صفحه 12 از 77 نخست ... 291011121314152262 ... آخرین
نمایش نتایج: از 111 به 120 از 761

موضوع: گروه بهمن ( خبهمن )

 1. #111
  عضو فعال مخبرالدوله آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2012
  نوشته ها
  5,228
  تشکر
  2,279
  تشکر شده 17,300 بار در 4,846 ارسال
  خبهمن تا قبل از بازگشایی حق تقدمها رشد خواهد کرد....و شاید همره بازگشایی..

  مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

 2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید مخبرالدوله از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #112
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,004
  تشکر
  28,309
  تشکر شده 61,549 بار در 14,846 ارسال
  "خبهمن" و کاهش 74 درصدی عایدی خالص در گزارش 6 ماهه

  شرکت گروه بهمن که پس از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15 مهر و تصویب افزایش سرمایه 44 درصدی با 507 میلیارد تومان سرمایه در گزارش 6 ماهه منتهی به شهریور 91 برای هر سهم مبلغ 4 تومان عایدی خالص محقق نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل 74 درصد کاهش داشته است.


  عملکرد 6 ماهه این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از کاهش 23 درصدی فروش، 26 درصدی بهای تمام شده، 35 درصدی تولید و افزایش 10 درصدی سود ناخالص و 38 درصدی سود انباشته در پایان دوره مالی خبر داده و این در حالی است که نرخ هر ین را برای خرید مواد اولیه خارجی 43 درصدی مبلغ 149 ریال در نظر گرفته است.


  گفتنی است این شرکت که برای هر سهم در سال مالی 91 مبلغ 423 ریال عایدی خالص پیش بینی کرده در نظر دارد 120 ریال از آن را بین سهامدارانش تقسیم نماید.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 4. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #113
  كاربر فعال سلطان بورس آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Aug 2011
  نوشته ها
  3,373
  تشکر
  1,118
  تشکر شده 8,780 بار در 2,930 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط مخبرالدوله نمایش پست ها
  خبهمن تا قبل از بازگشایی حق تقدمها رشد خواهد کرد....و شاید همره بازگشایی..
  سلام
  عجب رشدی کرد در صف فروش

 6. #114
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,004
  تشکر
  28,309
  تشکر شده 61,549 بار در 14,846 ارسال
  ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮔﺮوه ﺑﮫﻤﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ ارز ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزان را از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﮫﺎم ﺧﻮدروﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﮫﻤﻦ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﯿﺸﯿﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

  از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، دوﺑﺖ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از
  درآﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺮ واردات ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﺨﺼﯿﺺ دھﺪ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان را از ورطﻪ ﮔﺮداب زﯾﺎﻧﺪھﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.

  ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
  ﺧﺒﮫﻤﻦ از ﺣﯿﻄﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات از اﯾﻦ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 7. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 8. #115
  عضو فعال bahary آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Dec 2011
  نوشته ها
  2,510
  تشکر
  1,501
  تشکر شده 3,746 بار در 873 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط بابک 52 نمایش پست ها
  ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮔﺮوه ﺑﮫﻤﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ﻧﺮخ ارز ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزان را از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﮫﺎم ﺧﻮدروﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﮫﻤﻦ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﯿﺸﯿﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

  از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، دوﺑﺖ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از
  درآﻣﺪھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺮ واردات ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﺨﺼﯿﺺ دھﺪ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان را از ورطﻪ ﮔﺮداب زﯾﺎﻧﺪھﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.

  ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
  ﺧﺒﮫﻤﻦ از ﺣﯿﻄﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات از اﯾﻦ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  این شنیده ها و وعده وعیدها کاملا بیمورد و خنده دار است زیرا:

  1- دولت بابت فروش نفت دلاری نمی گیرد که بخواهد به خودرو اختصاص دهدآن هم در حد 1.5 میلیارد دلار.

  2- اگر همه فروش نفت را هم بتواند دلار بگیرد باید حداقل تا یک ماه هیچ هزینه دیگری نداشته باشد تا بتواند 1.5 میلیارد دلار را به خودرو تخصیص دهدآنهم به فرض آنکه بتواند روزی 800000هزار بشکه نفت بمبلغ 100دلار بفروشد. نفت ایران در شرایط موجودحداکثر نصف مبلغ قیمت اسمی اوپک فروخته می شود.چیزی حدود 50 دلار. باید هزینه های حمل و بیمه کشتی ها و باج سیبیل ها و غیره را از قیمت اصلی کم کنید.بعد هم هند بجای پول ؛ مواد غذایی و کالاهای دیگر می دهد یا نهایتا روپیه . چین هم همینطور و دیگران هم همینطور . بنابراین به این شایعات دلخوش نباشید. فعلا در کشور کسی به فکر اقتصاد و صنعت نیست . همه دنبال درگیریهای داخلی خود و مچ گیری از همدیگرند.

  800000*100=80000000 دلار
  1500000000/80000000=19 روز
  19*2=38 روز

 9. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید bahary از ایشان تشکر کرده است:


 10. #116
  ستاره‌دار (66) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  26,844
  تشکر
  39,076
  تشکر شده 108,880 بار در 24,629 ارسال
  گروه بهمن جانشین توسعه صنعتی ایران در هئیت مدیره کروی با بیش از 128 هزار سهامدار شد.

  به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، مجمع فوق العاده شرکت توسعه معادن روی ایران 17 آبان با حضور 54 درصد از سهامداران برگزار و طی آن ترکیب هیئت مدیره حقوقی این شرکت 191 میلیارد تومانی برای دو سال مشخص شد.
  به این ترتیب گروه بهمن جانشین توسعه صنعتی ایران در هئیت مدیره این شرکت با بیش از 128 هزار سهامدار شد. سایر اعضاء حقوقی هئیت مدیره توسعه معادن روی شامل سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان،سرمایه گذاری تجلی سامانه، نگین ساحل رویال و سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان تغییری نکردند. با این رویداد نماد معاملاتی این شرکت که از 15 آبان بسته شده آماده بازگشایی شد.
  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

 11. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


 12. #117
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,004
  تشکر
  28,309
  تشکر شده 61,549 بار در 14,846 ارسال
  "خبهمن" و کاهش 35 درصدی تولید
  شرکت 507 میلیارد تومانی گروه بهمن برای هر سهم خود در سال مالی منتهی به اسفند 91 براساس عملکرد 6 ماهه مبلغ 423 ریال پیش بنی کرده که در دوره مورد بررسی تنها 9 درصد از آن را پوشش داده است.


  عملکرد 6 ماهه این شرکت از تحقق 37 درصدی فروش، 36 درصدی بهای تمام شده و 45 درصدی سود ناخالص خبر داده و این در حالی است که مقدار تولید در دوره 6 ماهه مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 35 درصد کاهش برخوردار بوده که بیشترین کاهش مربوط به تولید سواری با کاهش 82 درصدی و وانت جدید با کاهش 77 درصدی بوده است.


  "خبهمن" که در نظر دارد 12 تومان از عایدی خالص سال مالی 91 را بین سهامدارانش تقسیم نماید 43 درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود در دوره 6 ماهه را با نرخ 149 ریال به ازای هر ین تهیه کرده است.

  گفتنی است این شرکت چند طرح عمده در دست اجرا دارد که 3 طرح آن (تولید مینی تراک، مجموعه سازی کاپرا و سواری چینی) در سال مالی 91 به بهره برداری خواهند رسید.

  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 13. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده است:


 14. #118
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,004
  تشکر
  28,309
  تشکر شده 61,549 بار در 14,846 ارسال
  ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮔﺮوه ﺑﮫﻤﻦ در ﺻﺪد ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای اﺳﺖ.

  ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ، ﺗﮑﺜﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﮫﺎی ﺑﮫﻤﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ و
  ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺎﻧﻊ از درك درﺳﺖ ﺑﺎزار از ﺟﮫﺖ ﮔﯿﺮی و اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﯿﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ھﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺒﮫﻤﻦ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ، ﻋﺎﯾﺪات ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮐﺎھﺶ ﺑﺎزدھﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﭘﯽ داﺷﺖ.

  ﻟﺬا
  ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﮫﻤﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻜﻠﯿﻒ آن ھﺎ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ ھﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد.

  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﮫﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﭘﺮﺗﻔﻮي
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ھﺎ، ﻣﺠﻮز ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮرس ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮﺗﻔﻮي 14 ﺷﺮﻛﺖ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 60 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺖ.

  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش
  داراﯾﻲ ھﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﮫﻤﻦ ﺷﻔﺎف ﺗﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺎﻟﺺ داراﺋﻲ ھﺎي اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

  ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺰودی ﺷﺮﻛﺘﮫﺎي 14 ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺤﻼل ﻳﺎ واﮔﺬاري ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

  اﺻﻮﻻ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮﺗﻔﻮي از
  ﺷﺮﻛﺘﮫﺎي ﭘﺎﻳﯿﻦ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻜﻲ از درﺧﻮاﺳﺘﮫﺎي ﺳﮫﺎﻣﺪاران در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

  ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺒﮫﻤﻦ داراي ﭘﺮﺗﻔﻮي
  ﺑﻮرﺳﻲ ﺑﻪ ارزش روز ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 250 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﮫﺎي اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺨﺶ اﻣﻼك و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﭘﺮوژه ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻓﻜﺎر ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 15. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 16. #119
  عضو فعال شاهین محلوجی آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jun 2011
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  2,050
  تشکر
  3,766
  تشکر شده 17,392 بار در 2,087 ارسال
  شاید کمتر کسی رو این سهم فعال باشه..  فعلا بدون شرح .........
  جهــــان هــر کــــس بـــه وســــعت فــــــکر اوســـت...

 17. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید شاهین محلوجی از ایشان تشکر کرده اند:


 18. #120
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  320
  تشکر
  1,186
  تشکر شده 1,363 بار در 334 ارسال
  نقل قول نوشته اصلی توسط شاهین محلوجی نمایش پست ها
  شاید کمتر کسی رو این سهم فعال باشه..


  فعلا بدون شرح .........
  من كمي فعال بيدم

 19. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید Moradad از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 12 از 77 نخست ... 291011121314152262 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •