نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: ...

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
 • بله

  0 0%
 • خیر

  0 0%
صفحه 1840 از 1841 نخست ... 840134017401790183018371838183918401841 آخرین
نمایش نتایج: از 18,391 به 18,400 از 18406

موضوع: مسابقه هفتگی سایت بورسی

 1. #18391
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,596
  تشکر
  45,088
  تشکر شده 70,005 بار در 15,053 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
  ‪١ matin ‪١٤٫٢% سمگا (‪١٨٫٢%‬) وبانک (‪١٠٫٢%‬)
  ‪٢ eps ‪١٠٫٩% کاوه (‪٦٫٨%‬) غشهداب (‪٩٫٣%‬) کرمان (‪١٠٫٢%‬) فاراک (‪١٠٫٢%‬) سمگا (‪١٨٫٢%‬)
  ‪٣ علیرضا جمالی ‪١٠٫٥% ثغرب (‪٧٫٣%‬) وخارزم (‪١٣٫٨%‬)
  ‪٤ ali-nostro ‪٩٫٥% کرمان (‪١٠٫٢%‬) وبهمن (‪٨٫٨%‬)
  ‪٥ i177177 ‪٨٫٨% غشهد (‪٧٫١%‬) فاراک (‪١٠٫٢%‬) غمینو (‪٧٫٨%‬) غدیس (‪٩٫٥%‬) غشهداب (‪٩٫٣%‬)
  ‪٦ وحید20 ‪٨٫٠% وبانک (‪١٠٫٢%‬) بترانس (‪٥٫٩%‬)
  ‪٧ AIDIN90 ‪٧٫٨% وملی (‪٦٫٩%‬) لپارس (‪٨٫٨%‬)
  ‪٨ zigurat ‪٧٫٣% مادیرا (‪٥٫٣%‬) بکهنوج (‪٩٫٣%‬)
  ‪٩ roya123 ‪٧٫١% غگل (‪٩٫٧%‬) فملی (‪٤٫٨%‬) حکشتی (‪٦٫٩%‬)
  ‪١٠ amirmostafavi72 ‪٦٫٨% وبوعلی (‪٨٫٢%‬) کیبیسی (‪٦٫٦%‬) پتایر (‪٥٫٧%‬)
  ‪١١ نادر کاظمی ‪٦٫٨% کفرا (‪٧٫٥%‬) ‪رمپنا (؟) اتکام (‪٨٫٤%‬) زمگسا (‪٤٫٦%‬)
  ‪١٢ Adanir ‪٥٫٥% سکرد (‪٨٫٧%‬) دپارس (‪٩٫٣%‬) مادیرا (‪٥٫٣%‬) پاسا (‪-١٫٢%‬)
  ‪١٣ دیباج ‪٥٫٢% وملل (‪١٠٫٢%‬) رانفور (‪-١٫٣%‬) بفجر (‪٨٫٦%‬) گوهران (‪٣٫٠%‬) وپست (‪٥٫٣%‬)
  ‪١٤ الکساندر آلخین ‪٤٫٣% امیدح (‪٧٫٥%‬) فاراک (‪١٠٫٢%‬) ثاخت (‪٠٫٣%‬) حکشتیح (‪-٠٫٧%‬)
  ‪١٥ mhjboursy ‪٤٫٢% غمارگ (‪-٦٫٦%‬) البرز (‪٩٫١%‬) وسینا (‪٥٫٢%‬) وبوعلی (‪٨٫٢%‬) مادیرا (‪٥٫٣%‬)
  ‪١٦ meisam317 ‪٣٫٩% غبهنوش (‪٠٫٧%‬) غشاذر (‪٧٫١%‬)
  ‪١٧ revolution ‪٢٫١% قچار (‪٠٫٥%‬) قشیر (‪٣٫٨%‬)
  ‪١٨ شاه بورس ‪١٫٠% وملی (‪٦٫٩%‬) بهپاک (‪-٤٫٩%‬)
  ‪١٩ mohsen4620 ‪-٠٫٧% پردیس (‪-٤٫٢%‬) حفاری (‪٢٫٨%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ سمگا ‪٢١٬٢٩٨ ‪٢٥٬١٧٥ ‪١٨٫٢% ‪١ eps
  matin
  ‪٢ وخارزم ‪١٦٬٤٩٠ ‪١٨٬٧٦٠ ‪١٣٫٨% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٣ کرمان ‪١١٥٬٩٣٩ ‪١٢٧٬٨٢١ ‪١٠٫٢% ‪١ eps
  ali-nostro
  ‪٤ وملل ‪١٤٬٠١٠ ‪١٥٬٤٤٥ ‪١٠٫٢% ‪٠ دیباج
  ‪٥ فاراک ‪١٧٬٦٤٠ ‪١٩٬٤٤٠ ‪١٠٫٢% ‪٢ الکساندر آلخین
  eps
  i177177
  ‪٦ وبانک ‪٢٧٬٤٥٠ ‪٣٠٬٢٤٠ ‪١٠٫٢% ‪١ matin
  وحید20
  ‪٧ غگل ‪١٢٬٣٣٠ ‪١٣٬٥٣٠ ‪٩٫٧% ‪٠ roya123
  ‪٨ غدیس ‪٥٧٬٩١٢ ‪٦٣٬٤١٦ ‪٩٫٥% ‪٠ i177177
  ‪٩ دپارس ‪١١٢٬٠٩٠ ‪١٢٢٬٥٤٠ ‪٩٫٣% ‪٠ Adanir
  ‪١٠ غشهداب ‪٢٨٬٨٥٤ ‪٣١٬٥٢٩ ‪٩٫٣% ‪١ eps
  i177177
  ‪١١ بکهنوج ‪٨٩٬٩٧٢ ‪٩٨٬٣٠٥ ‪٩٫٣% ‪٠ zigurat
  ‪١٢ البرز ‪٢٠٬١٥٠ ‪٢١٬٩٨٠ ‪٩٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٣ وبهمن ‪٢٩٬٥١٠ ‪٣٢٬١١٠ ‪٨٫٨% ‪٠ ali-nostro
  ‪١٤ لپارس ‪٤١٧٬١١٠ ‪٤٥٣٬٦٩٠ ‪٨٫٨% ‪٠ AIDIN90
  ‪١٥ سکرد ‪١٢٬٩٧٠ ‪١٤٬١٠٠ ‪٨٫٧% ‪٠ Adanir
  ‪١٦ بفجر ‪٣٤٬١٢٠ ‪٣٧٬٠٤٠ ‪٨٫٦% ‪٠ دیباج
  ‪١٧ اتکام ‪٩٬٩٠٩ ‪١٠٬٧٤٢ ‪٨٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪١٨ وبوعلی ‪٢١٬٨٠٠ ‪٢٣٬٥٩٠ ‪٨٫٢% ‪١ amirmostafavi72
  mhjboursy
  ‪١٩ غمینو ‪٢٢٬١١٦ ‪٢٣٬٨٣٢ ‪٧٫٨% ‪٠ i177177
  ‪٢٠ امیدح ‪١٧٬٧٣٠ ‪١٩٬٠٦٠ ‪٧٫٥% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪٢١ کفرا ‪٥٧٬١٧٠ ‪٦١٬٤٣٠ ‪٧٫٥% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٢ ثغرب ‪١٤٬٨٨٤ ‪١٥٬٩٧٢ ‪٧٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٣ غشاذر ‪٢٧٬٢١٠ ‪٢٩٬١٥٠ ‪٧٫١% ‪٠ meisam317
  ‪٢٤ غشهد ‪١٠٬٩٦٠ ‪١١٬٧٤٠ ‪٧٫١% ‪٠ i177177
  ‪٢٥ حکشتی ‪٧٤٬٢٤٠ ‪٧٩٬٣٦٠ ‪٦٫٩% ‪٠ roya123
  ‪٢٦ وملی ‪٧٤٤٬٤٣٠ ‪٧٩٥٬٦١٠ ‪٦٫٩% ‪١ AIDIN90
  شاه بورس
  ‪٢٧ کاوه ‪٢١٬٥١٠ ‪٢٢٬٩٧٠ ‪٦٫٨% ‪٠ eps
  ‪٢٨ کیبیسی ‪٤٦٬٧٩٩ ‪٤٩٬٨٩٠ ‪٦٫٦% ‪٠ amirmostafavi72
  ‪٢٩ بترانس ‪٥٧٬٩٨٠ ‪٦١٬٤١٠ ‪٥٫٩% ‪٠ وحید20
  ‪٣٠ پتایر ‪٩٠٬٨٣٠ ‪٩٥٬٩٨٠ ‪٥٫٧% ‪٠ amirmostafavi72
  ‪٣١ مادیرا ‪٥١٬٨٧٨ ‪٥٤٬٦٣٢ ‪٥٫٣% ‪٢ mhjboursy
  Adanir
  zigurat
  ‪٣٢ وپست ‪١٧٬٣٧٠ ‪١٨٬٢٩٠ ‪٥٫٣% ‪٠ دیباج
  ‪٣٣ وسینا ‪١٨٬٣٤٠ ‪١٩٬٣٠٠ ‪٥٫٢% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣٤ فملی ‪٣١٬٨٢٠ ‪٣٣٬٣٤٠ ‪٤٫٨% ‪٠ roya123
  ‪٣٥ زمگسا ‪٤٥٬٧٤٠ ‪٤٧٬٨٣٠ ‪٤٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٦ قشیر ‪٣٥٬٦٥٣ ‪٣٧٬٠٠٥ ‪٣٫٨% ‪٠ revolution
  ‪٣٧ گوهران ‪١٢٬٥٥٨ ‪١٢٬٩٣٤ ‪٣٫٠% ‪٠ دیباج
  ‪٣٨ حفاری ‪١٨٬٧٩٠ ‪١٩٬٣١٠ ‪٢٫٨% ‪٠ mohsen4620
  ‪٣٩ غبهنوش ‪٩٧٬٢٥٠ ‪٩٧٬٩٤٠ ‪٠٫٧% ‪٠ meisam317
  ‪٤٠ قچار ‪١٥٥٬١٣٧ ‪١٥٥٬٨٨٨ ‪٠٫٥% ‪٠ revolution
  ‪٤١ ثاخت ‪١٠٬١٤٠ ‪١٠٬١٧٠ ‪٠٫٣% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪٤٢ رمپنا ‪٠ ‪٠ (؟) ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٣ حکشتیح ‪٦٣٬٦١٠ ‪٦٣٬١٩٠ ‪-٠٫٧% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪٤٤ پاسا ‪٣٣٬٣٤٠ ‪٣٢٬٩٤٠ ‪-١٫٢% ‪٠ Adanir
  ‪٤٥ رانفور ‪٥١٬٠٧٠ ‪٥٠٬٤١٠ ‪-١٫٣% ‪٠ دیباج
  ‪٤٦ پردیس ‪١٤٬٤٩٠ ‪١٣٬٨٨٠ ‪-٤٫٢% ‪٠ mohsen4620
  ‪٤٧ بهپاک ‪٧٨٬٤٩٣ ‪٧٤٬٦٤٠ ‪-٤٫٩% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٨ غمارگ ‪٦٧٬٥٨٠ ‪٦٣٬١٠٠ ‪-٦٫٦% ‪٠ mhjboursy
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٩
  شمار کل نماد ها: ‪٥٨
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٤٨
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٦٫٥
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪٥٫٩%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  این نتایج مربوط به دومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٨ تا ١٣٩٩/٥/١٢ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 2. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #18392
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,596
  تشکر
  45,088
  تشکر شده 70,005 بار در 15,053 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
  ‪١ matin ‪٢١٫٩% سمگا (‪٣٠٫٠%‬) وبانک (‪١٣٫٨%‬)
  ‪٢ ali-nostro ‪١٤٫٨% کرمان (‪١٥٫٨%‬) وبهمن (‪١٣٫٨%‬)
  ‪٣ eps ‪١٤٫١% کاوه (‪٤٫١%‬) غشهداب (‪٥٫٠%‬) کرمان (‪١٥٫٨%‬) فاراک (‪١٥٫٧%‬) سمگا (‪٣٠٫٠%‬)
  ‪٤ وحید20 ‪١١٫٥% وبانک (‪١٣٫٨%‬) بترانس (‪٩٫٢%‬)
  ‪٥ AIDIN90 ‪١٠٫٥% وملی (‪٦٫٩%‬) لپارس (‪١٤٫٢%‬)
  ‪٦ amirmostafavi72 ‪١٠٫٠% وبوعلی (‪١٠٫٣%‬) کیبیسی (‪٨٫٩%‬) پتایر (‪١٠٫٧%‬)
  ‪٧ i177177 ‪٨٫١% غشهد (‪٢٫٦%‬) فاراک (‪١٥٫٧%‬) غمینو (‪٩٫٠%‬) غدیس (‪٨٫٣%‬) غشهداب (‪٥٫٠%‬)
  ‪٨ zigurat ‪٧٫٩% مادیرا (‪١٠٫٤%‬) بکهنوج (‪٥٫٥%‬)
  ‪٩ علیرضا جمالی ‪٧٫٥% ثغرب (‪٥٫٣%‬) وخارزم (‪٩٫٦%‬)
  ‪١٠ نادر کاظمی ‪٥٫٧% کفرا (‪٥٫١%‬) ‪رمپنا (؟) اتکام (‪٨٫١%‬) زمگسا (‪٤٫٠%‬)
  ‪١١ roya123 ‪٥٫٤% غگل (‪١٤٫٧%‬) فملی (‪٠٫١%‬) حکشتی (‪١٫٦%‬)
  ‪١٢ mhjboursy ‪٥٫٤% غمارگ (‪-١١٫٣%‬) البرز (‪٧٫١%‬) وسینا (‪١٠٫٤%‬) وبوعلی (‪١٠٫٣%‬) مادیرا (‪١٠٫٤%‬)
  ‪١٣ Adanir ‪٤٫٨% سکرد (‪٨٫٤%‬) دپارس (‪٦٫٢%‬) مادیرا (‪١٠٫٤%‬) پاسا (‪-٥٫٨%‬)
  ‪١٤ الکساندر آلخین ‪٣٫٢% امیدح (‪٨٫٤%‬) فاراک (‪١٥٫٧%‬) ثاخت (‪-٢٫٣%‬) حکشتیح (‪-٩٫٠%‬)
  ‪١٥ دیباج ‪٢٫٥% وملل (‪١٥٫٨%‬) رانفور (‪-٥٫٣%‬) بفجر (‪٣٫٤%‬) گوهران (‪-١٫٧%‬) وپست (‪٠٫٥%‬)
  ‪١٦ mohsen4620 ‪١٫٤% پردیس (‪-٠٫٩%‬) حفاری (‪٣٫٦%‬)
  ‪١٧ revolution ‪٠٫٣% قچار (‪-٣٫١%‬) قشیر (‪٣٫٨%‬)
  ‪١٨ meisam317 ‪-٠٫٤% غبهنوش (‪-٤٫٢%‬) غشاذر (‪٣٫٣%‬)
  ‪١٩ شاه بورس ‪-٠٫٦% وملی (‪٦٫٩%‬) بهپاک (‪-٨٫٠%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ سمگا ‪٢١٬٢٩٨ ‪٢٧٬٦٩٢ ‪٣٠٫٠% ‪١ eps
  matin
  ‪٢ کرمان ‪١١٥٬٩٣٩ ‪١٣٤٬٢١٢ ‪١٥٫٨% ‪١ eps
  ali-nostro
  ‪٣ وملل ‪١٤٬٠١٠ ‪١٦٬٢١٧ ‪١٥٫٨% ‪٠ دیباج
  ‪٤ فاراک ‪١٧٬٦٤٠ ‪٢٠٬٤١٠ ‪١٥٫٧% ‪٢ الکساندر آلخین
  eps
  i177177
  ‪٥ غگل ‪١٢٬٣٣٠ ‪١٤٬١٤٠ ‪١٤٫٧% ‪٠ roya123
  ‪٦ لپارس ‪٤١٧٬١١٠ ‪٤٧٦٬٣٧٠ ‪١٤٫٢% ‪٠ AIDIN90
  ‪٧ وبهمن ‪٢٩٬٥١٠ ‪٣٣٬٥٩٠ ‪١٣٫٨% ‪٠ ali-nostro
  ‪٨ وبانک ‪٢٧٬٤٥٠ ‪٣١٬٢٤٠ ‪١٣٫٨% ‪١ matin
  وحید20
  ‪٩ پتایر ‪٩٠٬٨٣٠ ‪١٠٠٬٥٧٠ ‪١٠٫٧% ‪٠ amirmostafavi72
  ‪١٠ وسینا ‪١٨٬٣٤٠ ‪٢٠٬٢٥٠ ‪١٠٫٤% ‪٠ mhjboursy
  ‪١١ مادیرا ‪٥١٬٨٧٨ ‪٥٧٬٢٥٢ ‪١٠٫٤% ‪٢ mhjboursy
  Adanir
  zigurat
  ‪١٢ وبوعلی ‪٢١٬٨٠٠ ‪٢٤٬٠٤٠ ‪١٠٫٣% ‪١ amirmostafavi72
  mhjboursy
  ‪١٣ وخارزم ‪١٦٬٤٩٠ ‪١٨٬٠٨٠ ‪٩٫٦% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٤ بترانس ‪٥٧٬٩٨٠ ‪٦٣٬٣٠٠ ‪٩٫٢% ‪٠ وحید20
  ‪١٥ غمینو ‪٢٢٬١١٦ ‪٢٤٬٠٩٨ ‪٩٫٠% ‪٠ i177177
  ‪١٦ کیبیسی ‪٤٦٬٧٩٩ ‪٥٠٬٩٤٦ ‪٨٫٩% ‪٠ amirmostafavi72
  ‪١٧ سکرد ‪١٢٬٩٧٠ ‪١٤٬٠٦٠ ‪٨٫٤% ‪٠ Adanir
  ‪١٨ امیدح ‪١٧٬٧٣٠ ‪١٩٬٢٢٠ ‪٨٫٤% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪١٩ غدیس ‪٥٧٬٩١٢ ‪٦٢٬٧٢٢ ‪٨٫٣% ‪٠ i177177
  ‪٢٠ اتکام ‪٩٬٩٠٩ ‪١٠٬٧٠٨ ‪٨٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢١ البرز ‪٢٠٬١٥٠ ‪٢١٬٥٩٠ ‪٧٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٢ وملی ‪٧٤٤٬٤٣٠ ‪٧٩٥٬٦١٠ ‪٦٫٩% ‪١ AIDIN90
  شاه بورس
  ‪٢٣ دپارس ‪١١٢٬٠٩٠ ‪١١٩٬٠٦٠ ‪٦٫٢% ‪٠ Adanir
  ‪٢٤ بکهنوج ‪٨٩٬٩٧٢ ‪٩٤٬٩٤٤ ‪٥٫٥% ‪٠ zigurat
  ‪٢٥ ثغرب ‪١٤٬٨٨٤ ‪١٥٬٦٧٠ ‪٥٫٣% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٦ کفرا ‪٥٧٬١٧٠ ‪٦٠٬٠٨٠ ‪٥٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٧ غشهداب ‪٢٨٬٨٥٤ ‪٣٠٬٢٨٨ ‪٥٫٠% ‪١ eps
  i177177
  ‪٢٨ کاوه ‪٢١٬٥١٠ ‪٢٢٬٣٩٠ ‪٤٫١% ‪٠ eps
  ‪٢٩ زمگسا ‪٤٥٬٧٤٠ ‪٤٧٬٥٧٠ ‪٤٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٠ قشیر ‪٣٥٬٦٥٣ ‪٣٧٬٠٠٥ ‪٣٫٨% ‪٠ revolution
  ‪٣١ حفاری ‪١٨٬٧٩٠ ‪١٩٬٤٧٠ ‪٣٫٦% ‪٠ mohsen4620
  ‪٣٢ بفجر ‪٣٤٬١٢٠ ‪٣٥٬٢٩٠ ‪٣٫٤% ‪٠ دیباج
  ‪٣٣ غشاذر ‪٢٧٬٢١٠ ‪٢٨٬١٢٠ ‪٣٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٣٤ غشهد ‪١٠٬٩٦٠ ‪١١٬٢٥٠ ‪٢٫٦% ‪٠ i177177
  ‪٣٥ حکشتی ‪٧٤٬٢٤٠ ‪٧٥٬٤٠٠ ‪١٫٦% ‪٠ roya123
  ‪٣٦ وپست ‪١٧٬٣٧٠ ‪١٧٬٤٦٠ ‪٠٫٥% ‪٠ دیباج
  ‪٣٧ رمپنا ‪٠ ‪٤٦٬٢٤٠ (؟) ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٨ فملی ‪٣١٬٨٢٠ ‪٣١٬٨٤٠ ‪٠٫١% ‪٠ roya123
  ‪٣٩ پردیس ‪١٤٬٤٩٠ ‪١٤٬٣٦٠ ‪-٠٫٩% ‪٠ mohsen4620
  ‪٤٠ گوهران ‪١٢٬٥٥٨ ‪١٢٬٣٤٢ ‪-١٫٧% ‪٠ دیباج
  ‪٤١ ثاخت ‪١٠٬١٤٠ ‪٩٬٩١٠ ‪-٢٫٣% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪٤٢ قچار ‪١٥٥٬١٣٧ ‪١٥٠٬٢٧٦ ‪-٣٫١% ‪٠ revolution
  ‪٤٣ غبهنوش ‪٩٧٬٢٥٠ ‪٩٣٬١٨٠ ‪-٤٫٢% ‪٠ meisam317
  ‪٤٤ رانفور ‪٥١٬٠٧٠ ‪٤٨٬٣٥٠ ‪-٥٫٣% ‪٠ دیباج
  ‪٤٥ پاسا ‪٣٣٬٣٤٠ ‪٣١٬٤٢٠ ‪-٥٫٨% ‪٠ Adanir
  ‪٤٦ بهپاک ‪٧٨٬٤٩٣ ‪٧٢٬٢٣٢ ‪-٨٫٠% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٧ حکشتیح ‪٦٣٬٦١٠ ‪٥٧٬٨٩٠ ‪-٩٫٠% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪٤٨ غمارگ ‪٦٧٬٥٨٠ ‪٥٩٬٩٥٠ ‪-١١٫٣% ‪٠ mhjboursy
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٩
  شمار کل نماد ها: ‪٥٨
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٤٨
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٧٫١
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪٥٫٥%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  این نتایج مربوط به سومین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٨ تا ١٣٩٩/٥/١٣ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 4. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #18393
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,596
  تشکر
  45,088
  تشکر شده 70,005 بار در 15,053 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
  ‪١ matin ‪١٩٫٦% سمگا (‪١٩٫٨%‬) وبانک (‪١٩٫٤%‬)
  ‪٢ ali-nostro ‪١٨٫٣% کرمان (‪٢١٫٥%‬) وبهمن (‪١٥٫٠%‬)
  ‪٣ وحید20 ‪١٦٫٩% وبانک (‪١٩٫٤%‬) بترانس (‪١٤٫٣%‬)
  ‪٤ amirmostafavi72 ‪١٥٫٤% وبوعلی (‪١٥٫٧%‬) کیبیسی (‪١٤٫٦%‬) پتایر (‪١٦٫٠%‬)
  ‪٥ eps ‪١٣٫٤% کاوه (‪٠٫١%‬) غشهداب (‪٥٫٠%‬) کرمان (‪٢١٫٥%‬) فاراک (‪٢٠٫٧%‬) سمگا (‪١٩٫٨%‬)
  ‪٦ AIDIN90 ‪١٣٫٤% وملی (‪٦٫٩%‬) لپارس (‪١٩٫٩%‬)
  ‪٧ mhjboursy ‪٩٫٩% غمارگ (‪-١٠٫١%‬) البرز (‪١٢٫٥%‬) وسینا (‪١٥٫٦%‬) وبوعلی (‪١٥٫٧%‬) مادیرا (‪١٥٫٩%‬)
  ‪٨ علیرضا جمالی ‪٩٫٨% ثغرب (‪٩٫٧%‬) وخارزم (‪٩٫٩%‬)
  ‪٩ i177177 ‪٨٫٣% غشهد (‪-١٫٦%‬) فاراک (‪٢٠٫٧%‬) غمینو (‪٣٫٦%‬) غدیس (‪١٣٫٦%‬) غشهداب (‪٥٫٠%‬)
  ‪١٠ zigurat ‪٨٫٢% مادیرا (‪١٥٫٩%‬) بکهنوج (‪٠٫٥%‬)
  ‪١١ الکساندر آلخین ‪٤٫٨% امیدح (‪١١٫٧%‬) فاراک (‪٢٠٫٧%‬) ثاخت (‪-٤٫٥%‬) حکشتیح (‪-٨٫٨%‬)
  ‪١٢ Adanir ‪٣٫٧% سکرد (‪٤٫٠%‬) دپارس (‪٣٫٦%‬) مادیرا (‪١٥٫٩%‬) پاسا (‪-٨٫٦%‬)
  ‪١٣ دیباج ‪٣٫٧% وملل (‪٢١٫٥%‬) رانفور (‪-١٫٤%‬) بفجر (‪٢٫٤%‬) گوهران (‪-٠٫١%‬) وپست (‪-٤٫٠%‬)
  ‪١٤ roya123 ‪٢٫٨% غگل (‪١٠٫٩%‬) فملی (‪-٤٫٥%‬) حکشتی (‪٢٫٢%‬)
  ‪١٥ revolution ‪٢٫٠% قچار (‪٠٫٣%‬) قشیر (‪٣٫٨%‬)
  ‪١٦ mohsen4620 ‪١٫٦% پردیس (‪٣٫٥%‬) حفاری (‪-٠٫٢%‬)
  ‪١٧ نادر کاظمی ‪١٫١% کفرا (‪-٠٫٠%‬) رمپنا (‪-٨٫٤%‬) اتکام (‪٨٫٦%‬) زمگسا (‪٤٫٠%‬)
  ‪١٨ شاه بورس ‪-١٫٤% وملی (‪٦٫٩%‬) بهپاک (‪-٩٫٧%‬)
  ‪١٩ meisam317 ‪-٢٫٤% غبهنوش (‪-٤٫٣%‬) غشاذر (‪-٠٫٥%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ وملل ‪١٤٬٠١٠ ‪١٧٬٠٢٧ ‪٢١٫٥% ‪٠ دیباج
  ‪٢ کرمان ‪١١٥٬٩٣٩ ‪١٤٠٬٨٥٠ ‪٢١٫٥% ‪١ eps
  ali-nostro
  ‪٣ فاراک ‪١٧٬٦٤٠ ‪٢١٬٣٠٠ ‪٢٠٫٧% ‪٢ الکساندر آلخین
  eps
  i177177
  ‪٤ لپارس ‪٤١٧٬١١٠ ‪٥٠٠٬١٠٠ ‪١٩٫٩% ‪٠ AIDIN90
  ‪٥ سمگا ‪٢١٬٢٩٨ ‪٢٥٬٥١٥ ‪١٩٫٨% ‪١ eps
  matin
  ‪٦ وبانک ‪٢٧٬٤٥٠ ‪٣٢٬٧٧٠ ‪١٩٫٤% ‪١ matin
  وحید20
  ‪٧ پتایر ‪٩٠٬٨٣٠ ‪١٠٥٬٣٣٠ ‪١٦٫٠% ‪٠ amirmostafavi72
  ‪٨ مادیرا ‪٥١٬٨٧٨ ‪٦٠٬١٠٤ ‪١٥٫٩% ‪٢ mhjboursy
  Adanir
  zigurat
  ‪٩ وبوعلی ‪٢١٬٨٠٠ ‪٢٥٬٢٣٠ ‪١٥٫٧% ‪١ amirmostafavi72
  mhjboursy
  ‪١٠ وسینا ‪١٨٬٣٤٠ ‪٢١٬٢١٠ ‪١٥٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪١١ وبهمن ‪٢٩٬٥١٠ ‪٣٣٬٩٥٠ ‪١٥٫٠% ‪٠ ali-nostro
  ‪١٢ کیبیسی ‪٤٦٬٧٩٩ ‪٥٣٬٦٤٦ ‪١٤٫٦% ‪٠ amirmostafavi72
  ‪١٣ بترانس ‪٥٧٬٩٨٠ ‪٦٦٬٢٩٠ ‪١٤٫٣% ‪٠ وحید20
  ‪١٤ غدیس ‪٥٧٬٩١٢ ‪٦٥٬٨١٠ ‪١٣٫٦% ‪٠ i177177
  ‪١٥ البرز ‪٢٠٬١٥٠ ‪٢٢٬٦٦٠ ‪١٢٫٥% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٦ امیدح ‪١٧٬٧٣٠ ‪١٩٬٨٠٠ ‪١١٫٧% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪١٧ غگل ‪١٢٬٣٣٠ ‪١٣٬٦٧٠ ‪١٠٫٩% ‪٠ roya123
  ‪١٨ وخارزم ‪١٦٬٤٩٠ ‪١٨٬١٣٠ ‪٩٫٩% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٩ ثغرب ‪١٤٬٨٨٤ ‪١٦٬٣٢٢ ‪٩٫٧% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٠ اتکام ‪٩٬٩٠٩ ‪١٠٬٧٦٣ ‪٨٫٦% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢١ وملی ‪٧٤٤٬٤٣٠ ‪٧٩٥٬٦١٠ ‪٦٫٩% ‪١ AIDIN90
  شاه بورس
  ‪٢٢ غشهداب ‪٢٨٬٨٥٤ ‪٣٠٬٢٨٨ ‪٥٫٠% ‪١ eps
  i177177
  ‪٢٣ سکرد ‪١٢٬٩٧٠ ‪١٣٬٤٩٠ ‪٤٫٠% ‪٠ Adanir
  ‪٢٤ زمگسا ‪٤٥٬٧٤٠ ‪٤٧٬٥٧٠ ‪٤٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٥ قشیر ‪٣٥٬٦٥٣ ‪٣٧٬٠٠٥ ‪٣٫٨% ‪٠ revolution
  ‪٢٦ دپارس ‪١١٢٬٠٩٠ ‪١١٦٬٠٩٠ ‪٣٫٦% ‪٠ Adanir
  ‪٢٧ غمینو ‪٢٢٬١١٦ ‪٢٢٬٩٠٣ ‪٣٫٦% ‪٠ i177177
  ‪٢٨ پردیس ‪١٤٬٤٩٠ ‪١٤٬٩٩٠ ‪٣٫٥% ‪٠ mohsen4620
  ‪٢٩ بفجر ‪٣٤٬١٢٠ ‪٣٤٬٩٥٠ ‪٢٫٤% ‪٠ دیباج
  ‪٣٠ حکشتی ‪٧٤٬٢٤٠ ‪٧٥٬٨٦٠ ‪٢٫٢% ‪٠ roya123
  ‪٣١ بکهنوج ‪٨٩٬٩٧٢ ‪٩٠٬٣٩٧ ‪٠٫٥% ‪٠ zigurat
  ‪٣٢ قچار ‪١٥٥٬١٣٧ ‪١٥٥٬٥٤٤ ‪٠٫٣% ‪٠ revolution
  ‪٣٣ کاوه ‪٢١٬٥١٠ ‪٢١٬٥٣٠ ‪٠٫١% ‪٠ eps
  ‪٣٤ کفرا ‪٥٧٬١٧٠ ‪٥٧٬١٦٠ ‪-٠٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٣٥ گوهران ‪١٢٬٥٥٨ ‪١٢٬٥٤٧ ‪-٠٫١% ‪٠ دیباج
  ‪٣٦ حفاری ‪١٨٬٧٩٠ ‪١٨٬٧٦٠ ‪-٠٫٢% ‪٠ mohsen4620
  ‪٣٧ غشاذر ‪٢٧٬٢١٠ ‪٢٧٬٠٧٠ ‪-٠٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٣٨ رانفور ‪٥١٬٠٧٠ ‪٥٠٬٣٤٠ ‪-١٫٤% ‪٠ دیباج
  ‪٣٩ غشهد ‪١٠٬٩٦٠ ‪١٠٬٧٨٠ ‪-١٫٦% ‪٠ i177177
  ‪٤٠ وپست ‪١٧٬٣٧٠ ‪١٦٬٦٨٠ ‪-٤٫٠% ‪٠ دیباج
  ‪٤١ غبهنوش ‪٩٧٬٢٥٠ ‪٩٣٬١١٠ ‪-٤٫٣% ‪٠ meisam317
  ‪٤٢ فملی ‪٣١٬٨٢٠ ‪٣٠٬٣٨٠ ‪-٤٫٥% ‪٠ roya123
  ‪٤٣ ثاخت ‪١٠٬١٤٠ ‪٩٬٦٨٠ ‪-٤٫٥% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪٤٤ رمپنا ‪٤٨٬٥٧٠ ‪٤٤٬٥٠٠ ‪-٨٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٥ پاسا ‪٣٣٬٣٤٠ ‪٣٠٬٤٧٠ ‪-٨٫٦% ‪٠ Adanir
  ‪٤٦ حکشتیح ‪٦٣٬٦١٠ ‪٥٨٬٠٤٠ ‪-٨٫٨% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪٤٧ بهپاک ‪٧٨٬٤٩٣ ‪٧٠٬٨٥٧ ‪-٩٫٧% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٨ غمارگ ‪٦٧٬٥٨٠ ‪٦٠٬٧٣٠ ‪-١٠٫١% ‪٠ mhjboursy
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٩
  شمار کل نماد ها: ‪٥٨
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٤٨
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٧٫٨
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪٥٫٨%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 48570
  این نتایج مربوط به چهارمین روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٨ تا ١٣٩٩/٥/١٤ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 6. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #18394
  مدیر(ستاره دار4) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  15,596
  تشکر
  45,088
  تشکر شده 70,005 بار در 15,053 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم و با عرض تبریک خدمت شرکت کنندگان برتر مسابقه (جناب matin و جناب amirmostafavi72 و جناب ali-nostro) نتایج نهایی مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
  matin ‪١٩٫١% سمگا (‪٢٣٫٢%‬) وبانک (‪١٥٫٠%‬)
  ‪٢ amirmostafavi72 ‪١٨٫٧% وبوعلی (‪٢٠٫٧%‬) کیبیسی (‪١٦٫٥%‬) پتایر (‪١٨٫٨%‬)
  ‪٣ ali-nostro ‪١٨٫٠% کرمان (‪١٥٫٤%‬) وبهمن (‪٢٠٫٦%‬)
  ‪٤ AIDIN90 ‪١٦٫٤% وملی (‪٦٫٩%‬) لپارس (‪٢٥٫٩%‬)
  ‪٥ علیرضا جمالی ‪١٥٫١% ثغرب (‪١٤٫٩%‬) وخارزم (‪١٥٫٤%‬)
  ‪٦ eps ‪١٤٫٤% کاوه (‪٢٫٨%‬) غشهداب (‪٥٫٠%‬) کرمان (‪١٥٫٤%‬) فاراک (‪٢٥٫٦%‬) سمگا (‪٢٣٫٢%‬)
  ‪٧ وحید20 ‪١٢٫١% وبانک (‪١٥٫٠%‬) بترانس (‪٩٫٣%‬)
  ‪٨ mhjboursy ‪١٠٫٠% غمارگ (‪-١٤٫٥%‬) البرز (‪١٣٫٧%‬) وسینا (‪١٥٫٦%‬) وبوعلی (‪٢٠٫٧%‬) مادیرا (‪١٤٫٥%‬)
  ‪٩ الکساندر آلخین ‪٧٫٧% امیدح (‪١٤٫٧%‬) فاراک (‪٢٥٫٦%‬) ثاخت (‪-٩٫٠%‬) حکشتیح (‪-٠٫٥%‬)
  ‪١٠ i177177 ‪٦٫٧% غشهد (‪-٤٫٦%‬) فاراک (‪٢٥٫٦%‬) غمینو (‪-١٫٦%‬) غدیس (‪٩٫١%‬) غشهداب (‪٥٫٠%‬)
  ‪١١ zigurat ‪٥٫٧% مادیرا (‪١٤٫٥%‬) بکهنوج (‪-٣٫٢%‬)
  ‪١٢ دیباج ‪٤٫٢% وملل (‪٢٧٫٦%‬) رانفور (‪-٥٫١%‬) بفجر (‪٣٫٥%‬) گوهران (‪-٣٫٥%‬) وپست (‪-١٫٦%‬)
  ‪١٣ roya123 ‪٣٫٩% غگل (‪٥٫٨%‬) فملی (‪-١٫٢%‬) حکشتی (‪٧٫١%‬)
  ‪١٤ Adanir ‪٣٫٧% سکرد (‪٤٫٣%‬) دپارس (‪٠٫٣%‬) مادیرا (‪١٤٫٥%‬) پاسا (‪-٤٫٢%‬)
  ‪١٥ revolution ‪٣٫٦% قچار (‪٣٫٤%‬) قشیر (‪٣٫٨%‬)
  ‪١٦ mohsen4620 ‪١٫٦% پردیس (‪-٠٫١%‬) حفاری (‪٣٫٢%‬)
  ‪١٧ نادر کاظمی ‪-٠٫٢% کفرا (‪-٤٫٤%‬) رمپنا (‪-٤٫١%‬) اتکام (‪٣٫٨%‬) زمگسا (‪٤٫٠%‬)
  ‪١٨ meisam317 ‪-٢٫٥% غبهنوش (‪٠٫١%‬) غشاذر (‪-٥٫١%‬)
  ‪١٩ شاه بورس ‪-٣٫٦% وملی (‪٦٫٩%‬) بهپاک (‪-١٤٫١%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ وملل ‪١٤٬٠١٠ ‪١٧٬٨٧٨ ‪٢٧٫٦% ‪٠ دیباج
  ‪٢ لپارس ‪٤١٧٬١١٠ ‪٥٢٥٬٠٩٠ ‪٢٥٫٩% ‪٠ AIDIN90
  ‪٣ فاراک ‪١٧٬٦٤٠ ‪٢٢٬١٦٠ ‪٢٥٫٦% ‪٢ الکساندر آلخین
  eps
  i177177
  ‪٤ سمگا ‪٢١٬٢٩٨ ‪٢٦٬٢٣٥ ‪٢٣٫٢% ‪١ eps
  matin
  ‪٥ وبوعلی ‪٢١٬٨٠٠ ‪٢٦٬٣٢٠ ‪٢٠٫٧% ‪١ amirmostafavi72
  mhjboursy
  ‪٦ وبهمن ‪٢٩٬٥١٠ ‪٣٥٬٥٩٠ ‪٢٠٫٦% ‪٠ ali-nostro
  ‪٧ پتایر ‪٩٠٬٨٣٠ ‪١٠٧٬٨٩٠ ‪١٨٫٨% ‪٠ amirmostafavi72
  ‪٨ کیبیسی ‪٤٦٬٧٩٩ ‪٥٤٬٥٣٥ ‪١٦٫٥% ‪٠ amirmostafavi72
  ‪٩ وسینا ‪١٨٬٣٤٠ ‪٢١٬٢١٠ ‪١٥٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٠ کرمان ‪١١٥٬٩٣٩ ‪١٣٣٬٨١٠ ‪١٥٫٤% ‪١ eps
  ali-nostro
  ‪١١ وخارزم ‪١٦٬٤٩٠ ‪١٩٬٠٣٠ ‪١٥٫٤% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٢ وبانک ‪٢٧٬٤٥٠ ‪٣١٬٥٦٠ ‪١٥٫٠% ‪١ matin
  وحید20
  ‪١٣ ثغرب ‪١٤٬٨٨٤ ‪١٧٬٠٩٦ ‪١٤٫٩% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪١٤ امیدح ‪١٧٬٧٣٠ ‪٢٠٬٣٤٠ ‪١٤٫٧% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪١٥ مادیرا ‪٥١٬٨٧٨ ‪٥٩٬٣٨٤ ‪١٤٫٥% ‪٢ mhjboursy
  Adanir
  zigurat
  ‪١٦ البرز ‪٢٠٬١٥٠ ‪٢٢٬٩١٠ ‪١٣٫٧% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٧ بترانس ‪٥٧٬٩٨٠ ‪٦٣٬٣٥٠ ‪٩٫٣% ‪٠ وحید20
  ‪١٨ غدیس ‪٥٧٬٩١٢ ‪٦٣٬١٨٨ ‪٩٫١% ‪٠ i177177
  ‪١٩ حکشتی ‪٧٤٬٢٤٠ ‪٧٩٬٥٠٠ ‪٧٫١% ‪٠ roya123
  ‪٢٠ وملی ‪٧٤٤٬٤٣٠ ‪٧٩٥٬٦١٠ ‪٦٫٩% ‪١ AIDIN90
  شاه بورس
  ‪٢١ غگل ‪١٢٬٣٣٠ ‪١٣٬٠٥٠ ‪٥٫٨% ‪٠ roya123
  ‪٢٢ غشهداب ‪٢٨٬٨٥٤ ‪٣٠٬٢٨٨ ‪٥٫٠% ‪١ eps
  i177177
  ‪٢٣ سکرد ‪١٢٬٩٧٠ ‪١٣٬٥٣٠ ‪٤٫٣% ‪٠ Adanir
  ‪٢٤ زمگسا ‪٤٥٬٧٤٠ ‪٤٧٬٥٧٠ ‪٤٫٠% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٥ قشیر ‪٣٥٬٦٥٣ ‪٣٧٬٠٠٥ ‪٣٫٨% ‪٠ revolution
  ‪٢٦ اتکام ‪٩٬٩٠٩ ‪١٠٬٢٨١ ‪٣٫٨% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٢٧ بفجر ‪٣٤٬١٢٠ ‪٣٥٬٣٠٠ ‪٣٫٥% ‪٠ دیباج
  ‪٢٨ قچار ‪١٥٥٬١٣٧ ‪١٦٠٬٣٤٨ ‪٣٫٤% ‪٠ revolution
  ‪٢٩ حفاری ‪١٨٬٧٩٠ ‪١٩٬٤٠٠ ‪٣٫٢% ‪٠ mohsen4620
  ‪٣٠ کاوه ‪٢١٬٥١٠ ‪٢٢٬١٢٠ ‪٢٫٨% ‪٠ eps
  ‪٣١ دپارس ‪١١٢٬٠٩٠ ‪١١٢٬٤٧٠ ‪٠٫٣% ‪٠ Adanir
  ‪٣٢ غبهنوش ‪٩٧٬٢٥٠ ‪٩٧٬٣٨٠ ‪٠٫١% ‪٠ meisam317
  ‪٣٣ پردیس ‪١٤٬٤٩٠ ‪١٤٬٤٨٠ ‪-٠٫١% ‪٠ mohsen4620
  ‪٣٤ حکشتیح ‪٦٣٬٦١٠ ‪٦٣٬٢٧٠ ‪-٠٫٥% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪٣٥ فملی ‪٣١٬٨٢٠ ‪٣١٬٤٥٠ ‪-١٫٢% ‪٠ roya123
  ‪٣٦ وپست ‪١٧٬٣٧٠ ‪١٧٬١٠٠ ‪-١٫٦% ‪٠ دیباج
  ‪٣٧ غمینو ‪٢٢٬١١٦ ‪٢١٬٧٧١ ‪-١٫٦% ‪٠ i177177
  ‪٣٨ بکهنوج ‪٨٩٬٩٧٢ ‪٨٧٬١٣٥ ‪-٣٫٢% ‪٠ zigurat
  ‪٣٩ گوهران ‪١٢٬٥٥٨ ‪١٢٬١١٥ ‪-٣٫٥% ‪٠ دیباج
  ‪٤٠ رمپنا ‪٤٨٬٥٧٠ ‪٤٦٬٥٦٠ ‪-٤٫١% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤١ پاسا ‪٣٣٬٣٤٠ ‪٣١٬٩٣٠ ‪-٤٫٢% ‪٠ Adanir
  ‪٤٢ کفرا ‪٥٧٬١٧٠ ‪٥٤٬٦٤٠ ‪-٤٫٤% ‪٠ نادر کاظمی
  ‪٤٣ غشهد ‪١٠٬٩٦٠ ‪١٠٬٤٦٠ ‪-٤٫٦% ‪٠ i177177
  ‪٤٤ رانفور ‪٥١٬٠٧٠ ‪٤٨٬٤٨٠ ‪-٥٫١% ‪٠ دیباج
  ‪٤٥ غشاذر ‪٢٧٬٢١٠ ‪٢٥٬٨١٠ ‪-٥٫١% ‪٠ meisam317
  ‪٤٦ ثاخت ‪١٠٬١٤٠ ‪٩٬٢٣٠ ‪-٩٫٠% ‪٠ الکساندر آلخین
  ‪٤٧ بهپاک ‪٧٨٬٤٩٣ ‪٦٧٬٤٥١ ‪-١٤٫١% ‪٠ شاه بورس
  ‪٤٨ غمارگ ‪٦٧٬٥٨٠ ‪٥٧٬٧٧٠ ‪-١٤٫٥% ‪٠ mhjboursy
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٩
  شمار کل نماد ها: ‪٥٨
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٤٨
  میانگین سود شرکت کنندگان: ‪٨٫١
  میانگین سود نمادها بدون تکرار: ‪٦٫١%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند:
  رمپنا خرید 48570
  این نتایج مربوط به پنجمین روز(روز نهایی) مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٥/٨ تا ١٣٩٩/٥/١٥ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  ویرایش توسط mhjboursy : 2020/08/05 در ساعت 21:34
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 8. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #18395
  ستاره دار (1)
  تاریخ عضویت
  Jun 2012
  نوشته ها
  1,151
  تشکر
  598
  تشکر شده 6,866 بار در 1,120 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  با سلام
  1-بفجر(سود سازی عالی سه ماهه و فورش خیلی خوب تیرماه)
  2-کطبس(خرید خوب حقوقی و کوچک بودن سهم)
  3-شپدیس(سود خوب 9 ماهه و حجم بالای معاملات در قیمت های پایین با هدف جمع کردن سهم طی این هفته)

 10. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید amirmostafavi72 از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #18396
  ستاره دار(1)
  تاریخ عضویت
  Jun 2013
  نوشته ها
  288
  تشکر
  1,079
  تشکر شده 1,420 بار در 278 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  سلام و عرض ادب و تبریک عید غدیر
  1- وخارزم: رار داشتن در موج سه
  2- حق تقدم کشتیرانی از سبد هفته ی قبل
  3- مادیرا: شکستن سقف کانال صعودی و پولبک به آن..
  4- فرابورس: اصلاح مناسب و برگشت از خط روند صعودی بلند مدت..

 12. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید الکساندر آلخین از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #18397
  ستاره دار(17) AIDIN90 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2011
  نوشته ها
  785
  تشکر
  1,290
  تشکر شده 4,038 بار در 721 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  باسلام
  انرژی ۳
  لپارس
  هردو بدلیل روند صعودی و احتمال صعود ده درصدی و بعد اصلاح

 14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید AIDIN90 از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #18398
  عضو فعال ناظر مسابقات آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  نوشته ها
  800
  تشکر
  2,582
  تشکر شده 5,101 بار در 774 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی  1_ از بین
  سهم های انتخاب شده باید حداقل یک نماد غیر تکراری نسبت به سبدهای معرفی شده پیشین وجود داشته باشد (تکراری بودن سهم های سبد بجز یک سهم بلامانع است).

  2_ سبدها تا
  ساعت 23 شنبه 99/05/18 مورد قبول می باشند و در غیر اینصورت حذف خواهند شد.( هیچ سبد اصلاحی نیز بعد از ساعت 23 تائید نمیشود)

  3_ درصد نوسان سهم بین قیمت پایانی چهارشنبه
  99/05/15 و قیمت پایانی چهارشنبه 99/05/22 ملاک است.

  4 _ انتخاب نمادها با داشتن شرایط ذیل قابل انتخاب خواهد بود:

  الف: چهارشنبه حداقل به اندازه حجم مبنا معامله شده باشد و همچنین صف خرید آن از میانگین حجم ماه بیشتر نباشد.

  ب:در مورد نمادهای فرابورس (بورس و فرابورس)
  و نمادهای بورسی در اولین روز بازگشایی که حجم مبنای 1 دارند، صف خرید ازمیانگین حجم ماه بیشتر نباشد.


  5_ درگیری و بحث حاشیه ای در مورد سبد دیگران ممنوع است، پست های با این مضمون حذف خواهند شد.

  6_ نمادهای متوقف در آخرین روز کاری هفته قبل قابل انتخاب در سبد نمی باشند و درصورتیکه در طی هفته نماد بسته شد از سبد قابل حذف نمی باشد.

  7_ از نمادهای معرفی شده در سبد فقط یک سهم تا پایان وقت شرکت در مسابقه قابل تغییراست ( فقط میتوان یک سهم را از سبد حذف یا جایگزین نمود)

  8_در مورد نحوه انتخاب سهام سبد توضیحات داده شود. (دلیل کافی تکنیکالی یا فاندامنتالی که سبب شده، شما نماد را انتخاب کنید.)

  9_ حداقل تعداد سهام 2 و حداکثر 5 می باشد.

  10_ هر هفته به نفر اول یک ستاره تقدیم خواهد شد و حذف ستاره از کاربران ستاره دار به مانند مسابقه ماهانه (به ازای هر 10سبد یک نفر) خواهد بود با این تفاوت که هر هفته حداکثر یک کسر ستاره (آخرین کاربر ستاره دار در صورتی که جزء نفرات پایانی باشد) خواهیم داشت.

  الف: جهت حفظ ستاره، شرکت و ارائه سبد تأیید شده حداقل یکبار درهر ماه ضروری است، درغیراینصورت به ازای هرماه غیبت یک ستاره حذف میشود.

  ب: فاصله زمانی مابین دو مسابقه ماهانه، مبنای محاسبه یکماه است و اجرای این قانون بعد از پایان مهلت ارسال سبد در مسابقه ماهانه اعمال میشود.

  ج: چنانچه ستاره کاربر بواسطه بند "الف " حذف گردد و طی دوره بعد (فاصله زمانی مابین دو مسابقه ماهانه) در مسابقات شرکت کرده و برنده شود، علاوه بر ستاره پاداشی، ستاره حذف شده نیز بازگردانده خواهد شد.

  11_ انتخاب نمادهای بازار پایه فرابورس و حق تقدم ها
  مجاز نمیباشد.

  12_ انتخاب نمادهایی که در اخرین روز معاملاتی هفته به صورت عرضه اولیه میباشند مجاز نمیباشد.

  13_ چنانکه در هر مرحله از مراحل مسابقه مشخص شود سبدی که به تائید رسیده فاقد شرایط شرکت در مسابقه بوده است، حذف خواهد شد.

  14_در سایر موارد که در قوانین پیشبینی نشده و در عمل با ان مواجه شویم نظر ناظران مسابقه ملاک خواهد بود.

  اهداف مسابقه:

  1-شناسایی سهام برتر

  2-بالا بردن سطح دانش تکنیکال و فاندامنتال


 16. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید ناظر مسابقات از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #18399
  ستاره دار(2)
  تاریخ عضویت
  Nov 2014
  نوشته ها
  627
  تشکر
  1,182
  تشکر شده 4,742 بار در 630 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  سلام دوستان...


  _ رنیک: تقاضای خوب و مناسب و تکنیکالی

  _ بورس: تقاضای خوب و تکنیکالی

  _ شتران تکنیکالی و اخبار بنیادی خوب

  _واتوس: تغییرات بنیادی خوب

  _شبندر: تقاضای مناسب و تکنیکالی

 18. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید i177177 از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #18400
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  May 2011
  محل سکونت
  تهرانپارس
  نوشته ها
  417
  تشکر
  7,748
  تشکر شده 1,886 بار در 385 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  تبریک به برندگان وتشکر از امیر حسین خان عزیز
  1-بورس :اصلاح خوب و نزدیک بودن افزایش سرمایه
  2-رانفور:ورود پول هوشمند
  3-دیران:پولبک به سقف قبلی و افزایش سرمایه از تجدید
  من سهم میخرم پس هستم

 20. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen kaveh از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 8 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (3 کاربران و 5 مهمان ها)

 1. ahmadrezaa،
 2. ali_nostro،
 3. شاه بورس

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •