بسمه تعالی
جستار تخصصی برای شرکت لوله گستر اسفراین. (هنوز نماد ندارد.)
جزء شرکت‌های در انتظار عرضه اولیه در آینده.
دو شرکت زیرمجموعه ایدرو بورسی می‌شوند

معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی درمورد شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو نیز توضیح داد: امور مربوط به واگذاری مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت لوله گستر اسفراین درحال انجام است. باتوجه به ساختار مالی که این دو شرکت داشتند، افزایش سرمایه آن ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت می‌گیرد. یکی از این شرکت‌ها به ثبت رسیده و دیگری در مرحله انجام است.
شمسی ادامه داد: ابهاماتی در صورت‌های مالی وجود داشت که درحال رفع شدن است و پیش بینی می‌شود این دو شرکت در آبان یا آذرماه پذیرش و عرضه اولیه شوند.