نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: ...

رأی دهندگان
0. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
 • بله

  0 0%
 • خیر

  0 0%
صفحه 1858 از 1927 نخست ... 8581358175818081848185518561857185818591860186118681908 ... آخرین
نمایش نتایج: از 18,571 به 18,580 از 19266

موضوع: مسابقه هفتگی سایت بورسی

 1. #18571
  ستاره دار(8) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  17,519
  تشکر
  49,645
  تشکر شده 81,559 بار در 16,968 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
  ‪١ ali_nostro ‪-٠٫٢% اریا (‪٥٫٦%‬) کگل (‪-٦٫٠%‬) دفارا (‪-٠٫١%‬)
  ‪٢ sooroosh1315 ‪-٠٫٤% ختور (‪٧٫٩%‬) کچاد (‪-٠٫٨%‬) سرچشمه (‪١٫٠%‬) شگویا (‪-٣٫٦%‬) وخارزم (‪-٦٫٤%‬)
  ‪٣ mhjboursy ‪-١٫٤% قچار (‪٨٫٦%‬) قزوین (‪-٥٫١%‬) نطرین (‪-٤٫٢%‬) دتولید (‪-٥٫٩%‬) ولیز (‪-٠٫٥%‬)
  ‪٤ علیرضا جمالی ‪-٣٫٠% ثاخت (‪-١١٫٥%‬) سفارس (‪-١٠٫٨%‬) دی (‪١٣٫٤%‬)
  ‪٥ mmeymari ‪-٤٫٧% دتولید (‪-٥٫٩%‬) شگویا (‪-٣٫٦%‬)
  ‪٦ meisam317 ‪-٥٫٢% سقاین (‪-٤٫٥%‬) رنیک (‪-٥٫٨%‬)
  ‪٧ mokhlas ‪-٥٫٢% غزر (‪-٩٫٢%‬) سخزر (‪-١٫٣%‬)
  ‪٨ mohsen.mirzad ‪-٦٫٣% کچاد (‪-٠٫٨%‬) وبصادر (‪٠٫٧%‬) وبملت (‪-١٣٫٧%‬) ثاخت (‪-١١٫٥%‬)
  ‪٩ matin ‪-٦٫٥% کلر (‪-٩٫٩%‬) فروی (‪-٣٫٢%‬)
  ‪١٠ دیباج ‪-٧٫٨% ثاخت (‪-١١٫٥%‬) سبهان (‪-٤٫٠%‬) بکهنوج (‪-١١٫٧%‬) شوینده (‪-٤٫١%‬)
  ‪١١ i177177 ‪-٨٫٦% فملی (‪-١١٫٤%‬) دتولید (‪-٥٫٩%‬)
  ‪١٢ مجتبی مصلحMTM ‪-٨٫٨% بکهنوج (‪-١١٫٧%‬) قرن (‪-١٤٫٥%‬) شفارس (‪-٠٫٢%‬)
  ‪١٣ navasan ‪-٩٫٥% کاما (‪-١٥٫٧%‬) فروی (‪-٣٫٢%‬)
  ‪١٤ trojan ‪-١٥٫١% دارایکم (‪-١٦٫٦%‬) سیتا (‪-١٣٫٦%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ دی ‪٤٤٬٨٦٨ ‪٥٠٬٨٥٨ ‪١٣٫٤% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢ قچار ‪١٦٩٬١٢٧ ‪١٨٣٬٦٣٦ ‪٨٫٦% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣ ختور ‪٣٨٬٥٧٠ ‪٤١٬٦٢٠ ‪٧٫٩% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٤ اریا ‪١٧٤٬٩٨٥ ‪١٨٤٬٧١٥ ‪٥٫٦% ‪٠ ali_nostro
  ‪٥ سرچشمه ‪١٠٬٢٤٠ ‪١٠٬٣٤٣ ‪١٫٠% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦ وبصادر ‪٤٬١٦٠ ‪٤٬١٩٠ ‪٠٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٧ دفارا ‪٧٢٬٣٥٠ ‪٧٢٬٢٥٠ ‪-٠٫١% ‪٠ ali_nostro
  ‪٨ شفارس ‪٣٥٬٢٠٠ ‪٣٥٬١٢٠ ‪-٠٫٢% ‪٠ مجتبی مصلحMTM
  ‪٩ ولیز ‪١٠٬٣٠٠ ‪١٠٬٢٥٠ ‪-٠٫٥% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٠ کچاد ‪٢٠٬٦٣٠ ‪٢٠٬٤٦٠ ‪-٠٫٨% ‪١ sooroosh1315 و mohsen.mirzad
  ‪١١ سخزر ‪٣١٬٤٨٠ ‪٣١٬٠٨٠ ‪-١٫٣% ‪٠ mokhlas
  ‪١٢ فروی ‪٦١٬٢٥٦ ‪٥٩٬٣٢٠ ‪-٣٫٢% ‪١ navasan و matin
  ‪١٣ شگویا ‪١٦٬٩٢٨ ‪١٦٬٣١٤ ‪-٣٫٦% ‪١ sooroosh1315 و mmeymari
  ‪١٤ سبهان ‪٦٢٬٢٩٠ ‪٥٩٬٨٢٠ ‪-٤٫٠% ‪٠ دیباج
  ‪١٥ شوینده ‪٣٩٬٦٥٠ ‪٣٨٬٠٣٠ ‪-٤٫١% ‪٠ دیباج
  ‪١٦ نطرین ‪١٩٬٠٧٢ ‪١٨٬٢٦٤ ‪-٤٫٢% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٧ سقاین ‪٤٥٬١١٠ ‪٤٣٬٠٦٠ ‪-٤٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪١٨ قزوین ‪٣٩٬٨٢٠ ‪٣٧٬٧٨٠ ‪-٥٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٩ رنیک ‪٢٧٬٤٢٢ ‪٢٥٬٨٣٣ ‪-٥٫٨% ‪٠ meisam317
  ‪٢٠ دتولید ‪٣٩٬٦٥٤ ‪٣٧٬٣٣٠ ‪-٥٫٩% ‪٢ i177177 و mmeymari و mhjboursy
  ‪٢١ کگل ‪٢٥٬٠٧٠ ‪٢٣٬٥٧٠ ‪-٦٫٠% ‪٠ ali_nostro
  ‪٢٢ وخارزم ‪١١٬٧٧٠ ‪١١٬٠٢٠ ‪-٦٫٤% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٢٣ غزر ‪٧٣٬٠٥٠ ‪٦٦٬٣٢٠ ‪-٩٫٢% ‪٠ mokhlas
  ‪٢٤ کلر ‪٧٣٬٤٥٢ ‪٦٦٬٢٠٦ ‪-٩٫٩% ‪٠ matin
  ‪٢٥ سفارس ‪١٨٬٥٨٠ ‪١٦٬٥٨٠ ‪-١٠٫٨% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٦ فملی ‪٣٦٬٩٩٠ ‪٣٢٬٧٦٠ ‪-١١٫٤% ‪٠ i177177
  ‪٢٧ ثاخت ‪٥٬٢٩٠ ‪٤٬٦٨٠ ‪-١١٫٥% ‪٢ mohsen.mirzad و دیباج و علیرضا جمالی
  ‪٢٨ بکهنوج ‪٧٥٬٤٧١ ‪٦٦٬٦١٨ ‪-١١٫٧% ‪١ مجتبی مصلحMTM و دیباج
  ‪٢٩ سیتا ‪٢٢٬٠٦٠ ‪١٩٬٠٥٠ ‪-١٣٫٦% ‪٠ trojan
  ‪٣٠ وبملت ‪٦٬٣٥٠ ‪٥٬٤٨٠ ‪-١٣٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٣١ قرن ‪٥٨٬٩٩٠ ‪٥٠٬٤١٠ ‪-١٤٫٥% ‪٠ مجتبی مصلحMTM
  ‪٣٢ کاما ‪١٨٥٬٣٦٠ ‪١٥٦٬١٨٠ ‪-١٥٫٧% ‪٠ navasan
  ‪٣٣ دارایکم ‪٢٤٥٬١٥٠ ‪٢٠٤٬٤٦٠ ‪-١٦٫٦% ‪٠ trojan
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٤
  شمار کل نماد ها: ‪٤١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٣٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٥٫٣
  میانگین سود نمادها : ‪-٤٫٨%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ
  این نتایج مربوط به روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٦/٢٦ تا ١٣٩٩/٧/١ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 2. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #18572
  ستاره دار(8) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  17,519
  تشکر
  49,645
  تشکر شده 81,559 بار در 16,968 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  با سلام خدمت دوستان گرامی و شرکت کنندگان محترم؛ نتایج میان‌دوره مسابقه به شرح زیر اعلام می گردد:
  رتبه شرکت کننده سود نماد 1 نماد 2 نماد 3 نماد 4 نماد 5
  ali_nostro ‪٣٫٨% اریا (‪٩٫٨%‬) کگل (‪-٣٫٢%‬) دفارا (‪٤٫٧%‬)
  ‪٢ sooroosh1315 ‪٢٫٨% ختور (‪٦٫٣%‬) کچاد (‪٤٫١%‬) سرچشمه (‪٥٫٥%‬) شگویا (‪٠٫٩%‬) وخارزم (‪-٢٫٩%‬)
  ‪٣ علیرضا جمالی ‪-١٫٧% ثاخت (‪-١٤٫٢%‬) سفارس (‪-١٠٫١%‬) دی (‪١٩٫٠%‬)
  ‪٤ mhjboursy ‪-٢٫٣% قچار (‪١٠٫١%‬) قزوین (‪-٧٫٧%‬) نطرین (‪-٤٫٧%‬) دتولید (‪-٨٫٣%‬) ولیز (‪-٠٫٧%‬)
  ‪٥ mmeymari ‪-٣٫٧% دتولید (‪-٨٫٣%‬) شگویا (‪٠٫٩%‬)
  ‪٦ matin ‪-٤٫٣% کلر (‪-٩٫٥%‬) فروی (‪٠٫٩%‬)
  ‪٧ mohsen.mirzad ‪-٤٫٨% کچاد (‪٤٫١%‬) وبصادر (‪٠٫٧%‬) وبملت (‪-٩٫٨%‬) ثاخت (‪-١٤٫٢%‬)
  ‪٨ meisam317 ‪-٥٫٥% سقاین (‪-٥٫٥%‬) رنیک (‪-٥٫٤%‬)
  ‪٩ mokhlas ‪-٦٫٤% غزر (‪-١١٫٤%‬) سخزر (‪-١٫٤%‬)
  ‪١٠ navasan ‪-٧٫٨% کاما (‪-١٦٫٥%‬) فروی (‪٠٫٩%‬)
  ‪١١ مجتبی مصلحMTM ‪-٨٫١% بکهنوج (‪-١٣٫٦%‬) قرن (‪-١٠٫٤%‬) شفارس (‪-٠٫٣%‬)
  ‪١٢ دیباج ‪-٨٫٦% ثاخت (‪-١٤٫٢%‬) سبهان (‪-٣٫٩%‬) بکهنوج (‪-١٣٫٦%‬) شوینده (‪-٢٫٨%‬)
  ‪١٣ i177177 ‪-٩٫٠% فملی (‪-٩٫٨%‬) دتولید (‪-٨٫٣%‬)
  ‪١٤ trojan ‪-١٠٫٢% دارایکم (‪-١١٫٠%‬) سیتا (‪-٩٫٥%‬)
  وضعیت نمادهای شرکت داده شده و جزئیات مسابقه:
  رتبه نماد خرید فروش سود تکرار کسانی که این نماد را برگزیده اند
  ‪١ دی ‪٤٤٬٨٦٨ ‪٥٣٬٤٠٠ ‪١٩٫٠% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢ قچار ‪١٦٩٬١٢٧ ‪١٨٦٬١٦٢ ‪١٠٫١% ‪٠ mhjboursy
  ‪٣ اریا ‪١٧٤٬٩٨٥ ‪١٩٢٬١٤٠ ‪٩٫٨% ‪٠ ali_nostro
  ‪٤ ختور ‪٣٨٬٥٧٠ ‪٤١٬٠١٠ ‪٦٫٣% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٥ سرچشمه ‪١٠٬٢٤٠ ‪١٠٬٨٠٠ ‪٥٫٥% ‪٠ sooroosh1315
  ‪٦ دفارا ‪٧٢٬٣٥٠ ‪٧٥٬٧٣٠ ‪٤٫٧% ‪٠ ali_nostro
  ‪٧ کچاد ‪٢٠٬٦٣٠ ‪٢١٬٤٧٠ ‪٤٫١% ‪١ sooroosh1315 و mohsen.mirzad
  ‪٨ شگویا ‪١٦٬٩٢٨ ‪١٧٬٠٨٥ ‪٠٫٩% ‪١ sooroosh1315 و mmeymari
  ‪٩ فروی ‪٦١٬٢٥٦ ‪٦١٬٨٠٣ ‪٠٫٩% ‪١ navasan و matin
  ‪١٠ وبصادر ‪٤٬١٦٠ ‪٤٬١٩٠ ‪٠٫٧% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪١١ شفارس ‪٣٥٬٢٠٠ ‪٣٥٬٠٨٠ ‪-٠٫٣% ‪٠ مجتبی مصلحMTM
  ‪١٢ ولیز ‪١٠٬٣٠٠ ‪١٠٬٢٣٠ ‪-٠٫٧% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٣ سخزر ‪٣١٬٤٨٠ ‪٣١٬٠٥٠ ‪-١٫٤% ‪٠ mokhlas
  ‪١٤ شوینده ‪٣٩٬٦٥٠ ‪٣٨٬٥٥٠ ‪-٢٫٨% ‪٠ دیباج
  ‪١٥ وخارزم ‪١١٬٧٧٠ ‪١١٬٤٣٠ ‪-٢٫٩% ‪٠ sooroosh1315
  ‪١٦ کگل ‪٢٥٬٠٧٠ ‪٢٤٬٢٨٠ ‪-٣٫٢% ‪٠ ali_nostro
  ‪١٧ سبهان ‪٦٢٬٢٩٠ ‪٥٩٬٨٩٠ ‪-٣٫٩% ‪٠ دیباج
  ‪١٨ نطرین ‪١٩٬٠٧٢ ‪١٨٬١٧٥ ‪-٤٫٧% ‪٠ mhjboursy
  ‪١٩ رنیک ‪٢٧٬٤٢٢ ‪٢٥٬٩٤١ ‪-٥٫٤% ‪٠ meisam317
  ‪٢٠ سقاین ‪٤٥٬١١٠ ‪٤٢٬٦١٠ ‪-٥٫٥% ‪٠ meisam317
  ‪٢١ قزوین ‪٣٩٬٨٢٠ ‪٣٦٬٧٤٠ ‪-٧٫٧% ‪٠ mhjboursy
  ‪٢٢ دتولید ‪٣٩٬٦٥٤ ‪٣٦٬٣٥٤ ‪-٨٫٣% ‪٢ i177177 و mmeymari و mhjboursy
  ‪٢٣ سیتا ‪٢٢٬٠٦٠ ‪١٩٬٩٧٠ ‪-٩٫٥% ‪٠ trojan
  ‪٢٤ کلر ‪٧٣٬٤٥٢ ‪٦٦٬٤٥٦ ‪-٩٫٥% ‪٠ matin
  ‪٢٥ فملی ‪٣٦٬٩٩٠ ‪٣٣٬٣٨٠ ‪-٩٫٨% ‪٠ i177177
  ‪٢٦ وبملت ‪٦٬٣٥٠ ‪٥٬٧٣٠ ‪-٩٫٨% ‪٠ mohsen.mirzad
  ‪٢٧ سفارس ‪١٨٬٥٨٠ ‪١٦٬٧١٠ ‪-١٠٫١% ‪٠ علیرضا جمالی
  ‪٢٨ قرن ‪٥٨٬٩٩٠ ‪٥٢٬٨٨٠ ‪-١٠٫٤% ‪٠ مجتبی مصلحMTM
  ‪٢٩ دارایکم ‪٢٤٥٬١٥٠ ‪٢١٨٬١٨٠ ‪-١١٫٠% ‪٠ trojan
  ‪٣٠ غزر ‪٧٣٬٠٥٠ ‪٦٤٬٧٠٠ ‪-١١٫٤% ‪٠ mokhlas
  ‪٣١ بکهنوج ‪٧٥٬٤٧١ ‪٦٥٬١٨٠ ‪-١٣٫٦% ‪١ مجتبی مصلحMTM و دیباج
  ‪٣٢ ثاخت ‪٥٬٢٩٠ ‪٤٬٥٤٠ ‪-١٤٫٢% ‪٢ mohsen.mirzad و دیباج و علیرضا جمالی
  ‪٣٣ کاما ‪١٨٥٬٣٦٠ ‪١٥٤٬٦٩٠ ‪-١٦٫٥% ‪٠ navasan
  شمار شرکت کنندگان: ‪١٤
  شمار کل نماد ها: ‪٤١
  شمار نمادها بدون تکرار: ‪٣٣
  میانگین سود نمادهای تکراری: ‪-٤٫٧
  میانگین سود نمادها : ‪-٣٫٣%
  قیمت هایی که دستی وارد شده اند: هیچ
  این نتایج مربوط به روز مسابقات هفتگی و مربوط به بازه ی زمانی ١٣٩٩/٦/٢٦ تا ١٣٩٩/٧/٢ می باشد.
  راهنما و قوانین مسابقات: http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post821361 سپاس. یا علی.
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 4. 13 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #18573
  ستاره دار (3) sooroosh1315 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Oct 2019
  محل سکونت
  همین جا
  نوشته ها
  4,150
  تشکر
  40,488
  تشکر شده 13,980 بار در 3,146 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  سلام

  سروش1315

  افق (در این لحظه 1.6 صف خریده حجم ماه 1.4 هست)
  پترول (72 تا صف و میانگین ماه 51)

  ختور (هفته گذشته در سبد)
  قرن
  وامید

  دلیل : صرفا پایش رایانه ای (متاسفانه صرفا به همین دلیل انتخاب شدن :| )


  1- تائید شد.( افق ، ختور، قرن ، وامید )

  نماد پترول قابل انتخاب نمیباشد ، حجم صف خرید بیش از میانگین حجم ماه می باشد.
  لطفا در هفته های آتی ، دلایل انتخاب را کامل تر عنوان فرمائید.
  ویرایش توسط Ali : 2020/09/24 در ساعت 21:34
  سلام. اول کدوم مخزن پر میشه؟در صورت سر ریز کدام مخازن پر میشن؟ کدوم مخزن دیرتر تخلیه میشه؟اگر سیل یا خشکسالی بیاد چطور؟

 6. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید sooroosh1315 از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #18574
  ستاره دار(1) مجتبی مصلحMTM آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2014
  محل سکونت
  زاهدان
  نوشته ها
  1,236
  تشکر
  9,970
  تشکر شده 4,974 بار در 1,120 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  درود
  1.خودرو قرارداشتن توکف
  2.بکهنوج افزایش سرمایه قرارداشتن توکف قیمتی
  3.آسیا افزایش سرمایه قیمت عالی
  باتشکر

  2- تائید شد.( بکهنوج ، خودرو، آسیا )
  ویرایش توسط Ali : 2020/09/24 در ساعت 21:37
  بهتراست روی پای خودبمیری تاروی زانوهایت زندگی کنی

 8. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید مجتبی مصلحMTM از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #18575
  ستاره دار(3)
  تاریخ عضویت
  Jan 2014
  نوشته ها
  851
  تشکر
  1,042
  تشکر شده 3,460 بار در 760 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  ۱-آریا
  ۲-بکاب
  ۳-قچار
  هر۳بدلیل روندصعودی وتکنیکال مناسب و احتمال رشد ده درصدی


  نمادهای بکاب و قچار قابل انتخاب نمی باشند
  هر دو نماد صف خرید بوده اند وحجم معاملات آخرین روز کمتر از حجم مبنا بوده است.
  تا قبل از اتمام زمان شرکت در مسابقه ، اصلاح فرمائید.
  ویرایش توسط Ali : 2020/09/24 در ساعت 21:43

 10. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید arman36 از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #18576
  ستاره دار (1)
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  271
  تشکر
  146
  تشکر شده 1,123 بار در 257 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  ولصنم
  بکهنوج

  پایان اصلاح


  3- تائید شد.( بکهنوج ، ولصنم )

  در مسابقات آتی ، دلایل انتخاب را کامل تر عنوان فرمائید.
  ویرایش توسط Ali : 2020/09/24 در ساعت 21:48

 12. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید حاج اژدر از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #18577
  ستاره دار(1) roya123 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Apr 2014
  محل سکونت
  shiraz
  نوشته ها
  4,898
  تشکر
  23,435
  تشکر شده 28,292 بار در 4,896 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  پترول
  شگویا
  هر دو ادامه روند صعودی
  خودرو : پایان اصلاح


  4- تائید شد.( شگویا ، خودرو )

  نماد پترول قابل انتخاب نمیباشد ، حجم صف خرید بیش از میانگین حجم ماه می باشد.
  لطفا در هفته های آتی ، دلایل انتخاب را کامل تر عنوان فرمائید.
  ویرایش توسط Ali : 2020/09/24 در ساعت 21:52
  اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد
  شما حتما موفق خواهید شد.
  "آلبرت انیشتین"

 14. 11 کاربر به خاطر ارسال مفید roya123 از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #18578
  ستاره دار(10)
  تاریخ عضویت
  Feb 2017
  نوشته ها
  683
  تشکر
  10,010
  تشکر شده 5,252 بار در 677 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  با سلام و عرض خسته نباشید به مدیریت محترم
  سهمهای بنده برای این هفته:
  1.شکربن: به نظرم مدتی هست دارن جمعش میکنن..و یه استارتی بهش دادن..روی 5500 هم حمایت خوبی داشت
  2.توریل: قیمت سهم نصف شد! دلیل ازین بهتر! - دوما که دو روزه خوب معامله میشه و به حمایت خودش رسیده
  3.پترول:دارای pe مناسب ..و جو خوب روی پتروشیمی ها

  با تشکر  هر سه نماد قابل انتخاب نمیباشد ، حجم صف خرید بیش از میانگین حجم ماه می باشد.
  قبل از اتمام مهلت شرکت در مسابقه ، اصلاح فرمائید.
  ویرایش توسط Ali : 2020/09/24 در ساعت 21:57

 16. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید ali_nostro از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #18579
  ستاره دار(8) mhjboursy آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  خواجه لامکان تویی بندگی مکان مکن
  نوشته ها
  17,519
  تشکر
  49,645
  تشکر شده 81,559 بار در 16,968 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  mhjboursy
  شیران
  اپرداز
  زشگزا
  ساروم
  بموتو

  دلیل همه: وضع مناسب نشانگر مکدی و شاخص قدرت نسبی و بختامدی و نسبت‌های مناسب حقیقی حقوقی و حجم مناسب و افت قیمت مناسب نسبت به وضع بنیادی  5- تائید شد.( شیران ، زشگزا ، اپرداز ، بموتو ، ساروم )
  ویرایش توسط Ali : 2020/09/24 در ساعت 22:03
  «محمد حسین» هستم.
  امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.

 18. 13 کاربر به خاطر ارسال مفید mhjboursy از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #18580
  ستاره دار (1)
  تاریخ عضویت
  May 2019
  نوشته ها
  358
  تشکر
  6,767
  تشکر شده 2,225 بار در 353 ارسال

  پاسخ : مسابقه هفتگی سایت بورسی

  با سلام
  کمنگنز
  ساروم
  فزرین
  بنیاد خوب و قیمتهای جذاب

  6- تائید شد.( کمنگنز ، ساروم ، فزرین ، شغدیر )

  شغدیر در پست آتی انتخاب شده است.
  ویرایش توسط Ali : 2020/09/24 در ساعت 22:11

 20. 13 کاربر به خاطر ارسال مفید مباشر از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 9 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 9 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •