نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: اگر حق تقدم شرکتی 50 درصد ارزان تر از سهم باشد

رأی دهندگان
12. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
 • حتما وارد می شوم

  6 50.00%
 • درصد اختلاف قیمت حق تقدم مهم نـیست

  6 50.00%
صفحه 7 از 7 نخست ... 4567
نمایش نتایج: از 61 به 66 از 66

موضوع: حق تقدم های فعال بازار 🧩

 1. #61
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  1,303
  تشکر
  0
  تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

  پاسخ : حق تقدم های فعال بازار 🧩

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سرانه خريد وزني : 14.6
  سرانه فروش وزني : 21.1
  %سرانه خ/ف وزني : 69  (( قجامح _arbitrazh_ 147 )) (( آخرين 6128 )) (( کل سهام 338000000 )) (( حجم 245888 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( قجام ___eps___ )) (( آخرين 16146 )) (( کل سهام 650000000 )) (( حجم 658 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( سجامح _arbitrazh_ 112 )) (( آخرين 1910 )) (( کل سهام 3231900000 )) (( حجم 2016343 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 6 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( سجام ___eps___ 36 )) (( آخرين 5047 )) (( کل سهام 5283843950 )) (( حجم 11000 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دشيميح _arbitrazh_ 63 )) (( آخرين 17960 )) (( کل سهام 200000000 )) (( حجم 710872 )) (( سرانه خريد 9 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0.4 ))
  (( دشيمي ___eps___ 1552 )) (( آخرين 30290 )) (( کل سهام 455000000 )) (( حجم 62070 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( زفكاح _arbitrazh_ 57 )) (( آخرين 7598 )) (( کل سهام 1200000000 )) (( حجم 8771401 )) (( سرانه خريد 14 )) (( ميانگين اردر 4 )) (( %جابجايي حق 0.7 ))
  (( زفكا ___eps___ 539 )) (( آخرين 12966 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 46111 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( شگلح _arbitrazh_ 38 )) (( آخرين 6600 )) (( کل سهام 900000000 )) (( حجم 802593 )) (( سرانه خريد 9 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( شگل ___eps___ 791 )) (( آخرين 10120 )) (( کل سهام 2600000000 )) (( حجم 99497 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دالبرح _arbitrazh_ 36 )) (( آخرين 10200 )) (( کل سهام 880000000 )) (( حجم 214213 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دالبر ___eps___ 1104 )) (( آخرين 14890 )) (( کل سهام 3080000000 )) (( حجم 32229 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 1 ))

  (( دكپسولح _arbitrazh_ 33 )) (( آخرين 24171 )) (( کل سهام 100000000 )) (( حجم 18057 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دكپسول ___eps___ 1768 )) (( آخرين 33119 )) (( کل سهام 300000000 )) (( حجم 175469 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( گكيشح _arbitrazh_ 32 )) (( آخرين 34849 )) (( کل سهام 76800000 )) (( حجم 20684 )) (( سرانه خريد 12 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( گكيش ___eps___ 428 )) (( آخرين 47090 )) (( کل سهام 204800000 )) (( حجم 16753 )) (( سرانه خريد 12 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( جمح _arbitrazh_ 23 )) (( آخرين 28020 )) (( کل سهام 4200000000 )) (( حجم 1068262 )) (( سرانه خريد 14 )) (( ميانگين اردر 10 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( جم ___eps___ 3590 )) (( آخرين 35540 )) (( کل سهام 18000000000 )) (( حجم 1573943 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( امينح _arbitrazh_ 15 )) (( آخرين 5570 )) (( کل سهام 4000000000 )) (( حجم 9531656 )) (( سرانه خريد 8 )) (( ميانگين اردر 3 )) (( %جابجايي حق 0.2 ))
  (( امين ___eps___ 425 )) (( آخرين 7420 )) (( کل سهام 11000000000 )) (( حجم 7886762 )) (( سرانه خريد 18 )) (( ميانگين اردر 9 ))

  (( وخارزمح _arbitrazh_ 13 )) (( آخرين 3960 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 8852847 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 2 )) (( %جابجايي حق 0.6 ))
  (( وخارزم ___eps___ 1023 )) (( آخرين 5460 )) (( کل سهام 18700000000 )) (( حجم 5988091 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( پترولح _arbitrazh_ 10 )) (( آخرين 7920 )) (( کل سهام 3500000000 )) (( حجم 3881682 )) (( سرانه خريد 16 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( پترول ___eps___ 4189 )) (( آخرين 9730 )) (( کل سهام 25000000000 )) (( حجم 10850302 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 1 ))

  (( وسناح _arbitrazh_ 7 )) (( آخرين 13494 )) (( کل سهام 1017507000 )) (( حجم 7041 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( وسنا ___eps___ 138 )) (( آخرين 15436 )) (( کل سهام 3458607000 )) (( حجم 12089 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( كخاك ___eps___ 2408 )) (( آخرين 41240 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 235380 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 ))

 2. #62
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  1,303
  تشکر
  0
  تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

  پاسخ : حق تقدم های فعال بازار 🧩

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سرانه خريد وزني : 15.2
  سرانه فروش وزني : 26
  %سرانه خ/ف وزني : 58  (( قجامح _arbitrazh_ 152 )) (( آخرين 6006 )) (( کل سهام 338000000 )) (( حجم 191462 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( قجام ___eps___ )) (( آخرين 16146 )) (( کل سهام 650000000 )) (( حجم 10 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( سجامح _arbitrazh_ 109 )) (( آخرين 1885 )) (( کل سهام 3231900000 )) (( حجم 1627824 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( سجام ___eps___ 36 )) (( آخرين 4944 )) (( کل سهام 5283843950 )) (( حجم 2729130 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دشيميح _arbitrazh_ 69 )) (( آخرين 17340 )) (( کل سهام 200000000 )) (( حجم 733303 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.4 ))
  (( دشيمي ___eps___ 1552 )) (( آخرين 30270 )) (( کل سهام 455000000 )) (( حجم 830 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( شگلح _arbitrazh_ 44 )) (( آخرين 6350 )) (( کل سهام 900000000 )) (( حجم 1540489 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.2 ))
  (( شگل ___eps___ 791 )) (( آخرين 10120 )) (( کل سهام 2600000000 )) (( حجم 78470 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دالبرح _arbitrazh_ 39 )) (( آخرين 10010 )) (( کل سهام 880000000 )) (( حجم 188022 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دالبر ___eps___ 1104 )) (( آخرين 14890 )) (( کل سهام 3080000000 )) (( حجم 37676 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( گكيشح _arbitrazh_ 38 )) (( آخرين 34153 )) (( کل سهام 76800000 )) (( حجم 9586 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( گكيش ___eps___ 428 )) (( آخرين 47989 )) (( کل سهام 204800000 )) (( حجم 140 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دكپسولح _arbitrazh_ 35 )) (( آخرين 23688 )) (( کل سهام 100000000 )) (( حجم 16858 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دكپسول ___eps___ 1768 )) (( آخرين 33039 )) (( کل سهام 300000000 )) (( حجم 10777 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وخارزمح _arbitrazh_ 15 )) (( آخرين 3820 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 8616638 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.6 ))
  (( وخارزم ___eps___ 1023 )) (( آخرين 5390 )) (( کل سهام 18700000000 )) (( حجم 3833264 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( پترولح _arbitrazh_ 12 )) (( آخرين 7620 )) (( کل سهام 3500000000 )) (( حجم 1627628 )) (( سرانه خريد 9 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( پترول ___eps___ 4189 )) (( آخرين 9540 )) (( کل سهام 25000000000 )) (( حجم 2418375 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( امينح _arbitrazh_ 11 )) (( آخرين 5970 )) (( کل سهام 4000000000 )) (( حجم 29847461 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.7 ))
  (( امين ___eps___ 425 )) (( آخرين 7650 )) (( کل سهام 11000000000 )) (( حجم 19970878 )) (( سرانه خريد 8 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وسناح _arbitrazh_ 8 )) (( آخرين 13350 )) (( کل سهام 1017507000 )) (( حجم 900 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( وسنا ___eps___ 138 )) (( آخرين 15434 )) (( کل سهام 3458607000 )) (( حجم 36551 )) (( سرانه خريد 29 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( كخاك ___eps___ 2408 )) (( آخرين 41090 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 303160 )) (( سرانه خريد 8 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( كهمداح _arbitrazh_ 0 )) (( آخرين 9060 )) (( کل سهام 728000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( كهمدا ___eps___ 823 )) (( آخرين 10030 )) (( کل سهام 2880000000 )) (( حجم 22593 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

 3. #63
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  1,303
  تشکر
  0
  تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

  پاسخ : حق تقدم های فعال بازار 🧩

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سرانه خريد وزني : 17.5
  سرانه فروش وزني : 22.4
  %سرانه خ/ف وزني : 78  (( قجامح _arbitrazh_ 157 )) (( آخرين 5886 )) (( کل سهام 338000000 )) (( حجم 318125 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( قجام ___eps___ )) (( آخرين 16146 )) (( کل سهام 650000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( سجامح _arbitrazh_ 110 )) (( آخرين 1861 )) (( کل سهام 3231900000 )) (( حجم 2048885 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( سجام ___eps___ 36 )) (( آخرين 4905 )) (( کل سهام 5283843950 )) (( حجم 2631162 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 114 ))

  (( دشيميح _arbitrazh_ 74 )) (( آخرين 16830 )) (( کل سهام 200000000 )) (( حجم 927316 )) (( سرانه خريد 11 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( دشيمي ___eps___ 1552 )) (( آخرين 30270 )) (( کل سهام 455000000 )) (( حجم 2176 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( فباهنرح _arbitrazh_ 50 )) (( آخرين 16860 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 10855758 )) (( سرانه خريد 16 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.7 ))
  (( فباهنر ___eps___ 2255 )) (( آخرين 26330 )) (( کل سهام 2625000000 )) (( حجم 232649 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( شگلح _arbitrazh_ 45 )) (( آخرين 6300 )) (( کل سهام 900000000 )) (( حجم 502056 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( شگل ___eps___ 791 )) (( آخرين 10120 )) (( کل سهام 2600000000 )) (( حجم 4650 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 2 ))

  (( دالبرح _arbitrazh_ 43 )) (( آخرين 9680 )) (( کل سهام 880000000 )) (( حجم 297592 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 98 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دالبر ___eps___ 1104 )) (( آخرين 14890 )) (( کل سهام 3080000000 )) (( حجم 31144 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( گكيشح _arbitrazh_ 40 )) (( آخرين 33470 )) (( کل سهام 76800000 )) (( حجم 1219 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( گكيش ___eps___ 428 )) (( آخرين 47989 )) (( کل سهام 204800000 )) (( حجم 2084 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دكپسولح _arbitrazh_ 38 )) (( آخرين 23215 )) (( کل سهام 100000000 )) (( حجم 14974 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دكپسول ___eps___ 1768 )) (( آخرين 33034 )) (( کل سهام 300000000 )) (( حجم 31406 )) (( سرانه خريد 35 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( پترولح _arbitrazh_ 16 )) (( آخرين 7340 )) (( کل سهام 3500000000 )) (( حجم 1514234 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( پترول ___eps___ 4189 )) (( آخرين 9490 )) (( کل سهام 25000000000 )) (( حجم 1357899 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وخارزمح _arbitrazh_ 16 )) (( آخرين 3750 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 10020120 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 2370 )) (( %جابجايي حق 0.7 ))
  (( وخارزم ___eps___ 1023 )) (( آخرين 5350 )) (( کل سهام 18700000000 )) (( حجم 4138178 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( امينح _arbitrazh_ 15 )) (( آخرين 5620 )) (( کل سهام 4000000000 )) (( حجم 3163242 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 4 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( امين ___eps___ 425 )) (( آخرين 7440 )) (( کل سهام 11000000000 )) (( حجم 4811858 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وسناح _arbitrazh_ 11 )) (( آخرين 12944 )) (( کل سهام 1017507000 )) (( حجم 100400 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 3 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( وسنا ___eps___ 138 )) (( آخرين 15426 )) (( کل سهام 3458607000 )) (( حجم 34066 )) (( سرانه خريد 27 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دقاضيح _arbitrazh_ 0 )) (( آخرين 41200 )) (( کل سهام 445000000 )) (( حجم 390 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 612 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دقاضي ___eps___ 2785 )) (( آخرين 42104 )) (( کل سهام 850000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 7 ))

  (( كهمداح _arbitrazh_ 0 )) (( آخرين 9060 )) (( کل سهام 728000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 332 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( كهمدا ___eps___ 823 )) (( آخرين 10030 )) (( کل سهام 2880000000 )) (( حجم 65715 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 1 ))

 4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید srs2 از ایشان تشکر کرده است:


 5. #64
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  1,303
  تشکر
  0
  تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

  پاسخ : حق تقدم های فعال بازار 🧩

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سرانه خريد وزني : 21
  سرانه فروش وزني : 19.5
  %سرانه خ/ف وزني : 108  (( قجامح _arbitrazh_ 155 )) (( آخرين 5810 )) (( کل سهام 338000000 )) (( حجم 6058178 )) (( سرانه خريد 17 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 1.8 ))
  (( قجام ___eps___ )) (( آخرين 15816 )) (( کل سهام 650000000 )) (( حجم 3175 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( سجامح _arbitrazh_ 103 )) (( آخرين 1890 )) (( کل سهام 3231900000 )) (( حجم 1874822 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( سجام ___eps___ 36 )) (( آخرين 4839 )) (( کل سهام 5283843950 )) (( حجم 2702122 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دشيميح _arbitrazh_ 75 )) (( آخرين 16770 )) (( کل سهام 200000000 )) (( حجم 1053061 )) (( سرانه خريد 12 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( دشيمي ___eps___ 1552 )) (( آخرين 30270 )) (( کل سهام 455000000 )) (( حجم 104099 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( فباهنرح _arbitrazh_ 51 )) (( آخرين 16730 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 7357787 )) (( سرانه خريد 16 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( فباهنر ___eps___ 2255 )) (( آخرين 26260 )) (( کل سهام 2625000000 )) (( حجم 76269 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( گكيشح _arbitrazh_ 43 )) (( آخرين 32801 )) (( کل سهام 76800000 )) (( حجم 2545 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( گكيش ___eps___ 428 )) (( آخرين 47984 )) (( کل سهام 204800000 )) (( حجم 105 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دكپسولح _arbitrazh_ 41 )) (( آخرين 22751 )) (( کل سهام 100000000 )) (( حجم 37247 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دكپسول ___eps___ 1768 )) (( آخرين 33021 )) (( کل سهام 300000000 )) (( حجم 107709 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( شگلح _arbitrazh_ 41 )) (( آخرين 6470 )) (( کل سهام 900000000 )) (( حجم 968311 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( شگل ___eps___ 791 )) (( آخرين 10120 )) (( کل سهام 2600000000 )) (( حجم 3620 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دالبرح _arbitrazh_ 40 )) (( آخرين 9920 )) (( کل سهام 880000000 )) (( حجم 534641 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( دالبر ___eps___ 1104 )) (( آخرين 14890 )) (( کل سهام 3080000000 )) (( حجم 49028 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( جمح _arbitrazh_ 26 )) (( آخرين 27440 )) (( کل سهام 4200000000 )) (( حجم 1360190 )) (( سرانه خريد 16 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( جم ___eps___ 3590 )) (( آخرين 35450 )) (( کل سهام 18000000000 )) (( حجم 1078553 )) (( سرانه خريد 21 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( پترولح _arbitrazh_ 19 )) (( آخرين 7100 )) (( کل سهام 3500000000 )) (( حجم 19839800 )) (( سرانه خريد 39 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.6 ))
  (( پترول ___eps___ 4189 )) (( آخرين 9460 )) (( کل سهام 25000000000 )) (( حجم 4770249 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( رتاپح _arbitrazh_ 17 )) (( آخرين 5320 )) (( کل سهام 1199268000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( رتاپ ___eps___ 464 )) (( آخرين 7250 )) (( کل سهام 6000000000 )) (( حجم 6841 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( امينح _arbitrazh_ 14 )) (( آخرين 5550 )) (( کل سهام 4000000000 )) (( حجم 60046 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( امين ___eps___ 425 )) (( آخرين 7350 )) (( کل سهام 11000000000 )) (( حجم 3350695 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( كهمداح _arbitrazh_ 13 )) (( آخرين 8000 )) (( کل سهام 728000000 )) (( حجم 3358244 )) (( سرانه خريد 33 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( كهمدا ___eps___ 823 )) (( آخرين 10030 )) (( کل سهام 2880000000 )) (( حجم 51940 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وسناح _arbitrazh_ 13 )) (( آخرين 12431 )) (( کل سهام 1017507000 )) (( حجم 7000 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( وسنا ___eps___ 138 )) (( آخرين 15103 )) (( کل سهام 3458607000 )) (( حجم 36682 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وخارزمح _arbitrazh_ 11 )) (( آخرين 3870 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 5684123 )) (( سرانه خريد 9 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.4 ))
  (( وخارزم ___eps___ 1023 )) (( آخرين 5300 )) (( کل سهام 18700000000 )) (( حجم 1491495 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دقاضيح _arbitrazh_ 4 )) (( آخرين 39400 )) (( کل سهام 445000000 )) (( حجم 10000 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دقاضي ___eps___ 2785 )) (( آخرين 42104 )) (( کل سهام 850000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 ))

 6. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید srs2 از ایشان تشکر کرده است:


 7. #65
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  1,303
  تشکر
  0
  تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

  پاسخ : حق تقدم های فعال بازار 🧩

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سرانه خريد وزني : 23.1
  سرانه فروش وزني : 19.6
  %سرانه خ/ف وزني : 118  (( قجامح _arbitrazh_ 152 )) (( آخرين 5891 )) (( کل سهام 338000000 )) (( حجم 3561054 )) (( سرانه خريد 12 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 1.1 ))
  (( قجام ___eps___ )) (( آخرين 15816 )) (( کل سهام 650000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( سجامح _arbitrazh_ 97 )) (( آخرين 1910 )) (( کل سهام 3231900000 )) (( حجم 2906828 )) (( سرانه خريد 9 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( سجام ___eps___ 36 )) (( آخرين 4772 )) (( کل سهام 5283843950 )) (( حجم 53416 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دشيميح _arbitrazh_ 72 )) (( آخرين 17000 )) (( کل سهام 200000000 )) (( حجم 2298181 )) (( سرانه خريد 17 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 1.1 ))
  (( دشيمي ___eps___ 1552 )) (( آخرين 30230 )) (( کل سهام 455000000 )) (( حجم 18386 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( فباهنرح _arbitrazh_ 49 )) (( آخرين 16890 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 5242269 )) (( سرانه خريد 16 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.3 ))
  (( فباهنر ___eps___ 2255 )) (( آخرين 26240 )) (( کل سهام 2625000000 )) (( حجم 314850 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 3 ))

  (( تنوينح _arbitrazh_ 43 )) (( آخرين 4331 )) (( کل سهام 6000000000 )) (( حجم 0 )) (( سرانه خريد 0 )) (( ميانگين اردر 930 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( تنوين ___eps___ 620 )) (( آخرين 7200 )) (( کل سهام 15000000000 )) (( حجم 5665971 )) (( سرانه خريد 25 )) (( ميانگين اردر 4 ))

  (( گكيشح _arbitrazh_ 43 )) (( آخرين 32145 )) (( کل سهام 76800000 )) (( حجم 405083 )) (( سرانه خريد 29 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( گكيش ___eps___ 428 )) (( آخرين 47005 )) (( کل سهام 204800000 )) (( حجم 60429 )) (( سرانه خريد 37 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( شگلح _arbitrazh_ 37 )) (( آخرين 6650 )) (( کل سهام 900000000 )) (( حجم 2302597 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.3 ))
  (( شگل ___eps___ 791 )) (( آخرين 10120 )) (( کل سهام 2600000000 )) (( حجم 540697 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 10 ))

  (( دكپسولح _arbitrazh_ 36 )) (( آخرين 24116 )) (( کل سهام 100000000 )) (( حجم 2597121 )) (( سرانه خريد 33 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 2.6 ))
  (( دكپسول ___eps___ 1768 )) (( آخرين 33700 )) (( کل سهام 300000000 )) (( حجم 1603022 )) (( سرانه خريد 19 )) (( ميانگين اردر 29 ))

  (( دالبرح _arbitrazh_ 34 )) (( آخرين 10380 )) (( کل سهام 880000000 )) (( حجم 1014180 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( دالبر ___eps___ 1104 )) (( آخرين 14890 )) (( کل سهام 3080000000 )) (( حجم 92674 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( جمح _arbitrazh_ 24 )) (( آخرين 28410 )) (( کل سهام 4200000000 )) (( حجم 2879431 )) (( سرانه خريد 27 )) (( ميانگين اردر 137 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( جم ___eps___ 3590 )) (( آخرين 36180 )) (( کل سهام 18000000000 )) (( حجم 1974131 )) (( سرانه خريد 16 )) (( ميانگين اردر 2253 ))

  (( وسناح _arbitrazh_ 21 )) (( آخرين 11934 )) (( کل سهام 1017507000 )) (( حجم 16000 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( وسنا ___eps___ 138 )) (( آخرين 15401 )) (( کل سهام 3458607000 )) (( حجم 9098 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( امينح _arbitrazh_ 18 )) (( آخرين 5330 )) (( کل سهام 4000000000 )) (( حجم 16127304 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 42 )) (( %جابجايي حق 0.4 ))
  (( امين ___eps___ 425 )) (( آخرين 7290 )) (( کل سهام 11000000000 )) (( حجم 10097185 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( كگلح _arbitrazh_ 14 )) (( آخرين 12310 )) (( کل سهام 25600000000 )) (( حجم 9397029 )) (( سرانه خريد 21 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( كگل ___eps___ 1104 )) (( آخرين 15030 )) (( کل سهام 100000000000 )) (( حجم 5035301 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( كهمداح _arbitrazh_ 13 )) (( آخرين 8000 )) (( کل سهام 728000000 )) (( حجم 2293000 )) (( سرانه خريد 30 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.3 ))
  (( كهمدا ___eps___ 823 )) (( آخرين 10030 )) (( کل سهام 2880000000 )) (( حجم 1625860 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 3 ))

  (( وخارزمح _arbitrazh_ 10 )) (( آخرين 3960 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 18202520 )) (( سرانه خريد 15 )) (( ميانگين اردر 55 )) (( %جابجايي حق 1.2 ))
  (( وخارزم ___eps___ 1023 )) (( آخرين 5350 )) (( کل سهام 18700000000 )) (( حجم 49340202 )) (( سرانه خريد 11 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( هجرتح _arbitrazh_ 9 )) (( آخرين 24800 )) (( کل سهام 550000000 )) (( حجم 35759 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( هجرت ___eps___ 1664 )) (( آخرين 27981 )) (( کل سهام 1000000000 )) (( حجم 44211 )) (( سرانه خريد 11 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( پترولح _arbitrazh_ 8 )) (( آخرين 7950 )) (( کل سهام 3500000000 )) (( حجم 23480587 )) (( سرانه خريد 56 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.7 ))
  (( پترول ___eps___ 4189 )) (( آخرين 9550 )) (( کل سهام 25000000000 )) (( حجم 72488167 )) (( سرانه خريد 17 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دقاضيح _arbitrazh_ 8 )) (( آخرين 39000 )) (( کل سهام 445000000 )) (( حجم 35241 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دقاضي ___eps___ 2785 )) (( آخرين 42979 )) (( کل سهام 850000000 )) (( حجم 1050 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( رتاپح _arbitrazh_ 7 )) (( آخرين 5820 )) (( کل سهام 1199268000 )) (( حجم 92010 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( رتاپ ___eps___ 464 )) (( آخرين 7250 )) (( کل سهام 6000000000 )) (( حجم 104363 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

 8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید srs2 از ایشان تشکر کرده است:


 9. #66
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  1,303
  تشکر
  0
  تشکر شده 80 بار در 53 ارسال

  پاسخ : حق تقدم های فعال بازار 🧩

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سرانه خريد وزني : 17.5
  سرانه فروش وزني : 19.6
  %سرانه خ/ف وزني : 89  (( قجامح _arbitrazh_ 162 )) (( آخرين 5788 )) (( کل سهام 338000000 )) (( حجم 2888345 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.9 ))
  (( قجام ___eps___ )) (( آخرين 16143 )) (( کل سهام 650000000 )) (( حجم 2974 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( سجامح _arbitrazh_ 91 )) (( آخرين 1919 )) (( کل سهام 3231900000 )) (( حجم 1661040 )) (( سرانه خريد 5 )) (( ميانگين اردر 10 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( سجام ___eps___ 36 )) (( آخرين 4674 )) (( کل سهام 5283843950 )) (( حجم 3331901 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دشيميح _arbitrazh_ 67 )) (( آخرين 17510 )) (( کل سهام 200000000 )) (( حجم 3931477 )) (( سرانه خريد 24 )) (( ميانگين اردر 17 )) (( %جابجايي حق 2 ))
  (( دشيمي ___eps___ 1552 )) (( آخرين 30220 )) (( کل سهام 455000000 )) (( حجم 5843 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( زگلدشتح _arbitrazh_ 61 )) (( آخرين 7950 )) (( کل سهام 460000000 )) (( حجم 11316335 )) (( سرانه خريد 19 )) (( ميانگين اردر 7 )) (( %جابجايي حق 2.5 ))
  (( زگلدشت ___eps___ 555 )) (( آخرين 13777 )) (( کل سهام 700000000 )) (( حجم 218010 )) (( سرانه خريد 6 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( فباهنرح _arbitrazh_ 53 )) (( آخرين 16390 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 2918425 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 3 )) (( %جابجايي حق 0.2 ))
  (( فباهنر ___eps___ 2255 )) (( آخرين 26150 )) (( کل سهام 2625000000 )) (( حجم 393641 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( گكيشح _arbitrazh_ 48 )) (( آخرين 31505 )) (( کل سهام 76800000 )) (( حجم 42358 )) (( سرانه خريد 12 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( گكيش ___eps___ 428 )) (( آخرين 47700 )) (( کل سهام 204800000 )) (( حجم 763 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( شگلح _arbitrazh_ 40 )) (( آخرين 6510 )) (( کل سهام 900000000 )) (( حجم 1065404 )) (( سرانه خريد 13 )) (( ميانگين اردر 8 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( شگل ___eps___ 791 )) (( آخرين 10100 )) (( کل سهام 2600000000 )) (( حجم 74947 )) (( سرانه خريد 11 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دالبرح _arbitrazh_ 38 )) (( آخرين 10070 )) (( کل سهام 880000000 )) (( حجم 947271 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( دالبر ___eps___ 1104 )) (( آخرين 14880 )) (( کل سهام 3080000000 )) (( حجم 11565 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 1 ))

  (( دكپسولح _arbitrazh_ 36 )) (( آخرين 23601 )) (( کل سهام 100000000 )) (( حجم 1531994 )) (( سرانه خريد 23 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 1.5 ))
  (( دكپسول ___eps___ 1768 )) (( آخرين 32991 )) (( کل سهام 300000000 )) (( حجم 347727 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وسناح _arbitrazh_ 25 )) (( آخرين 11492 )) (( کل سهام 1017507000 )) (( حجم 12500 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( وسنا ___eps___ 138 )) (( آخرين 15399 )) (( کل سهام 3458607000 )) (( حجم 1709 )) (( سرانه خريد 1 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( جمح _arbitrazh_ 22 )) (( آخرين 29300 )) (( کل سهام 4200000000 )) (( حجم 2896579 )) (( سرانه خريد 31 )) (( ميانگين اردر 182 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( جم ___eps___ 3590 )) (( آخرين 36650 )) (( کل سهام 18000000000 )) (( حجم 3881635 )) (( سرانه خريد 9 )) (( ميانگين اردر 6 ))

  (( امينح _arbitrazh_ 20 )) (( آخرين 5150 )) (( کل سهام 4000000000 )) (( حجم 622795 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 3 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( امين ___eps___ 425 )) (( آخرين 7180 )) (( کل سهام 11000000000 )) (( حجم 310785 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 4 ))

  (( كگلح _arbitrazh_ 19 )) (( آخرين 11690 )) (( کل سهام 25600000000 )) (( حجم 6582913 )) (( سرانه خريد 12 )) (( ميانگين اردر 14 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( كگل ___eps___ 1104 )) (( آخرين 14890 )) (( کل سهام 100000000000 )) (( حجم 8265680 )) (( سرانه خريد 7 )) (( ميانگين اردر 47 ))

  (( پترولح _arbitrazh_ 12 )) (( آخرين 7500 )) (( کل سهام 3500000000 )) (( حجم 2473832 )) (( سرانه خريد 19 )) (( ميانگين اردر 2 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( پترول ___eps___ 4189 )) (( آخرين 9420 )) (( کل سهام 25000000000 )) (( حجم 21156599 )) (( سرانه خريد 10 )) (( ميانگين اردر 1 ))

  (( كهمداح _arbitrazh_ 12 )) (( آخرين 8000 )) (( کل سهام 728000000 )) (( حجم 223592 )) (( سرانه خريد 11 )) (( ميانگين اردر 9 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( كهمدا ___eps___ 823 )) (( آخرين 9970 )) (( کل سهام 2880000000 )) (( حجم 100314 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( وخارزمح _arbitrazh_ 12 )) (( آخرين 3810 )) (( کل سهام 1500000000 )) (( حجم 7144530 )) (( سرانه خريد 9 )) (( ميانگين اردر 1 )) (( %جابجايي حق 0.5 ))
  (( وخارزم ___eps___ 1023 )) (( آخرين 5270 )) (( کل سهام 18700000000 )) (( حجم 4085285 )) (( سرانه خريد 3 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( هجرتح _arbitrazh_ 11 )) (( آخرين 24304 )) (( کل سهام 550000000 )) (( حجم 33841 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( هجرت ___eps___ 1664 )) (( آخرين 27968 )) (( کل سهام 1000000000 )) (( حجم 4080 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( دقاضيح _arbitrazh_ 10 )) (( آخرين 37440 )) (( کل سهام 445000000 )) (( حجم 13829 )) (( سرانه خريد 4 )) (( ميانگين اردر 0 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( دقاضي ___eps___ 2785 )) (( آخرين 42100 )) (( کل سهام 850000000 )) (( حجم 1617 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( رتاپح _arbitrazh_ 7 )) (( آخرين 5820 )) (( کل سهام 1199268000 )) (( حجم 12870 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 5 )) (( %جابجايي حق 0 ))
  (( رتاپ ___eps___ 464 )) (( آخرين 7250 )) (( کل سهام 6000000000 )) (( حجم 25464 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 0 ))

  (( تنوينح _arbitrazh_ 5 )) (( آخرين 5950 )) (( کل سهام 6000000000 )) (( حجم 3052902 )) (( سرانه خريد 2 )) (( ميانگين اردر 4 )) (( %جابجايي حق 0.1 ))
  (( تنوين ___eps___ 620 )) (( آخرين 7250 )) (( کل سهام 15000000000 )) (( حجم 4515204 )) (( سرانه خريد 28 )) (( ميانگين اردر 11 ))

صفحه 7 از 7 نخست ... 4567

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •