صفحه 1 از 14 123411 ... آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 133

موضوع: فولادامیرکبیرکاشان(فجر)

 1. #1
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  May 2011
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  808
  تشکر
  2,252
  تشکر شده 3,182 بار در 728 ارسال

  فولادامیرکبیرکاشان(فجر)

  بادرودوعرض احترام.جای این سهم ارزشمندروتوتایپک هاخالی دیده وبدندیدم دوستان نظراتشون رودرمورداین سهم به اشتراک بذارن.اطلاعاتی درمورداین سهم:

  1-اولین epsاعلامی سال91سهم301ریال است که باتوجه به تجربه سالهای قبل احتمال تعدیل تابیش از50تومان بعیدنیست.

  شرکت پيشبيني سود هرسهم سال مالي منتهي به 29/12/89 را در تاريخ هاي 29/11/88 و 06/05/89 مبلغ 56 ريال و در تاريخ هاي 19/08/89 ، 14/09/89 و 23/10/89 مبلغ 79 ريال که مطابق با صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 154 ريال اعلام نموده است.

  شرکت پيشبيني سود هرسهم سال مالي منتهي به 29/12/90 را در تاريخ هاي 29/11/89 ، 18/12/89 و 02/08/90 مبلغ 165 ريال و در تاريخ هاي 13/09/90 و 03/10/90 مبلغ 259 ريال اعلام نموده است.

  2-درماه های اخیرومعادن به سهامداران عمده فجراضافه شده واکنون دومین سهامدارعمده این سهم است وچهارشنبه یک بلوک21میلیون سهمی درقیمت170تومن ازفولادمتیل خریدوتعدادسهم خودرابه حدود89میلیون سهم رساندوبعیدنیست بخواهدبه تعدادسهم خودبیفزاید.

  3-درماه های قبل (آذر)قراربوددرجلسه فوق العاده ای سودانباشته تقسیم شود(صحبت برسرتقسیم حتی 40تومن به ازای هرسهم بود)که این جلسه لغوشدحال دوحالت ممکن است رخ دهدیکی اینکه تاریخ دیگری قبل ازمجمع90برای این جلسه تعیین شده وسودانباشته تقسیم شودیااینکه تقسیم نشده وازآن برای طرح های توسعه شرکت استفاده شودکه مطمئناباعث افزایش سودآوری شرکت خواهدشد.هردوحالت فوق باعث سودبردن سهامداراست.

  4-هم تهیه مواداولیه وهم فروش تولیدات این شرکت عمدتاداخلی است که باتوجه به وضعیت دلاروتحریم هاازمحاسن است
  http://www.codal.ir/Reports/FirstEPS...2feqiXyQ%3d%3d

  5-فیمت کلوزسهم ازابتدای دی تاکنون هیچ وقت به زیر160تومن نزول نکرده وحتی 20دی به196تومان رسید.قیمت کنونی سهم170تومان است.به اعتقادمن این سهم باتوجه به احتمال تقسیم سودانباشته وهمچنین امکان دسترسی به سودبیش از50تومانی درسال91پتانسیل فراوانی برای رشدداشته ومی تواندتاچندماه بعدبه بالای 250تومن برسد.

 2. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید yousef از ایشان تشکر کرده اند:


 3. #2
  عضو فعال
  تاریخ عضویت
  May 2011
  محل سکونت
  تهران
  نوشته ها
  808
  تشکر
  2,252
  تشکر شده 3,182 بار در 728 ارسال
  ...یک بلوک9.5میلیونی دیگردرقیمت 170تومن درفجرزده شد.شایدومعادن سهام باقیمانده فولادمتیل روخریده...

 4. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید yousef از ایشان تشکر کرده اند:


 5. #3
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال
  فروش 387 میلیارد ریالی «فجر»  گروه بنگاهها- شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در 6 ماه ابتدای سال مالی 90 از فروش محصولات خود مبلغ 387 میلیارد ریال درآمد کسب کرد. براساس اطلاعیه سازمان بورس، این شرکت فروش سال مالی جاری را مبلغ 787 میلیارد ریال پیشبینی کرده که طی دوره یادشده معادل 49 درصد از این رقم را پوشش داد.  «فجر» طی دوره 6 ماهه توانست معادل 47 درصد از پیشبینی سود هر سهم 301 ریالی خود را پوشش دهد. شرکت اعلام کرده است که در نظر دارد مبلغ 23 ریال به ازای هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی 91 پیشنهاد كند.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 6. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 7. #4
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال
  ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮرد ﺳﺮد و ﮔﺮم،ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه،اﺳﯿﺪ ﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه و ﻧﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد، ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 50 درﺻﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ و ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ داغ اﺳﺖ.

  ﻓﺠﺮ ﮐﻪ ﺳﻮد ھﺮ ﺳﮫﻢ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎری ﺧﻮد را 301 رﯾﺎل
  ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻏﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، در ﺻﺪد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺜﺒﺖ 66 درﺻﺪی و اﻋﻼم ﺣﺪاﻗﻞ 500 رﯾﺎل ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺳﮫﻢ در ﮔﺰارﺷﺎت 9 و 12 ﻣﺎھﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ طﯽ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. ﭘﻮﺷﺶ 6 ﻣﺎھﻪ ﻓﺠﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﻌﺎدل 47 درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ.

  اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ
  اﺳﺖ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺶ ﻓﺮوش و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﮫﺶ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

  ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ورق ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای
  ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 40 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﺧﺮﯾﺪاران از ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،ﻓﺠﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در طﻮل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

  از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ در ﺻﺪد ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﻮک ﻋﻤﺪه اﯾﻦ
  ﺷﺮﮐﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ورق و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی و ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﻗﺪرتﻣﺎﻧﻮر و ﻗﯿﻤﺘﮕﺬاری ورق و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 8. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 9. #5
  ستاره‌دار (89) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  29,126
  تشکر
  40,014
  تشکر شده 115,857 بار در 26,430 ارسال
  مسئول حسابداری شرکت فولاد امیرکبیر کاشان خبر داد:
  بهره برداری از دو طرح توسعه ای تا پایان سال جاری
  در مقابل کاهش تولید، درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت در پی افزایش نرخ فروش در نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 100 درصدی داشته است که توانسته این میزان کاهش تولید را جبران کند.

  شرکت فولاد امیرکبیر کاشان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 91 خود را با سرمایه 429 میلیارد ریال، مبلغ 301 ریال برآورد کرده که در مقایسه با سود محقق شده سال قبل، حدود 28 درصد رشد یافته است.
  براساس گزارش بورس نیوز، با توجه به عملکرد شش ماهه نخست سال جاری، شرکت توانسته 47 درصد از سود پیش بینی شده سال مالی 91 را پوشش دهد.
  همچنین در بررسی آخرین گزارش های ارایه شده شرکت فولاد امیرکبیر کاشان می توان دریافت که در دوره شش ماهه نخست امسال به ترتیب مقدار تولید حدود 37 درصد کاهش، مقدار فروش 38 درصد کاهش و مبلغ فروش حدود 100 درصد افزایش یافته است.
  از جمله موارد قابل توجه در بررسی وضعیت تأمین مواد اولیه و همچنین فروش شرکت، این است که فروش محصولات به طور کامل داخلی می باشد و مواد اولیه مورد نیاز تولید هم از شرکت های داخلی فراهم می گردد که با توجه به گزارش عملکرد 6 ماهه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، فروش محصولات در دوره مذکور حدود 45 درصد افزایش یافته و در مقابل بهای تمام شده نیز حدود 60 درصد رشد داشته است.
  در همین رابطه محمد نیکزاد مسئول حسابداری شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در پی افزایش حدود 100 درصدی نرخ خرید مواد اولیه مورد نیاز و همچنین مشکلات موجود در تأمین آنها، تولید شرکت در دوره شش ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش همراه بوده است.
  وی افزود: در مقابل کاهش تولید، درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت در پی افزایش نرخ فروش در نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 100 درصدی داشته است که توانسته این میزان کاهش تولید را جبران کند.

  مسئول حسابداری شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در خصوص راهکارهای در نظر گرفته شده برای هموار کردن موانع موجود در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید اظهار کرد: شرکت در راستای کاهش مشکلات تأمین مواد اولیه از سال 89 اقدام به اجرای دو طرح توسعه ای در زمینه اسیدشویی و سنگ زنی و در راستای بهبود فرآیند تولیدکرده است که، با توجه به روند اجرای این طرح ها امیدواریم تا پایان امسال دو طرح مذکور به بهره برداری برسد، اما اثرات سودآوری آن در صورت های مالی سال آینده قابل برآورد خواهد بود.
  نیکزاد در خاتمه در خصوص لزوم افزایش سرمایه و تأمین منابع مالی جدید برای اجرای طرح های مذکور اذعان داشت: با توجه به اینکه خرید تجهیزات مورد نیاز و اقدامات سرمایه بر این دو طرح در سال های گذشته از منابع داخلی، تأمین مالی شده، لذا در حال حاضر شرکت در خصوص افزایش سرمایه برنامه جدیدی در نظر نگرفته است.
  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

 10. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


 11. #6
  کاربر ویژه بورسی rajabnejad آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jan 2012
  نوشته ها
  4,331
  تشکر
  16,697
  تشکر شده 15,809 بار در 3,911 ارسال
  تعدیل «فجر» در اصلاحیه شش ماهه

  فولاد امیر کبیر کاشان سود هر سهم سال مالی جاری خود را از 30 تومان به 36 تومان افزایش داده است.افزایش فروش به علت افزایش نرخ فروش محصولات علت اصلی تعدیل 6 تومانی شرکت بوده است.ضمن اینکه هزینه های مالی شرکت نیز به علت تسویه حساب با بانک ملت بورس فلزات( بدهی 4.3 میلیارد تومانی) کاهش یافته است

  شایان ذکر است این شرکت بدهی 6.9 میلیون دلاری( سررسیده شده) به بانک صادرات دارد که با دلار 1226 تومانی در صورت های مالی شرکت افشا شده است
  هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....

 12. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید rajabnejad از ایشان تشکر کرده اند:


 13. #7
  ستاره‌دار (27) بابک 52 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  نوشته ها
  16,738
  تشکر
  28,568
  تشکر شده 63,384 بار در 15,430 ارسال
  انتشار عملکرد 6 ماهه فولاد اميرکبير کاشان


  خبرگزاري موج - شرکت فولاد اميرکبير کاشان در دوره 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه سال جاري با اختصاص 143 ريال سود به ازاي هر سهم معادل 40 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد.

  به گزارش خبرگزاري موج، شرکت فولاد اميرکبير کاشان پيش بيني سود هر سهم سال مالي 91 را در بهمن و اسفند ماه 90 به صورت حسابرسي شده، در تير ماه امسال 301 ريال اعلام کرده بود که اين رقم در آبان ماه جاري به 360 ريال رسيد و طي دوره 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه سال جاري با اختصاص 143 ريال سو به ازاي هر سهم معادل 143 ريال سود به ازاي هر سهم کنار گذاشت و به 40 درصد از پيش بيني هايش رسيد.

  براساس اين گزارش هيئت مديره اين شرکت در نظر دارد 23 ريال سود به ازاي هر سهم سال مالي 91 را براي تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومي پيشنهاد کند.

  پيش بيني عملکرد سال مالي 91 در مقايسه با عملکرد واقعي سال مالي قبل شامل افزايش 572 ميليارد و 286 ميليون ريالي فروش، افزايش 518 ميليارد و 675 ميليون ريالي بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، افزايش 42 درصدي سود عملياتي و افزايش 54 درصدي سود خالص است.

  شايان توجه است بدهي ارزي شرکت در تاريخ تهيه گزارش به بانک صادرات برج سپهر 6 ميليون و 900 هزار دلار است که با نرخ ارز مرجع 12 هزار و 260 هم ارز ريالي محاسبه و در صورت هاي مالي افشاء شده است در خصوص نحوه تسويه حساب، مکاتباتي با بانک مذکور در جريان است ليکن تا تاريخ تهيه گزارش جواب قطعي دريافت نشده که به محض دريافت جواب، اثرات آن به سازمان بورس اعلام خواهد شد.
  The greater the risk ، The greater the reward

  هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

 14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


 15. #8
  ستاره‌دار (89) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  29,126
  تشکر
  40,014
  تشکر شده 115,857 بار در 26,430 ارسال
  بلوک 9.08 درصدی فولاد امیرکبیر کاشان روی میز فروش

  خبرگزاری فارس: دوشنبه آینده بلوک 9.08 درصدی فولاد امیرکبیر کاشان از سوی گروه صنعتی صفا روی میز فروش گذاشته می شود.

  به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، شرکت 42.9 میلیارد تومانی فولاد امیرکبیر کاشان که دارای سهامداران عمده ای چون سرمایه گذاری صفا و توسعه معادن و فلزات با 34.5 و 23 درصد مالکیت است، دوشنبه آینده 13 آذر با جابجایی عمده سهام مواجه می شود.

  براساس این گزارش،در این عرضه که شامل بیش از 38 میلیون و 967 هزار سهم معادل 9.08 درصد است، قیمت پایه هر سهم 398 تومان تعیین شده که به صورت یکجا و نقد از سوی کارگزاری آگاه انجام می شود.

  خریداران جهت بررسی و رعایت ضوابط بررسی شرایط متقاضیان خرید معاملات عمده سهام و حق تقدم - که بر روی سایت بورس قابل دسترسی است - نسبت به تکمیل فرم پیوست تا قبل از تاریخ عرضه اقدام و نسبت به ارسال آن به معاونت بازار از طریق کارگزار خود اقدام کنند.
  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

 16. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


 17. #9
  Banned
  تاریخ عضویت
  May 2012
  نوشته ها
  66
  تشکر
  20
  تشکر شده 170 بار در 51 ارسال
  مشخص نیست که علیرغم گذشت 7 روز معاملاتی چرا برای روز شنبه شرکت مشمول گره معاملاتی نشده است ؟

 18. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید حسام از ایشان تشکر کرده اند:


 19. #10
  ستاره‌دار (89) وحید 20 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  محل سکونت
  زنجان
  نوشته ها
  29,126
  تشکر
  40,014
  تشکر شده 115,857 بار در 26,430 ارسال
  بلوک 9.08 درصدی فولاد امیرکبیر کاشان برگشت خورد

  خبرگزاری فارس: بلوک 9.08 درصدی فولاد امیرکبیر کاشان که امروز توسط گروه صنعتی صفا عرضه شده بود ، بدون مشتری ماند و برگشت خورد.

  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز طبق اعلام قبلی بلوک 9.08 درصدی فولاد امیرکبیر کاشان توسط گروه صنعتی صفا در بازار دوم معاملات بورس عرضه شد، اما کسی حاضر به خرید نشد تا این بلوک برگشت داده شود.

  بلوک فوق معادل بیش از 38 میلیون و 967 هزار سهم بود که به قیمت پایه هر سهم 398 تومان و به صورت یکجا و نقد از سوی کارگزاری آگاه عرضه شده بود.

  شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با سرمایه 42.9 میلیارد تومانی دارای سهامداران عمدهای چون سرمایهگذاری صفا و توسعه معادن و فلزات با 34.5 و 23 درصد مالکیت است.
  درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.

 20. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 1 از 14 123411 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •