647 ))9-(( كرماشا * -4098 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( دالبر * 7.9 ))2-(( شفا * 3.72 ))3-(( شزنگ * 3.4 ))4-(( وتعاون * 2.88 ))5-(( سفانو * 2.86 ))6-(( سنوين * 2.52 ))7-(( غبشهر * 2.48 ))8-(( ختوقا * 2.48 ))9-(( كي بي سي * 2.47 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( خبهمن * 99.7 ))2-(( كسرا * 98.6 ))3-(( مفاخر * 98.5 ))4-(( بهپاك * 98.1 ))5-(( سفار * 97.3 ))6-(( غزر * 97 ))7-(( آريان * 96.2 ))8-(( درهآور * 94.4 ))9-(( پكوير * 88.2 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( شپديس * 99.6 ))2-(( كرماشا * 98.5 ))3-(( كصدف * 96.6 ))4-(( والبر * 95.6 ))5-(( ساينا * 48.3 ))6-(( كگهر * 43.8 ))7-(( كاذر * 40.5 ))8-(( ومهان * 24.1 ))9-(( پلوله * 14.1 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( حكشتي * mhjboursy * 4.8 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( وخارزم * 5333 ))2-(( پارسان * 4401 ))3-(( شاراك * 3390 ))4-(( آسيا * 1846 ))5-(( فولاژ * 992 ))6-(( قهكمت * 706 ))7-(( بفجر * 568 ))8-(( شزنگ * 215 ))9-(( كفرا * 184 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( تپولا * 6818 ))2-(( قنيشا * 4260 ))3-(( بپاس * 1919 ))4-(( تاصيكو * 1682 ))5-(( فايرا * 1437 ))6-(( كفرآور * 1384 ))7-(( رنيك * 1356 ))8-(( سدبير * 1294 ))9-(( كنور * 1198 ))
  **
  :سيگنال ميان مدت با بررسي و مسوليت خودتان نياز به بررسي : *
  (( ثباغ p 622.6 درصد اعتبار 37
  (( ثعتما p 67.1 درصد اعتبار 13
  (( خراسان p 1953.6 درصد اعتبار 11
  (( خعمرا p 272.8 درصد اعتبار 0
  (( دابور p 49.5 درصد اعتبار 16
  (( دشيمي p 59.4 درصد اعتبار 18
  (( سرچشمه p 425.7 درصد اعتبار 36
  (( شراز p 180.4 درصد اعتبار 20
  (( شگويا p 209 درصد اعتبار 100
  (( فسازان p 308 درصد اعتبار 51
  (( كاذر p 540.1 درصد اعتبار 22
  (( كالا p 125.4 درصد اعتبار 100
  (( كحافظ p 108.9 درصد اعتبار 58
  (( كهرام p 379.5 درصد اعتبار 2
  (( وخارزم p 985.6 درصد اعتبار 100
  (( وغدير p 294.8 درصد اعتبار 100
  (( وسخراش p 25.3 درصد اعتبار 0
  (( پارس p 123.2 درصد اعتبار 56
  (( پاكشو p 135.3 درصد اعتبار 95
  (( ثقزوي p 190.3 درصد اعتبار 7
  (( سدشت p 72.6 درصد اعتبار 4
  (( شپديس p 138.6 درصد اعتبار 36
  (( قرن p 24.2 درصد اعتبار 100
  (( گدنا p 81.4 درصد اعتبار 100
  (( ثاميد p 100.1 درصد اعتبار 100
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 3. #943
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  2,257
  تشکر
  28,452
  تشکر شده 10,210 بار در 1,802 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:12:25:00
  ارزش معاملات:17006ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :32
  درصد اميد 2 :4
  ريز موج1 :edame ravand ghabl
  ريز موج2 :edame ravand ghabl
  درصد اصلاح1 :60
  درصد اصلاح2 :69
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :153
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :-2145.4
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-3.3
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :4
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( سدبير * 7073 ))2-(( بكاب * 5535 ))3-(( غاذر * 3985 ))4-(( غدشت * 2930 ))5-(( سدبير * 2928 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- وبملت 2- فملي 3- فولاد 4- وبصادر 5- وتجارت
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- فملي 2- فولاد 3- وآيند 4- وخارزم 5- شپديس 6- پارسان 7- خكرمان 8- شاراك 9- قثابت
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- ومعادن 3- آريا 4- كگل 5- كاوه 6- كگهر 7- واحيا 8- ثبهساز 9- كچاد
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- زاگرس 2- واحيا 3- فرابورس 4- ريشمك 5- فجر 6- فسازان 7- كدما 8- كچاد 9- هرمز
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- خعمرا 2- نمرينو 3- وبملت 4- تپولا 5- وگردش 6- شتهران 7- ختور 8- فپنتا 9- خودرو
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- فنفت 2- ستران 3- حپارسا 4- دبالك 5- درهآور 6- ثزاگرس 7- شپاس 8- غزر 9- كمرجان
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- زاگرس 2- پترول 3- ثاميد 4- آريا 5- كاوه 6- ارفع 7- واحيا 8- شغدير 9- وبصادر
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- قنيشا 2- زملارد 3- وپترو 4- دتوليد 5- فسرب 6- وسپه 7- آ س پ 8- وبوعلي 9- ومهان
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- زاگرس 2- واحيا 3- سهگمت 4- آريا 5- فرابورس 6- ريشمك 7- فجر 8- شغدير 9- فسازان
  **
  تغييرات سود شرکت (ttm) :
  (( اتكام %تغييرسود -15.28 )) (( درصد تغيير قيمت -15.39 )) (( old (e/p) 0.04 )) (( new (e/p) 4.34 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 150 )) (( سود شرکت M.Toman 127530 ))

  (( بپاس %تغييرسود -50 )) (( درصد تغيير قيمت -50 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 2.04 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 0 )) (( سود شرکت M.Toman 1027744 ))

  (( غگلستا %تغييرسود -77.32 )) (( درصد تغيير قيمت -77.33 )) (( old (e/p) 0.01 )) (( new (e/p) 0.91 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 4 )) (( سود شرکت M.Toman 8680 ))

  (( غمارگ %تغييرسود -0.13 )) (( درصد تغيير قيمت -2.57 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 2.38 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman -84 )) (( سود شرکت M.Toman 63000 ))

  (( وبوعلي %تغييرسود 74.24 )) (( درصد تغيير قيمت -3.01 )) (( old (e/p) 0.12 )) (( new (e/p) 21.31 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 255000 )) (( سود شرکت M.Toman 598500 ))

  (( وبيمه %تغييرسود -59.57 )) (( درصد تغيير قيمت -46 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 1.38 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 300 )) (( سود شرکت M.Toman 28500 ))

  **
  سيگنال صبحگاهي (با مسوليت خودتان): *
  غاذر * 0.9

  وتوس * 1.8

  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( وبوعلي * 0.6 ))2-(( دتوليد * 0.1 ))3-(( اپرداز * 0 ))4-(( اتكام * 0 ))5-(( اتكاي * 0 ))6-(( اخابر * 0 ))7-(( ارفع * 0 ))8-(( اعتلا * 0 ))9-(( افرا * 0 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( شكف * 655.8 ))2-(( بنو * 304.1 ))3-(( كاذر * 87.1 ))4-(( غبهار * 68.1 ))5-(( لبوتان * 52.7 ))6-(( شكبير * 50.7 ))7-(( وپسا * 46.5 ))8-(( تكنار * 41.8 ))9-(( چافست * 34.9 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( وپسا * 111 ))2-(( غبهار * 70 ))3-(( تكنار * 61 ))4-(( شسينا * 36 ))5-(( وبوعلي * 34 ))6-(( كي بي سي * 34 ))7-(( چافست * 28 ))8-(( تپمپي * 28 ))9-(( اوان * 26 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( وگردش * 12602 ))2-(( قنيشا * 11228 ))3-(( خكرمان * 11014 ))4-(( شلرد * 7203 ))5-(( نوري * 6834 ))6-(( وسپه * 6299 ))7-(( قثابت * 4538 ))8-(( پاكشو * 4428 ))9-(( زشگزا * 3792 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( فملي * -65739 ))2-(( خودرو * -47196 ))3-(( وبملت * -44732 ))4-(( وتجارت * -34307 ))5-(( خساپا * -27404 ))6-(( فخوز * -17008 ))7-(( دي * -14850 ))8-(( ذوب * -14353 ))9-(( سيتا * -12407 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( وبوعلي * 6.98 ))2-(( ثنور * 5.43 ))3-(( قرن * 3.16 ))4-(( وصنا * 2.45 ))5-(( قجام * 2.44 ))6-(( ودي * 2.41 ))7-(( ثجوان * 2.25 ))8-(( شصفها * 1.78 ))9-(( لابسا * 1.69 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( كرازي * 99.4 ))2-(( وآوا * 99.2 ))3-(( وتوس * 99.2 ))4-(( حخزر * 98.9 ))5-(( تملت * 97.6 ))6-(( ملت * 95.9 ))7-(( پكوير * 91 ))8-(( سقاين * 82.3 ))9-(( فنفت * 78.8 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( وتوكا * 97.8 ))2-(( آسيا * 93.9 ))3-(( بكهنوج * 93.3 ))4-(( فلات * 91.8 ))5-(( وپخش * 88.9 ))6-(( ومعادن * 85.5 ))7-(( فولاژ * 83 ))8-(( كهمدا * 81.4 ))9-(( شكف * 81.4 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( حكشتي * mhjboursy * 4.8 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( شپديس * 13019 ))2-(( قنيشا * 11228 ))3-(( وسپه * 6299 ))4-(( قثابت * 4538 ))5-(( دتوليد * 3768 ))6-(( وپترو * 2373 ))7-(( فاسمين * 2190 ))8-(( كي بي سي * 1013 ))9-(( دلر * 50 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( تپولا * 6969 ))2-(( قنيشا * 4590 ))3-(( نطرين * 3479 ))4-(( بپاس * 3401 ))5-(( ثنور * 1882 ))6-(( پاكشو * 1801 ))7-(( فايرا * 1707 ))8-(( كفرآور * 1515 ))9-(( رنيك * 1372 ))
  **
  :سيگنال ميان مدت با بررسي و مسوليت خودتان نياز به بررسي : *
  (( تيپيكو p 248.6 درصد اعتبار 24
  (( ثعتما p 284.9 درصد اعتبار 13
  (( ختور p 30.8 درصد اعتبار 96
  (( سدشت p 92.4 درصد اعتبار 4
  (( سهگمت p 698.5 درصد اعتبار 13
  (( شبصير p 44 درصد اعتبار 28
  (( فرابورس p 493.9 درصد اعتبار 22
  (( فسازان p 310.2 درصد اعتبار 51
  (( كالا p 176 درصد اعتبار 100
  (( كچاد p 268.4 درصد اعتبار 65
  (( واحيا p 1410.2 درصد اعتبار 26
  (( هرمز p 261.8 درصد اعتبار 48
  (( وسقم p 14.3 درصد اعتبار 0
  (( ثباغ p 622.6 درصد اعتبار 37
  (( خراسان p 1953.6 درصد اعتبار 12
  (( خعمرا p 272.8 درصد اعتبار 0
  (( دشيمي p 59.4 درصد اعتبار 18
  (( ريشمك p 686.4 درصد اعتبار 13
  (( سرچشمه p 425.7 درصد اعتبار 38
  (( شراز p 180.4 درصد اعتبار 22
  (( شگويا p 209 درصد اعتبار 100
  (( كاذر p 540.1 درصد اعتبار 22
  (( كحافظ p 108.9 درصد اعتبار 58
  (( كهرام p 379.5 درصد اعتبار 2
  (( وخارزم p 985.6 درصد اعتبار 100
  (( وغدير p 294.8 درصد اعتبار 100
  (( پارس p 123.2 درصد اعتبار 60
  (( پاكشو p 135.3 درصد اعتبار 100
  (( ثقزوي p 190.3 درصد اعتبار 7
  (( شپديس p 138.6 درصد اعتبار 42
  (( قرن p 24.2 درصد اعتبار 100
  (( گدنا p 81.4 درصد اعتبار 100
  (( ثاميد p 100.1 درصد اعتبار 100
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

 4. #944
  ستاره دار (5) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  2,257
  تشکر
  28,452
  تشکر شده 10,210 بار در 1,802 ارسال

  پاسخ : test

  بسم الله الرحمن الرحيم
  زمان:13:00:00
  ارزش معاملات:17543ميليارد تومان
  درصد اميد 1 :33
  درصد اميد 2 :4
  ريز موج1 :edame ravand ghabl
  ريز موج2 :afzayeshi
  درصد اصلاح1 :60
  درصد اصلاح2 :69
  سرانه خريد چند درصد سرانه فروش هست :155
  چند درصد اردر هاي خريد را دادن :-2207.2
  حقوقي چند درصد حمايت کرده :-1.9
  :چند درصد معاملات کندل سبز دادن :5
  **
  خريدار عـمـده حقيقي * (ميليون تومان) : 1-(( سدبير * 7074 ))2-(( بكاب * 5535 ))3-(( غاذر * 3985 ))4-(( غدشت * 2930 ))5-(( سدبير * 2928 ))
  **
  پــــربـــــيــــــــــــ ننده ها: 1- سغرب 2- وبيمه 3- شگل 4- كگاز 5- دسبحان
  **
  اکبــــــــــــــــــر آقــــــــــا: 1- فملي 2- فولاد 3- وآيند 4- وخارزم 5- شپديس 6- پارسان 7- خكرمان 8- شاراك 9- قثابت
  **
  ســــفـــــــــــــته بــــــــاز: 1- وبصادر 2- ومعادن 3- آريا 4- كگل 5- كاوه 6- ثبهساز 7- واحيا 8- كگهر 9- پترول
  **
  کـــــد حقوقـي به حقيقي: 1- زاگرس 2- واحيا 3- شغدير 4- فرابورس 5- ريشمك 6- فجر 7- فسازان 8- كدما 9- هرمز
  **
  حجــــم مشـــکــــــــــوک: 1- خعمرا 2- نمرينو 3- تپولا 4- وبملت 5- ختور 6- وگردش 7- فپنتا 8- شتهران 9- خودرو
  **
  صف فروش نسبتا سبک!: 1- ميهن 2- سكرما 3- ددام 4- سنوين 5- حخزر 6- دتوزيع 7- واحصا 8- لابسا 9- پكوير
  **
  صــــــــــف خريد سنگين: 1- زاگرس 2- پترول 3- ثاميد 4- كاوه 5- قنيشا 6- آريا 7- واحيا 8- ارفع 9- شغدير
  **
  نوسانات مثبت امروز 1- قنيشا 2- زملارد 3- وپترو 4- دتوليد 5- شفا 6- فسرب 7- وسپه 8- آ س پ 9- ومهان
  **
  بالاترين سرانه خريد 1- زاگرس 2- واحيا 3- سهگمت 4- شغدير 5- فرابورس 6- آريا 7- ريشمك 8- فجر 9- فسازان
  **
  تغييرات سود شرکت (ttm) :
  (( اتكام %تغييرسود -15.28 )) (( درصد تغيير قيمت -15.39 )) (( old (e/p) 0.04 )) (( new (e/p) 4.34 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 150 )) (( سود شرکت M.Toman 127530 ))

  (( بپاس %تغييرسود -50 )) (( درصد تغيير قيمت -50 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 2.04 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 0 )) (( سود شرکت M.Toman 1027744 ))

  (( غگلستا %تغييرسود -77.32 )) (( درصد تغيير قيمت -77.33 )) (( old (e/p) 0.01 )) (( new (e/p) 0.91 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 4 )) (( سود شرکت M.Toman 8680 ))

  (( غمارگ %تغييرسود -0.13 )) (( درصد تغيير قيمت -2.57 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 2.38 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman -84 )) (( سود شرکت M.Toman 63000 ))

  (( وبوعلي %تغييرسود 74.24 )) (( درصد تغيير قيمت -3.01 )) (( old (e/p) 0.12 )) (( new (e/p) 21.31 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 255000 )) (( سود شرکت M.Toman 598500 ))

  (( وبيمه %تغييرسود -59.57 )) (( درصد تغيير قيمت -46 )) (( old (e/p) 0.02 )) (( new (e/p) 1.38 )) (( تغيير سود شرکت M.Toman 300 )) (( سود شرکت M.Toman 28500 ))

  **
  سيگنال صبحگاهي (با مسوليت خودتان): *
  غاذر * 0.9

  وتوس * 1.8

  **
  سقـــــــف شکني : 1-(( اپرداز * 0 ))2-(( اتكام * 0 ))3-(( اتكاي * 0 ))4-(( اخابر * 0 ))5-(( ارفع * 0 ))6-(( اعتلا * 0 ))7-(( افرا * 0 ))8-(( افق * 0 ))9-(( اكالا * 0 ))
  **
  درصد تغيير سرانه فروش: 1-(( ساذري * 57.6 ))2-(( تشتاد * 56.3 ))3-(( بپاس * 29.1 ))4-(( ثبهساز * 28.5 ))5-(( كاذر * 28.4 ))6-(( زپارس * 28.1 ))7-(( جم * 27.2 ))8-(( آريا * 23.6 ))9-(( داسوه * 20.9 ))
  **
  درصد تغيير سرانه خريد: 1-(( زماهان * 72 ))2-(( تشتاد * 52 ))3-(( شغدير * 35 ))4-(( وسقم * 32 ))5-(( لخانه * 30 ))6-(( شسينا * 25 ))7-(( ثباغ * 20 ))8-(( اتكام * 19 ))9-(( غچين * 16 ))
  **
  ورود پول (ميليون تومان): 1-(( وبملت * 43221 ))2-(( وتجارت * 16857 ))3-(( ميدكو * 6786 ))4-(( تاپيكو * 5018 ))5-(( سيتا * 4932 ))6-(( نوري * 3499 ))7-(( ختور * 3234 ))8-(( ونوين * 2999 ))9-(( شراز * 2978 ))
  **
  خروج پول (ميليون تومان ) : 1-(( فملي * -32637 ))2-(( خودرو * -20277 ))3-(( فخوز * -17016 ))4-(( خكرمان * -11779 ))5-(( مارون * -8596 ))6-(( دي * -8386 ))7-(( ذوب * -5295 ))8-(( كاما * -4812 ))9-(( وگردش * -4810 ))
  **
  درصد اخرين : 1-(( داسوه * 6.1 ))2-(( اپرداز * 6.06 ))3-(( شفا * 4.47 ))4-(( ختور * 3.23 ))5-(( سفانو * 3.04 ))6-(( ملت * 2.94 ))7-(( پخش * 2.78 ))8-(( غشان * 2.53 ))9-(( غويتا * 2.53 ))
  **
  درصد ريزش صف فروش : 1-(( سكرما * 99.2 ))2-(( ميهن * 96.6 ))3-(( دتوزيع * 95.1 ))4-(( زپارس * 93 ))5-(( كتوكا * 92 ))6-(( حريل * 90.1 ))7-(( ما * 88.8 ))8-(( دبالك * 85.4 ))9-(( غدشت * 84 ))
  **
  درصد ريزش صف خريد : 1-(( وخارزم * 96.9 ))2-(( شاراك * 96.7 ))3-(( كصدف * 95.6 ))4-(( كي بي سي * 94 ))5-(( وسپه * 78.5 ))6-(( وپترو * 78.1 ))7-(( كهمدا * 77.9 ))8-(( شكف * 75.9 ))9-(( كابگن * 72.1 ))
  **
  صف نيست و ميشه خريد!!!(واچ ليست): *
  (( حكشتي * mhjboursy * 4.8 ))

  **
  صف خريد تازه ( هزينه صف شدن ميليون تومان): 1-(( رانفور * 2460 ))2-(( غويتا * 1818 ))3-(( تپولا * 1608 ))4-(( وبشهر * 756 ))5-(( شسپا * 646 ))6-(( توريل * 295 ))7-(( وتوكا * 241 ))8-(( فولاژ * 208 ))9-(( فلات * 145 ))
  **
  :کارگاه حجم خوب : 1-(( قنيشا * 4762 ))2-(( بپاس * 3595 ))3-(( نطرين * 3580 ))4-(( پاكشو * 1895 ))5-(( وپترو * 1856 ))6-(( فايرا * 1709 ))7-(( غشان * 1698 ))8-(( كفرآور * 1539 ))9-(( سدبير * 1424 ))
  **
  :سيگنال ميان مدت با بررسي و مسوليت خودتان نياز به بررسي : *
  (( تيپيكو p 249.7 درصد اعتبار 24
  (( ثعتما p 290.4 درصد اعتبار 13
  (( ختور p 33 درصد اعتبار 100
  (( سدشت p 92.4 درصد اعتبار 4
  (( سهگمت p 702.9 درصد اعتبار 13
  (( شبصير p 44 درصد اعتبار 28
  (( فرابورس p 493.9 درصد اعتبار 22
  (( فسازان p 314.6 درصد اعتبار 51
  (( كالا p 176 درصد اعتبار 100
  (( كچاد p 269.5 درصد اعتبار 66
  (( واحيا p 1455.3 درصد اعتبار 26
  (( هرمز p 269.5 درصد اعتبار 50
  (( وسقم p 18.7 درصد اعتبار 0
  (( ثباغ p 622.6 درصد اعتبار 37
  (( خراسان p 1953.6 درصد اعتبار 13
  (( خعمرا p 272.8 درصد اعتبار 0
  (( دشيمي p 59.4 درصد اعتبار 18
  (( ريشمك p 686.4 درصد اعتبار 14
  (( سرچشمه p 425.7 درصد اعتبار 39
  (( شراز p 180.4 درصد اعتبار 23
  (( شگويا p 209 درصد اعتبار 100
  (( كاذر p 540.1 درصد اعتبار 22
  (( كحافظ p 108.9 درصد اعتبار 58
  (( كهرام p 379.5 درصد اعتبار 2
  (( وخارزم p 985.6 درصد اعتبار 100
  (( وغدير p 294.8 درصد اعتبار 100
  (( پارس p 123.2 درصد اعتبار 63
  (( پاكشو p 135.3 درصد اعتبار 100
  (( ثقزوي p 190.3 درصد اعتبار 7
  (( شپديس p 138.6 درصد اعتبار 44
  (( قرن p 24.2 درصد اعتبار 100
  (( گدنا p 81.4 درصد اعتبار 100
  (( ثاميد p 100.1 درصد اعتبار 100
  **
  سلامسهم هم اکنون (همین الان الان) چه خصوصیاتی داشته باشد رشد می کند ؟ (پسند الان بازار چیست ؟ بازار الان دنبال چه می گردد ؟ ) (راهنمایی خود تو بازار هسی )

صفحه 95 از 95 نخست ... 458592939495

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •