نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: اگر حق تقدم شرکتی 50 درصد ارزان تر از سهم باشد

رأی دهندگان
12. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
 • حتما وارد می شوم

  6 50.00%
 • درصد اختلاف قیمت حق تقدم مهم نـیست

  6 50.00%
صفحه 5 از 5 نخست ... 2345
نمایش نتایج: از 41 به 42 از 42

موضوع: حق تقدم های فعال بازار 🧩

 1. #41
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  448
  تشکر
  0
  تشکر شده 42 بار در 24 ارسال

  پاسخ : حق تقدم های فعال بازار 🧩

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سرانه خريد وزني : 20.4
  سرانه فروش وزني : 20.2
  %سرانه خ/ف وزني : 101  (( قجامح _arbitrazh_ 118 )) (( آخرين 7056 )) (( کل سهام 338000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( قجام ___eps___ )) (( آخرين 16354 )) (( کل سهام 650000000 )) (( حجم 1166 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( سجامح _arbitrazh_ 73 )) (( آخرين 2366 )) (( کل سهام 3231900000 )) (( حجم 53442 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( سجام ___eps___ 36 )) (( آخرين 5084 )) (( کل سهام 5283843950 )) (( حجم 20271 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وبيمهح _arbitrazh_ 58 )) (( آخرين 1160 )) (( کل سهام 3000000000 )) (( حجم 4600812 )) (( سرانه خريد 8 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.2 ))
  (( وبيمه ___eps___ 115 )) (( آخرين 2830 )) (( کل سهام 5000000000 )) (( حجم 685593 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( غويتاح _arbitrazh_ 51 )) (( آخرين 11291 )) (( کل سهام 1783982000 )) (( حجم 2398286 )) (( سرانه خريد 11 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( غويتا ___eps___ 554 )) (( آخرين 18071 )) (( کل سهام 3500000000 )) (( حجم 69007 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( زفكاح _arbitrazh_ 50 )) (( آخرين 8035 )) (( کل سهام 1200000000 )) (( حجم 6172264 )) (( سرانه خريد 18 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( زفكا ___eps___ 539 )) (( آخرين 13083 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 289134 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( كسعديح _arbitrazh_ 44 )) (( آخرين 14410 )) (( کل سهام 250000000 )) (( حجم 222960 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( كسعدي ___eps___ 511 )) (( آخرين 21730 )) (( کل سهام 500000000 )) (( حجم 437951 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دشيميح _arbitrazh_ 35 )) (( آخرين 22550 )) (( کل سهام 200000000 )) (( حجم 3334703 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 1.7 ))
  (( دشيمي ___eps___ 1552 )) (( آخرين 31460 )) (( کل سهام 455000000 )) (( حجم 40838 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دزهراويح _arbitrazh_ 31 )) (( آخرين 5340 )) (( کل سهام 700000000 )) (( حجم 4751716 )) (( سرانه خريد 9 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.7 ))
  (( دزهراوي ___eps___ 118 )) (( آخرين 8000 )) (( کل سهام 3204000000 )) (( حجم 3419582 )) (( سرانه خريد 8 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دكپسولح _arbitrazh_ 29 )) (( آخرين 23009 )) (( کل سهام 100000000 )) (( حجم 468606 )) (( سرانه خريد 19 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( دكپسول ___eps___ 1768 )) (( آخرين 30700 )) (( کل سهام 300000000 )) (( حجم 162457 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( جمح _arbitrazh_ 23 )) (( آخرين 23980 )) (( کل سهام 4200000000 )) (( حجم 2322360 )) (( سرانه خريد 21 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( جم ___eps___ 3590 )) (( آخرين 30480 )) (( کل سهام 18000000000 )) (( حجم 2430219 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( لخانهح _arbitrazh_ 21 )) (( آخرين 22186 )) (( کل سهام 451900000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( لخانه ___eps___ 592 )) (( آخرين 27912 )) (( کل سهام 900000000 )) (( حجم 250 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( شپارسح _arbitrazh_ 17 )) (( آخرين 16000 )) (( کل سهام 260500000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( شپارس ___eps___ 674 )) (( آخرين 19690 )) (( کل سهام 775500000 )) (( حجم 147100 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وسپهح _arbitrazh_ 13 )) (( آخرين 5050 )) (( کل سهام 3309000000 )) (( حجم 18417540 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.6 ))
  (( وسپه ___eps___ 882 )) (( آخرين 6700 )) (( کل سهام 12000000000 )) (( حجم 13385506 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دتماد ___eps___ 4354 )) (( آخرين 43780 )) (( کل سهام 715000000 )) (( حجم 828232 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( شاملاح _arbitrazh_ 9 )) (( آخرين 46500 )) (( کل سهام 420000000 )) (( حجم 4720 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( شاملا ___eps___ 2844 )) (( آخرين 51700 )) (( کل سهام 840000000 )) (( حجم 42747 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( سپح _arbitrazh_ 7 )) (( آخرين 15000 )) (( کل سهام 2000000000 )) (( حجم 10410360 )) (( سرانه خريد 16 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( سپ ___eps___ 511 )) (( آخرين 17020 )) (( کل سهام 5000000000 )) (( حجم 478949 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( آرمانح _arbitrazh_ 6 )) (( آخرين 7078 )) (( کل سهام 1000000000 )) (( حجم 1000 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( آرمان ___eps___ 355 )) (( آخرين 8511 )) (( کل سهام 2500000000 )) (( حجم 41092 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( كاسپين ___eps___ 1809 )) (( آخرين 24666 )) (( کل سهام 700000000 )) (( حجم 3223 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( حكشتيح _arbitrazh_ 0 )) (( آخرين 18830 )) (( کل سهام 5167000000 )) (( حجم 9865 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( حكشتي ___eps___ 299 )) (( آخرين 19830 )) (( کل سهام 21560000000 )) (( حجم 1237547 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( ارفعح _arbitrazh_ -1 )) (( آخرين 12051 )) (( کل سهام 3000000000 )) (( حجم 2950 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( ارفع ___eps___ 1510 )) (( آخرين 12900 )) (( کل سهام 12000000000 )) (( حجم 4276631 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( بزاگرسح _arbitrazh_ -4 )) (( آخرين 6481 )) (( کل سهام 3000000000 )) (( حجم 800 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( بزاگرس ___eps___ 120 )) (( آخرين 7243 )) (( کل سهام 6000000000 )) (( حجم 38739 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( ختورح _arbitrazh_ -4 )) (( آخرين 23230 )) (( کل سهام 200000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( ختور ___eps___ 437 )) (( آخرين 23400 )) (( کل سهام 850000000 )) (( حجم 17685 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

 2. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید srs2 از ایشان تشکر کرده است:


 3. #42
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  448
  تشکر
  0
  تشکر شده 42 بار در 24 ارسال

  پاسخ : حق تقدم های فعال بازار 🧩

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سرانه خريد وزني : 17.1
  سرانه فروش وزني : 15.9
  %سرانه خ/ف وزني : 108  (( قجامح _arbitrazh_ 122 )) (( آخرين 6915 )) (( کل سهام 338000000 )) (( حجم 44946 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( قجام ___eps___ )) (( آخرين 16353 )) (( کل سهام 650000000 )) (( حجم 1260 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( سجامح _arbitrazh_ 76 )) (( آخرين 2319 )) (( کل سهام 3231900000 )) (( حجم 119999 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( سجام ___eps___ 36 )) (( آخرين 5083 )) (( کل سهام 5283843950 )) (( حجم 20768 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وبيمهح _arbitrazh_ 61 )) (( آخرين 1140 )) (( کل سهام 3000000000 )) (( حجم 2091076 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( وبيمه ___eps___ 115 )) (( آخرين 2830 )) (( کل سهام 5000000000 )) (( حجم 144241 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( غويتاح _arbitrazh_ 54 )) (( آخرين 11106 )) (( کل سهام 1783982000 )) (( حجم 999912 )) (( سرانه خريد 11 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( غويتا ___eps___ 554 )) (( آخرين 18062 )) (( کل سهام 3500000000 )) (( حجم 54611 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( زفكاح _arbitrazh_ 51 )) (( آخرين 8003 )) (( کل سهام 1200000000 )) (( حجم 5440235 )) (( سرانه خريد 16 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( زفكا ___eps___ 539 )) (( آخرين 13062 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 84440 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 1 ))

  (( كسعديح _arbitrazh_ 49 )) (( آخرين 13840 )) (( کل سهام 250000000 )) (( حجم 6147626 )) (( سرانه خريد 19 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 2.5 ))
  (( كسعدي ___eps___ 511 )) (( آخرين 21640 )) (( کل سهام 500000000 )) (( حجم 454236 )) (( سرانه خريد 9 )) (( ميانگين اردر 1 ))

  (( دشيميح _arbitrazh_ 38 )) (( آخرين 22010 )) (( کل سهام 200000000 )) (( حجم 901551 )) (( سرانه خريد 17 )) (( ميانگين اردر 9 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( دشيمي ___eps___ 1552 )) (( آخرين 31440 )) (( کل سهام 455000000 )) (( حجم 29078 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دزهراويح _arbitrazh_ 33 )) (( آخرين 5190 )) (( کل سهام 700000000 )) (( حجم 3732751 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( دزهراوي ___eps___ 118 )) (( آخرين 7920 )) (( کل سهام 3204000000 )) (( حجم 388300 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دكپسولح _arbitrazh_ 28 )) (( آخرين 23120 )) (( کل سهام 100000000 )) (( حجم 237339 )) (( سرانه خريد 14 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.2 ))
  (( دكپسول ___eps___ 1768 )) (( آخرين 30637 )) (( کل سهام 300000000 )) (( حجم 176823 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( لخانهح _arbitrazh_ 24 )) (( آخرين 21743 )) (( کل سهام 451900000 )) (( حجم 770 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( لخانه ___eps___ 592 )) (( آخرين 27912 )) (( کل سهام 900000000 )) (( حجم 1070 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( جمح _arbitrazh_ 23 )) (( آخرين 24000 )) (( کل سهام 4200000000 )) (( حجم 1479727 )) (( سرانه خريد 20 )) (( ميانگين اردر 2 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( جم ___eps___ 3590 )) (( آخرين 30430 )) (( کل سهام 18000000000 )) (( حجم 1573920 )) (( سرانه خريد 11 )) (( ميانگين اردر 164 ))

  (( ختراكح _arbitrazh_ 20 )) (( آخرين 13000 )) (( کل سهام 350000000 )) (( حجم 119119 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( ختراك ___eps___ 624 )) (( آخرين 16600 )) (( کل سهام 913000000 )) (( حجم 413714 )) (( سرانه خريد 11 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( شپارسح _arbitrazh_ 17 )) (( آخرين 15900 )) (( کل سهام 260500000 )) (( حجم 10000 )) (( سرانه خريد 16 )) (( ميانگين اردر 65 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( شپارس ___eps___ 674 )) (( آخرين 19670 )) (( کل سهام 775500000 )) (( حجم 81438 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 4 ))

  (( وسپهح _arbitrazh_ 14 )) (( آخرين 4890 )) (( کل سهام 3309000000 )) (( حجم 9942931 )) (( سرانه خريد 8 )) (( ميانگين اردر 10 )) (( %جابجايي حق 0.3 ))
  (( وسپه ___eps___ 882 )) (( آخرين 6570 )) (( کل سهام 12000000000 )) (( حجم 1128489 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دتماد ___eps___ 4354 )) (( آخرين 43420 )) (( کل سهام 715000000 )) (( حجم 1400573 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( شاملاح _arbitrazh_ 9 )) (( آخرين 46500 )) (( کل سهام 420000000 )) (( حجم 161 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 18 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( شاملا ___eps___ 2844 )) (( آخرين 51650 )) (( کل سهام 840000000 )) (( حجم 20250 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( آرمانح _arbitrazh_ 8 )) (( آخرين 6937 )) (( کل سهام 1000000000 )) (( حجم 1000 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( آرمان ___eps___ 355 )) (( آخرين 8508 )) (( کل سهام 2500000000 )) (( حجم 38251 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( كاسپين ___eps___ 1809 )) (( آخرين 24665 )) (( کل سهام 700000000 )) (( حجم 2522 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( سپح _arbitrazh_ 6 )) (( آخرين 15000 )) (( کل سهام 2000000000 )) (( حجم 88257 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( سپ ___eps___ 511 )) (( آخرين 16970 )) (( کل سهام 5000000000 )) (( حجم 603505 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( بزاگرسح _arbitrazh_ 1 )) (( آخرين 6352 )) (( کل سهام 3000000000 )) (( حجم 2031800 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( بزاگرس ___eps___ 120 )) (( آخرين 7440 )) (( کل سهام 6000000000 )) (( حجم 34541220 )) (( سرانه خريد 16 )) (( ميانگين اردر 10 ))

  (( حكشتيح _arbitrazh_ 0 )) (( آخرين 18750 )) (( کل سهام 5167000000 )) (( حجم 1870 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( حكشتي ___eps___ 299 )) (( آخرين 19750 )) (( کل سهام 21560000000 )) (( حجم 287457 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 1 ))

  (( غمينوح _arbitrazh_ 0 )) (( آخرين 11030 )) (( کل سهام 264820000 )) (( حجم 1403 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( غمينو ___eps___ 404 )) (( آخرين 12031 )) (( کل سهام 1000000000 )) (( حجم 27342 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( ارفعح _arbitrazh_ -2 )) (( آخرين 12051 )) (( کل سهام 3000000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( ارفع ___eps___ 1510 )) (( آخرين 12758 )) (( کل سهام 12000000000 )) (( حجم 2542418 )) (( سرانه خريد 9 )) (( ميانگين اردر 2 ))

  (( ختورح _arbitrazh_ -4 )) (( آخرين 23230 )) (( کل سهام 200000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 2 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( ختور ___eps___ 437 )) (( آخرين 23400 )) (( کل سهام 850000000 )) (( حجم 12620 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

صفحه 5 از 5 نخست ... 2345

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 3 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 3 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •