صفحه 9 از 9 نخست ... 6789
نمایش نتایج: از 81 به 86 از 86

موضوع: سهامدار عمده حقیقی 🗿

 1. #81
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  150
  تشکر
  0
  تشکر شده 28 بار در 11 ارسال

  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی 🗿

  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
  سامان 1902 63122 2038000 67647369 67647369
  شكربن 4611 4611 456128 456128 456128
  بموتو 2124 3446 365000 592225 592225
  ارزش 1500 2376 1597481 2530621 2530621
  فاذر 1588 1849 610000 710000 710000
  وارس 966 1268 640000 840000 840000
  ومشان 816 818 101758 102023 102023
  سايرا -1466 754 -311923 160519 472442 -311923
  تپولا 117 443 31311 118375 118375
  زرين 111 404 114119 414119 414119
  لبوتان 9 329 1270 48770 48770
  فجر 305 305 50000 50000 50000
  لپيام 11 304 2000 53000 53000
  فلات 20 156 15000 114000 114000
  وثوق 16 129 6100 49620 49620
  سحرخيز 19 74 20833 81484 81484
  ثنظام 63 63 13008 13008 13008
  كمنگنز 46 46 5000 5000 5000
  بكهنوج 3 40 15000 209000 209000
  ثرود 11 32 6000 18000 18000
  ولتجار 15 23 19000 29000 29000
  چكارن 19 19 50000 50000 50000
  سپرمي 13 13 15400 15400 15400
  كالا 1 12 313 3252 3252
  حبندر 4 6 1000 1550 1550
  تكشا 4 4 728 728 728
  وثنو 2 3 1000 2000 2000
  ولانا 3 3 634 634 634
  ولبهمن 1 2 1000 2000 2000
  تملي805 1 2 14 20 20
  زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 93280 93280 93280
  زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) 1259 7627 7627
  زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -7962 840 14201 -13361

 2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید srs2 از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #82
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  150
  تشکر
  0
  تشکر شده 28 بار در 11 ارسال

  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی 🗿

  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
  دبالك -2515 -2515 -1155650 -1155650 -1155650
  وآفري -2118 -2118 -1100000 -1100000 -1100000
  چكاوه -394 -1200 -239895 -730874 -730874
  كفرا -998 -998 -200000 -200000 -200000
  مفاخر -660 -660 -91523 -91523 -91523
  سفارود -571 -571 -306981 -306981 -306981
  بميلا -551 -551 -300000 -300000 -300000
  غاذر -536 -536 -95000 -95000 -95000
  دكپسول -475 -475 -149980 -149980 -149980
  ولشرق -182 -182 -199000 -199000 -199000
  تملي704 -1 -2 -14 -25 -25
  تملي804 -1 -1 -13 -13 -13
  تملي705 -1 -1 -11 -11 -11
  زعفران0008نگين زرين(پ) 1600 -5801 1600 -7401
  پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -2650 -2160 490 -2650
  زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -200 -1500 -1500
  خعمرا -220 -220 -220
  پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -5 -105 -105
  رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -30 -55 -55

 4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید srs2 از ایشان تشکر کرده است:


 5. #83
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  150
  تشکر
  0
  تشکر شده 28 بار در 11 ارسال

  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی 🗿

  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
  وصنعت 2356 7264 3132627 9659460 9659460
  ثتوسا 1298 1298 287616 287616 287616
  وارس 595 1191 400000 800000 800000
  ومشان 19 838 2302 104075 104075
  فسپا 813 813 200000 200000 200000
  وحكمت 779 779 1900000 1900000 1900000
  كيا 39 566 50000 723000 723000
  فجر 240 539 40000 90000 90000
  واعتبار 93 394 100000 422000 422000
  كمنگنز 274 320 30000 35000 35000
  پرديس 74 319 112739 489033 489033
  زرين 112 219 118261 232380 232380
  سحرخيز 76 128 83260 140103 140103
  كپشير 123 123 33333 33333 33333
  ارزش 1 91 1519 99000 99000
  فلات 80 80 59000 59000 59000
  ثرود 32 65 18000 36000 36000
  ولتجار 4 27 5788 34788 34788
  فنرژي 13 13 6230 6230 6230
  بكهنوج 1 12 5000 64000 64000
  كابگن 2 2 3621 3621 3621
  سفارود 1 2 444 888 888
  ولانا 2 2 555 555 555
  تملي805 1 2 7 21 21
  تملي706 1 1 18 18 18
  زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 365837 459117 459117
  زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) 2500 15368 15368
  تملي804 1 13 13 -13

 6. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید srs2 از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #84
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  150
  تشکر
  0
  تشکر شده 28 بار در 11 ارسال

  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی 🗿

  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
  وآفري -3586 -5662 -1900000 -3000000 -3000000
  سبجنو -1382 -3529 -225188 -575188 -575188
  درهآور -366 -2681 -65988 -483359 -483359
  مفاخر -1430 -2085 -200000 -291523 -291523
  غگز -1029 -1029 -490000 -490000 -490000
  دكپسول -405 -878 -128091 -278071 -278071
  غاذر -553 -547 -95000 -94000 1000 -95000
  تملي708 -1 -1 -13 -13 -13
  تملي704 -1 -1 -7 -7 -7
  زعفران0008نگين زرين(پ) -9061 -23881 -23881
  زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -2539 -16048 -16048
  زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -550 -1450 -1450
  كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1403 -1403 -1403
  پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -2650 -1391 1259 -2650
  پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -228 -228 -228
  پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) -120 -120 -120
  تملي803 -1 -2 -2
  تملي804 1 13 13 -13

 8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید srs2 از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #85
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  150
  تشکر
  0
  تشکر شده 28 بار در 11 ارسال

  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی 🗿

  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
  كيميا 19 16574 10000 8515555 8515555
  كرازي 3043 6877 1270000 2870000 2870000
  فسپا 2792 2792 700000 700000 700000
  ارزش 673 2009 705865 2105865 2105865
  كپشير 1512 1637 402000 435333 435333
  ثتوسا 54 1387 11711 299327 299327
  وحكمت 486 1264 1186205 3086205 3086205
  فجر 474 1008 80000 170000 170000
  شكف 952 952 107368 107368 107368
  ومشان 6 839 691 104766 104766
  بميلا 34 372 20000 220000 220000
  ساراب 346 346 213063 213063 213063
  وثوق 265 276 104000 108150 108150
  فلات 95 179 71500 135036 135036
  غشاذر 153 153 151850 151850 151850
  فنورد 135 135 6197 6197 6197
  ثرود 22 87 12000 48000 48000
  سحرخيز 22 76 23715 81496 81496
  شپاس 65 65 30000 30000 30000
  چكارن 4 22 10000 60000 60000
  بكهنوج 1 10 7400 53400 53400
  فلوله 9 9 4014 4014 4014
  ولانا 3 8 825 2014 2014
  ختور 5 5 2000 2000 2000
  گكوثر 2 2 10000 10000 10000
  تملي705 1 1 25 25 25
  تملي805 -1 1 -7 7 14 -7
  زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) 239489 698606 698606
  زعفران0008نگين سحرخيز(پ) 5709 5709 5709
  ساذري 152 152 152
  زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) 22 22 22

 10. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید srs2 از ایشان تشکر کرده است:


 11. #86
  عضو عادی
  تاریخ عضویت
  Sep 2020
  نوشته ها
  150
  تشکر
  0
  تشکر شده 28 بار در 11 ارسال

  پاسخ : سهامدار عمده حقیقی 🗿

  نماد ميليون تومن ديروز ميليون تومن5روز حجم ديروز حجم5روز حجم مثبت5روز حجم منفي5روز
  فايرا -21119 -47464 -8088309 -18178309 -18178309
  بورس -2126 -2126 -521000 -521000 -521000
  كفرا -1466 -1466 -300000 -300000 -300000
  غمهرا -773 -773 -61517 -61517 -61517
  غاذر -543 -537 -95000 -93900 1100 -95000
  وملل -74 -74 -52737 -52737 -52737
  لسرما -46 -46 -16216 -16216 -16216
  خعمرا -14 -14 -6250 -6250 -6250
  تملي704 -1 -2 -8 -28 -28
  تملي708 -1 -2 -15 -15
  تملي701 -1 -1 -10 -10 -10
  زعفران0008نگين وحدت جام(پ) -9100 -25699 -25699
  زعفران0008نگين زرين(پ) -3000 -3000 -3000
  پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) -2665 -1792 873 -2665
  كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) -1403 -1403 -1403
  زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) -100 -1050 -1050
  پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) -20 -278 -278
  رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) -80 -80
  تملي803 -1 -2 -2

 12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید srs2 از ایشان تشکر کرده است:


صفحه 9 از 9 نخست ... 6789

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •